Dyskryminacja pieszych – list otwarty

Opublikowane przez IdP w dniu

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
nadinsp. Krzysztof Jarosz

Szanowny Panie Komendancie!

Z wielkim smutkiem i rozczarowaniem przyjęliśmy decyzję o masowej akcji mandatowania pieszych w Poznaniu w sytuacji danych Policji za 2011 rok, z których wynika, że w całym województwie wielkopolskim piesi odpowiadają tylko za 1,4 % ogółu zdarzeń drogowych. Uważamy to za najgorszy z możliwych pomysłów, który nie tylko nie eliminuje problemu, ale również nie wpływa w żaden sposób na poprawę bezpieczeństwa. Przechodzenie przez pieszych na czerwonym świetle ma miejsce bowiem najczęściej w sytuacji źle ustawionej sygnalizacji.

Kwestią otwartą jest sprawa zasadności karania przechodzenia na czerwonym świetle w momencie, w którym nie ma kolizji pieszego z innymi uczestnikami ruchu i nie zachodzi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Zapewne znane są Panu Komendantowi takie regulacje z krajów Europy Zachodniej, które wymienionego przykładu nie uznają za wykroczenie.

Uważamy, że cały wysiłek i energię Policji warto skupić na wywarciu presji na zarządcę sygnalizacji w Poznaniu, celem ustawienia świateł pod potrzeby wszystkich uczestników ruchu: pieszych, kierowców oraz pojazdów komunikacji zbiorowej. W tej chwili nie ma równowagi pomiędzy tymi grupami, co powoduje konflikty i zmusza obywateli do łamania prawa. Absurdy należy eliminować, gdyż w żaden sposób nie przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi. Zmasowane akcje mandatowania mogą doprowadzić do paradoksalnych sytuacji, w których piesi zamiast wypatrywać zagrożeń dla bezpieczeństwa na drodze, będą obserwować gdzie stoją policjanci.

W naszej opinii warto przyjrzeć się rozwiązaniom z innych krajów oraz wypracować rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo tak pieszych jak i kierowców oraz ułatwią pracę Policji.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia “Inwestycje dla Poznania”

Kategorie: Komunikacja