Kolejne stanowisko grunwaldzkich Rad Osiedli oraz Stowarzyszeń

Opublikowane przez IdP w dniu

W związku z utrudnieniami na Grunwaldzie spowodowanymi remontami Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz w ciągu ulicy Grunwaldzkiej grunwaldzkie Rady Osiedli (Junikowo, Kwiatowe, Ławica) oraz Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania i My-Poznaniacy wysłały do ZTM i ZDM kolejne stanowisko w sprawi usprawnień komunukacyjnych w tym rejonie. Poniżej treść pisma. Wysłaliśmy również list do Policji z prośbą o czuwanie nad porządkiem i buspasami na tym obszarze. Treść pisma również poniżej.

 

 

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 16

60-623 Poznań

Dyrektor Jacek Szukała

 

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Matejki 59

60-770 Poznań

Dyrektor Rafał Kupś

 

Szanowni Państwo!

 

Bardzo dziękujemy za spotkanie w dniu 28 października i uwzględnienie w przewidywanej organizacji ruchu większości naszych postulatów. Jednakże wobec nie ujęcia części z nich oraz nie ujęcia uwag zgłaszanych podczas spotkania, chcielibyśmy przedstawić je Państwu w jednolitej formie na piśmie. Jest to tym bardziej zasadne, że pierwsze dni funkcjonowania nowej organizacji ruchu w pełni potwierdziło nasze obawy. Prosimy o uwzględnienie jak poniżej:

 

1. Wspomożenie mieszkańców Os. Kwiatowego i Ławicy przez zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 77. Jest to alternatywna trasa dla osób dojeżdżających z najbardziej dzisiaj poszkodowanych okolic osiedla Kwiatowego i Junikowa do centrum. Prosimy o rozważenie i przeanalizowanie tymczasowego poprowadzenia tej linii po ul. Szarotkowej, gdzie wskutek mniejszego ruchu mniejsze byłyby też opóźnienia linii, ewentualnie zaprojektowanie skrócenia trasy autobusu i zorganizowanie jego tymczasowej pętli na ulicach poprzecznych do Malwowej. Ciekawi jesteśmy jakie są w tym zakresie możliwości, które skonsultowalibyśmy z mieszkańcami. Zwiększenie częstotliwości kursowania linii 77 jest dla mieszkańców tego najbardziej oddalonego od miasta osiedla kluczowe.

 

2. Udrożnienie ruchu autobusów na ulicach otaczających Rondo Nowaka-Jeziorańskiego przez:

  • stworzenie z ulicy Marcelińskiej (na odcinku od ulicy Wojskowej do Przybyszewskiego) ulicy jednokierunkowej z wyznaczonym buspasem. Objazd dla osób chcących dojechać od Przybyszewskiego do Wojskowej byłby skierowany przez ulicę Rokietnicką albo Wyspiańskiego.

  • ustanowienie pierwszeństwa dla ruchu skręcającego z ulicy Wojskowej w lewo w ulicę Marcelińską.

  • stworzenie z ulicy Wyspiańskiego (na odcinku od ulicy Reymonta do Wojskowej) ulicy jednokierunkowej z wyznaczonym buspasem. Objazd dla osób chcących dojechać od Wojskowej do Reymonta byłby skierowany przez ulicę Chociszewskiego albo Marcelińską.

  • ustanowienie pierwszeństwa dla ruchu skręcającego z ulicy Wyspiańskiego w lewo w Wojskową.

  • utworzenie pasa dla autobusów na ul. Przybyszewskiego na pasie do prawoskrętu do Szpitala Klinicznego UM oraz przystanku autobusowego na ul. Przybyszewskiego za wjazdem do szpitala przed Rondem Nowaka-Jeziorańskiego

  • utworzenie pasa dla autobusów na ul. Grunwaldzkiej w stronę Junikowa 200 m przed ul. Wojskową

 

3. Zwiększenie pojemności systemu autobusów Za Tramwaj przez:

  • zwiększenie częstotliwości autobusu T2 w godzinach szczytu do 3 minut.

  • kursowania autobusu linii T1 w godzinach szczytu do 10 minut

  • wydzielenie pasa dla autobusów przy Kaponierze z jednego z dwóch pasów ul. Bukowskiej w stronę Junikowa przez domami mieszkalnymi i hotelem Sheraton

  • stworzenie przystanku autobusowego dla linii T1 i T2 przed hotelem Sheraton albo na wysokości bramy targowej przy ulicy Grunwaldzkiej, ewentualnie bliżej ulicy Święcickiego. Ułatwi to dotarcie do Dworca PKP i Mostu Dworcowego, a zarazem nie powinno kolidować z planowanymi remontami w tym obszarze.

 

4. Zaoferowanie alternatywnego połączenia Junikowa i części Os. Kwiatowego z Głogowską/Hetmańską przez połączenie z tego rejonu ulicami Wieruszowską, Bełchatowską, Sobotecką do Promienistej, powrót Krośnieńską z Os. Kopernika. Zdając sobie sprawę z ograniczonej nośności i szerokości ulic w tym rejonie pragniemy zauważyć, że MPK zakupiło ostatnio minibusy, które nie są obecnie stale wykorzystywane. Nie powinny mieć problemu z pokonaniem tej trasy. Częstotliwość kursowania można dopasować np. do autobusu linii 79, co zapewniłoby względnie płynny ruch mieszkańcom.

 

5. Usprawnienie ruchu linii T3 przez prowadzenie jej w obu kierunkach po ul. Chociszewskiego (powrót ul. Szymborską). W tym celu konieczne byłoby jedynie zapewnienie autobusom możliwości skrętu z Chociszewskiego w Kasprzaka, następnie Potworowskiego i powrót w ul. Chociszewskiego.

 

6. Poprawę oznakowania pasów autobusowych oraz przedłużenie pasa na Grunwaldzkiej od ul. Drzewieckiego do tymczasowego ronda przed Bułgarską. Szczególnie przed krytycznymi skrzyżowaniami np. przed Rondem Nowaka-Jeziorańskiego konieczne jest ograniczenie prędkości do 30 km/h i oznakowanie np. C-10 z wyłączeniem bus+taxi w jezdni rozgraniczające pasy ruchu.

 

Nadto momentami spotyka się błędne oznakowanie pionowe, które nie uwzględnia pasa autobusowego. Jako przykład można podać skrzyżowanie Grunwaldzkiej (w stronę centrum) z Grochowską gdzie oznakowanie pionowe stale nie uwzględnia buspasa dopuszczając ruch na wprost na obu pasach jezdni. Na długim odcinku w kierunku Junikowa, zaraz za Rondem Jeziorańskiego również brak odpowiedniego oznakowania poziomego (jest tuż przed przystankiem a potem długo nic).

Zastanawiamy się także nad dopuszczeniem rowerów do jazdy po pasie dla autobusów, gdyż tworzą one niebezpieczne sytuacje spowalniając ruch albo de facto jadą po tym pasie.

 

Pod poniższym pismem podpisują się: Rada Osiedla Kwiatowe, Rada Osiedla Junikowo, Rada Osiedla Ławica, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, Stowarzyszenie My-Poznaniacy.

 

Rady Osiedli Grunwald Południe, Grunwald Północ, Łazarz oraz Stary Grunwald zapoznają się z pismem na najbliższych radach i po ewentualnych poprawkach prześlą także swoje stanowiska.

 

———————————

Komenda Miejska Policji

W PoznaniuKomenda Miejska Policji

W Poznaniu

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z remontami Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulicy Grunwaldzkiej od soboty funkcjonuje zmieniona organizacja ruchu. Na Grunwald przestały dojeżdżać tramwaje i pojawiły się nowe objazdy. Powstał również pas tylko dla autobusów i taksówek mający usprawnić ruch transportu publicznego. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o czuwanie nad sytuacją komunikacyjną w tym obszarze.

 

Szczególnej uwadze polecamy bus-pas. Jego drożność warunkuje jako taką sprawność ruchu na Grunwaldzie. Jeśli pas dla autobusów będzie lekceważony, to pasażerowie porzucą autobusy i wsiądą w samochody. Już docierają do nas głosy mieszkańców, którzy narzekają, że cała inicjatywa i nadzieja na nic, jeśli się nowych reguł nie egzekwuje albo nie pomaga kierowcom się zorientować w sytuacji. Czas przejazdu wynoszący w szczycie 30 minut na pokonanie odcinka wokół Ronda Nowaka-Jeziorańskiego jest nie do zaakceptowania.

Zapłacimy za to podwójnie – kosztami zwiększonych jeszcze bardziej zatorów i kosztami pustych autobusów spalających paliwo stojąc w większych korkach. W tej sytuacji ogromna rola nie tylko właściwej organizacji ruchu drogowego, ale i w organizacji i prewencji przez służby drogowe.

 

Nawyki kierowców i zniecierpliwienie może górować i czasem góruje nad oznakowaniem obecnie funkcjonującej organizacji ruchu. Warto, aby w tym rejonie, szczególnie na początku remontów, pojawiły się dodatkowe patrole policyjne, które – szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego – zwracałyby kierowcom uwagę na obecne oznakowanie i przestrzeganie przeznaczenia buspasów. Z naszych obserwacji i rozmów z kierowcami wynika, że nie łamią oni reguł ruchu świadomie, ale w wyniku zachowań stadnych. Kosztują one w godzinach porannego szczytu pasażerów KAŻDEGO z autobusów T2 od 10 do 15 minut oczekiwania na skręt z ul. Grunwaldzkiej w ul. Reymonta. Szczególnej uwadze poświęcamy ten odcinek w stronę centrum przed Rondem Nowaka-Jeziorańskiego oraz w stronę Junikowa przez Bułgarską. A jeśli ZDM uwzględni nasze postulaty wprowadzenia pierwszeństwa na ul. Wojskowej ze skrętem w Marcelińską, oraz na ul. Wyspiańskiego przy skręcie w ul. Wojskową, to prosimy także o obecność policji na tych skrzyżowaniach.

 

Możliwości pomocy z Państwa strony są dla mieszkańców Poznania nieocenione. Pozwoli to mieszkańcom Grunwaldu na łatwiejsze i szybsze dojazdy komunikacją miejską, której pojazdy unikną korków, a także zwiększy się bezpieczeństwo na tym obszarze w związku z wprowadzonymi zmianami. Będziemy wdzięczni za okazaną nam pomoc i utrzymanie porządku.

 

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder