List do Premier RP w sprawie Poznania Głównego

Opublikowane przez IdP w dniu

Dnia 27 sierpnia 2017 r. wystosowaliśmy list otwarty do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o pomoc w kwestii sytuacji Poznania Głównego. Okazuje się bowiem, że po “wyeliminowaniu” Trigranitu nic się nie dzieje – problemy narastają, a pasażerowie jak i sam dworzec zostali wydani na pastwę losu. Chaos, brak wizji i pieniędzy – skandal związany ze sposobem w jaki państwo polskie traktuje drugą co do znaczenia dla ruchu pasażerskiego stację kolejową kraju trwa!

Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Premier,

organizacja Inwestycje dla Poznania jest stowarzyszeniem działającym w Poznaniu, którego celem jest inicjowanie oraz monitoring inwestycji publicznych i samorządowych. W ramach naszej statutowej działalności monitorujemy od 2011 roku sprawę budowy i modernizacji dworca Poznań Główny, alarmując media, opinię publiczną i polityków o rażącej skali zaniedbań. Modernizacja ta, przeprowadzana w ekspresowym tempie przed Euro 2012, spowodowała powstanie nowego, ale mało funkcjonalnego obiektu: w oddaleniu od peronów 4-6, ze słabym połączeniem z transportem zbiorowym, kiepsko oznakowanego, będącego raczej przybudówką do centrum handlowego niż samodzielnym dworcem. Do tego perony 1 – 3 wykonano ze słabej jakości materiałów: nawierzchnia z kostki brukowej, a ławki z drucianych elementów. Cały kompleks stacji poddawany jest różnym pracom budowlanym od blisko 10 lat, ale ciągle bez całościowego planu.

Dzięki naszym interwencjom i przychylności mieszkańców oraz mediów udało się wywalczyć między innymi: wybudowanie schodów ruchomych z nowego dworca w dół na perony 1-3, dodatkowego przejścia dla pieszych na przystanek tramwajowy (skracającego podróżnym drogę z prawie 500 do 215 metrów) i zastosowanie lepszej nawierzchni na peronach 4 – 6. Nierozwiązanych problemów jest jednak bardzo dużo, a my mamy przeczucie, że po raz kolejny pozostawiono poznański dworzec samemu sobie…

W naszym mieście, niezależnie od poglądów politycznych, panuje konsensus co do tego, że dworzec Poznań Główny i jego otoczenie są po modernizacji niefunkcjonalne i wymagają poprawy. Brak wizji i jasnych wytycznych ze strony PKP S.A. w okresie współpracowania z węgierskim partnerem Trigranit, spowodowały powstanie obecnego obiektu dworcowego, który jest odizolowany od dużej części stacji, nie spełniając zatem wymaganych przez pasażerów funkcji, a także zmuszając ich do niejednokrotnej zmiany poziomów i długich wędrówek po samej stacji. Są z tym związane realne, codzienne problemy tysięcy osób, które korzystają z tego drugiego pod względem ruchu dworca kolejowego w Polsce.

Przez ostatnie kilka lat trwały uzgodnienia pomiędzy PKP S.A. a partnerem prywatnym dotyczące przebudowy tzw. starego dworca PKP, którego powrót do kompleksu dworcowego przywróciłby należytą funkcjonalność całego układu. Po ostatnich wyborach parlamentarnych wojewoda wielkopolski p. Zbigniew Hoffman powołał zespół do naprawy sytuacji dworca Poznań Główny[i], jednocześnie odmawiając udzielenia decyzji lokalizacyjnej dla projektu przebudowy przygotowanego przez prywatnego partnera kolei – firmę deweloperską Trigranit. W październiku 2016 roku ówczesny zarząd PKP podał, że PKP chce z pomocą unijnych środków przebudować stary budynek dworca. Tym samym współpraca z Trigranitem została zakończona. W ciągu następnych tygodni odbyło się kilka spotkań oraz konferencji prasowych, na których złożono obietnicę, że zimą przeprowadzone zostaną warsztaty z mieszkańcami, wiosną ruszą prace projektowe, a w 2017 roku rozpoczną się prace budowlane na starym dworcu Poznań Główny. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w lutym tego roku, podczas którego przedstawiciel PKP S.A. zapewniał, że inwestycja ruszy i nie będzie przeciągana [iii]. Kilka tygodni później zarząd PKP został odwołany, a sprawa poznańskiego dworca zeszła na plan drugi. Ucichły głosy polityków, a interes pasażerów został ponownie zignorowany. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzała informacja, że są poważne wątpliwości czy modernizować stary budynek Poznania Głównego.

Dlatego też postanowiliśmy zwrócić się o pomoc bezpośrednio do Pani Premier. Historia stosowania półśrodków w przypadku kluczowego dla całej Polski Zachodniej węzła komunikacyjnego trwa już zbyt długo – ludzie są zmęczeni fuszerką, bezmyślnością i brakiem rozwiązań, które uporządkowałyby raz na zawsze obecny bałagan, a także pozwoliły mieszkańcom być dumnym z dworca Poznań Główny. Pasażerowie czują się oszukani przez PKP, nie rozumieją wszechwładnego chaosu jaki panuje na stacji oraz niemożliwości stworzenia nowego dworca – na miarę drugiego największego węzła kolejowego w kraju.

Chcielibyśmy pokazać te problemy Pani Premier na żywo – niefunkcjonalny obiekt i układ dworcowy, będący pomnikiem zaniedbań poprzednich władz. Wyrażamy głęboką nadzieję, że taka wizyta rozwieje wszelkie wątpliwości czy należy doprowadzić całą stację do stanu pełnej funkcjonalności. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu mieszkańcom miasta Poznania i podróżnym następujących kwestii dotyczących ostatnio podnoszonych i wspomnianych w powyższym liście działań:

  1. Co przez ostatni rok zmieniło się w planowanej sytuacji dworca kolejowego w Poznaniu? Na jakim etapie są prace związane z przebudową starego gmachu, budową kładki (z nowego dworca w stronę ulicy Głogowskiej), tunelu (jego poszerzenia i przedłużenia w stronę Wildy) i zadaszenia peronów (4 – 6)? Czy powstanie spójny plan dla całego kompleksu dworcowo-handlowego?
  2. Co przez ostatni rok zrobił dla sprawy zespół powołany przy wojewodzie wielkopolskim?
  3.  Skąd wzięła się wspominana i przewidywana kwota remontu obiektu – około 50 mln zł? Warto w tym punkcie zaznaczyć, że remont lub przebudowa porównywalnych obiektów w innych miastach kosztowały wielokrotnie więcej. Tak mała kwota nie sugeruje, by plany przebudowy zmierzały w dobrą stronę, a także pozwala przewidywać, że projektowane rozwiązanie nie będzie kompleksowe, a znowu połowiczne. Poznań Główny, drugi dworzec w kraju pod względem liczby pasażerów, zdecydowanie zasługuje na najwyższe standardy.

Bardzo liczymy na pomoc Pani Premier w przywróceniu funkcjonalności na drugiej największej stacji kolejowej w Polsce. Potrzebny jest nie tylko powrót starego gmachu dworca, ale także pełna integracja komunikacyjna terenu całej stacji. Są to pilne działania o charakterze strategicznym dla układu transportowego naszego państwa. Czeka na nie 17 milionów pasażerów Poznania Głównego, który jest sercem systemu kolejowego całej Polski Zachodniej.

Z wyrazami szacunku
Arkadiusz Borkowski, Prezes IdP
Paweł Sowa, Wiceprezes IdP
Marcin Wróbel, Koordynator IdP ds Poznania Głównego

Przypisy:
[i] http://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-prasowe/decyzja-wojewody-w-sprawie-poznanskiego-dworca
[ii] http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/tri-granit-konczy-kariere-na-pkp-kolej-bedzie-remontowac-sama,10720588/
[iii] http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,21414646,poznan-glowny-tunelu-pod-avenida-nie-bedzie-pkp-nie-chce-tez.html
[iv] http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-xcity-wznawia-projekty-deweloperskie-i-przygotowuje-nowe-82072.html