Apel do Radnych w sprawie Studium

Opublikowane przez IdP w dniu

Poznań, 18 stycznia 2008 r.,

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym w sposób szczególny będziecie decydować o losach naszego miasta. Przed Państwem ważne głosowanie w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania.

Najprawdopodobniej spotkacie się Państwo z protestującymi przeciw Studium, którzy zamierzają przyjść do Urzędu Miasta i czynnie uczestniczyć w nadzwyczajnej sesji, w całości poświęconej jego uchwaleniu. Postanowiliśmy zatem przypomnieć Państwu nasz list otwarty, w którym wzywamy do poparcia Studium, uważając je za dokument konieczny dla rozwoju Poznania. 

Przyjęcie Studium staje się palącym zadaniem, zwłaszcza w świetle chaotycznych działań w przestrzeni, które mają miejsce z powodu braku owego dokumentu, jak również dalekosiężnych konsekwencji z tego faktu wynikających. Wysoce niepokojące są nieoficjalne wypowiedzi inwestorów odnośnie możliwych wyprowadzek tudzież przenoszeniu działalności gospodarczej z Poznania do innych miast i gmin w Polsce. Tak być nie może! To sygnał, że przestrzenna niemoc decyzyjna zagraża rozwojowi naszego miasta.

Jesteście Państwo świadomi, że każda złotówka mniej w budżecie naszego miasta oznacza więcej problemów, których przezwyciężenie może być zadaniem nie do odrobienia przez następne pokolenia! Każdy Poznaniak opuszczający granice miasta i osiedlający się poza jego terytorium (bo brak planów, bo nie można budować, itp, itd.) oraz każda firma, choćby jednoosobowa przenosząca się do innych jednostek administracyjnych, to niepowetowana strata dla naszego miasta!

Stratą jest też każda godzina stania w korkach, jak również chaotyczna zabudowa wciskająca się w tereny zielone, które Studium ma chronić a nie może, gdyż ciągle nie zostało uchwalone! Rozładować korków nie można, gdyż plany budowy zarówno dróg, jak i tras tramwajowych pozostają tylko na papierze!

Studium jest dokumentem dobrym, uwzględniającym interesy wielu mieszkańców naszego miasta. Chroni tereny zielone, porządkuje przestrzeń, stawia na rozwój transportu publicznego, respektuje idee ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. Stwarza nowe możliwości pod zabudowę oraz szlaki drogowe, które pozwolą odetchnąć przeciążonemu spalinami samochodowymi centrum Poznania. Czas przyjąć dobre zapisy w życie!

Jako niezależne stowarzyszenie, które niejednokrotnie miało odwagę piętnować pewne działania władz miasta i otwarcie mówić o problemach, wzywamy Państwa do przyjęcia Studium . W naszym apelu kierujemy się tylko i wyłącznie dobrem miasta i jego mieszkańców. Należy także z całą mocą podkreślić, iż procedura prac nad Studium dotrzymała litery prawa, jakie w tym zakresie w Polsce obowiązuje.

Kategorie: Urbanistyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder