29 maja 2008 “Happening Poznań z Bydgoszczą łączą 1704 km!”

Opublikowane przez IdP w dniu

Pozna?, 29 maja 2008 r.

Pozna? z Bydgoszcz? ??cz? 1704 km!

Szanowni Pa?stwo!

Ostatniego dnia maja br. (sobota) delegacja stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” udaje si? w niecodzienn? wypraw? do Bydgoszczy. Co jest w tym dziwnego?

Otó? delegacja dostanie si? tam drog?…lotnicz?!

Z pozna?skiej ?awicy najpierw poleci do Liverpoolu, gdzie przesi?dzie si? na samolot do Bydgoszczy. Wszystko to mo?liwe dzi?ki rozwojowi lotnisk w obu miastach, a zw?aszcza w Poznaniu. Cz?onkowie stowarzyszenia usilnie zabiegali o rozwój ?awicy w ramach prowadzonej dwa lata temu akcji „Chcemy lata? z Poznania!”. To oczywiste, ?e dzisiaj korzystaj? z ka?dej okazji, jak? stwarzaj? loty z pozna?skiego lotniska. Tym razem pad?o na Bydgoszcz! I to wcale nieprzypadkowo.

Delegacja sprawdzi przygotowania grodu nad Brd? do nadchodz?cych Mistrzostw ?wiata Juniorów w Lekkiej Atletyce – najwi?kszej imprezy sportowej w historii Polski, która ?ci?gnie do Bydgoszczy buy proscar ponad 2 tys. sportowców z prawie 200 pa?stw ?wiata. Grupa zwiedzi stadion oraz zapozna si? z polityk? promocyjn? imprezy. Warto patrze? jak wa?ne wydarzenia rangi sportowej robi? inni. To istotne dla Poznania, zw?aszcza w perspektywie EURO 2012.

Ponadto cz?onkowie stowarzyszenia zamierzaj? zobaczy? bydgosk? „Wenecj?”, stare miasto oraz unikatowe kamienice nale??ce do nurtu tzw. bydgoskiej secesji. B?d? te? zach?ca? bydgoszczan do promowania swojego miasta oraz regionu w Poznaniu, na najwi?kszych w Polsce targach turystycznych Tour Salon, które odb?d? si? w pa?dzierniku br. To ?wietna okazja do pokazania si? mieszka?com stolicy Wielkopolski oraz licznej rzeszy go?ci targowych z zagranicy. To te? okazja do zapoznania si? z Poznaniem, jego zabytkami i bogatym ?yciem kulturalno – rozrywkowym. Warto jednak odwiedzi? Pozna? ju? w czerwcu – festiwal teatralny Malta oraz lipcu – koncert Nelly Furtado. Atrakcji na pewno nie zabraknie!

Podró?e kszta?c?!

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder