PETYCJA DO WYSŁANIA NA ADRES ZTM POZNAŃ

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowny Pan

Zbigniew Rusak

Dyrektor ZTM Pozna?

 

Szanowny Panie,

stanowczo protestuj? przeciwko planom ograniczenia kursowania tramwajów w Poznaniu.

 

Ju? dzisiaj odczuwam na co dzie? dyskomfort spowodowany zmianami dokonanymi w rozk?adzie wakacyjnym. Rzadsze kursy tramwajów skutecznie utrudniaj? mi poruszanie si? po mie?cie i dotarcie do pracy.

 

Przypominam Panu, i? wedle wytycznych miejskiej polityki transportowej reprezentowana przez Pana firma powinna rozwija? komunikacj? publiczn? i u?atwia? ?ycie pasa?erom.

 

Tymczasem dzia?ania przez Pa?stwa zyrtec to buy podejmowane maj? znamiona polityki degradacji transportu publicznego w Poznaniu. Odbieram je jako skandaliczne, szczególnie w ?wietle faktu finansowania tego transportu przeze mnie w sposób podwójny – z podatków oraz kupna biletów. Nie ?ycz? sobie, aby te pieni?dze by?y marnotrawione poprzez lekkomy?lne decyzje.

 

Pozna? musi rozwija? transport publiczny. W przeciwnym wypadku grozi nam komunikacyjny parali?. Pa?stwa obowi?zkiem jest nie tylko troska o obecnych, ale równie? pozyskiwanie nowych pasa?erów.

 

Z powa?aniem

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder