Analiza liczby sprzedanych biletów ZTM w Poznaniu w latach 2008 – 2012

Opublikowane przez IdP w dniu

Z przyjemno?ci? prezentujemy analiz? liczby sprzedanych biletów ZTM w Poznaniu w latach 2008-2012. Zebrane dane s? alarmuj?ce, bowiem pokazuj?, ?e liczba sprzedanych biletów w omawianym okresie spada. Wyst?puje tak?e bardzo wyra?na korelacja mi?dzy cen? a ilo?ci?:
– 2008 to rok podwy?ki i w konsekwencji spadek sprzeda?y w 2008 i 2009 roku (wyj?tek: ma?y wzrost na biletach d?ugookresowych)
– 2010 to rok zamro?enia cen i wzrost buy priligy paypal sprzeda?y wszystkich rodzajów biletów w roku kolejnym (2011) pomimo uci??liwych remontów w ostatnim jego kwartale
– 2012 to kolejny rok podwy?ki i kolejny rok spadków sprzeda?y (widoczne wyra?nie od czerwca, czyli miesi?ca ich wprowadzenia) pomimo oddania do u?ytku nowej trasy tramwajowej na Franowo

Obowi?zkowa lektura dla miejskich decydentów oraz Radnych. Polecamy!

Pobierz PDF

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder