Potrzebna jest dyskusja na temat Tramwaju na Naramowice

Opublikowane przez IdP w dniu

Na początku tego tygodnia spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała, że gotowa jest już koncepcja II etapu Tramwaju na Naramowice. Dlatego wystąpiliśmy dzisiaj z wnioskiem o udostępnienie na stronie Spółki przygotowanych już dokumentów.

Garbary 2017, Andrzej Błaszczak CC BY-SA 4.0 źródło

Od lat nasi członkowie zabiegają o powstanie tej inwestycji. Wspieramy realizację projektu, ale również staramy się pilnować szczegółów jeszcze na etapie opracowywania dokumentacji technicznych. Cieszą nas zaawansowane przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych I etapu od pętli Wilczak do Naramowic. Mamy jednak świadomość, że realizowany obecnie odcinek trasy tramwajowej nie zapewni pożądanej efektywności obsługi pasażerów. Węzeł komunikacyjny przy Moście Teatralnym, do którego zostanie dowiązany Tramwaj na Naramowice poprzez trasę w ul. Winogrady jest już teraz przeciążony. Niezbędne jest więc jak najszybsze wytworzenie alternatywnego węzła po wschodniej stronie Centrum.

Przejście pod wiaduktem kolejowym nad ul. Garbary jest jednym z trudniejszych miejsc na trasie II etapu Tramwaju na Naramowice

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz władze miasta zapowiadają na II kwartał konsultacje społeczne. Uważamy jednak, że dyskusja nad kształtem II etapu Tramwaju na Naramowice powinna się rozpocząć już dzisiaj, gdy jest gotowa wstępna koncepcja techniczna, ale nie ma wydanych jeszcze ostatecznych decyzji administracyjnych. W przypadku tak ważnej inwestycji konsultacje nie powinny ograniczyć się do prezentacji gotowego projektu, w którym nie można dużo zmienić (z powodu “zdobytych” już decyzji).

Poznań, 13.02.2019

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania
ul. Szewska 14/3
61-760 Poznań
email: idp.poznan@gmail.com

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp.z.o.o.
email: sekretariat@pozim.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie na stronie internetowej Spółki koncepcji projektowej II etapu inwestycji pn. Tramwaj na Naramowice, o której mowa w informacjach prasowych rozesłanych do mediów w dniu 11 lutego br. link. W szczególności prosimy umieszczenie plansz sytuacyjnych, opisu technicznego oraz wszystkich dodatkowych materiałów graficznych posiadanych przez Spółkę (np. wizualizacji).

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnosimy o udostępnienie przedmiotu wniosku na stronie internetowej Spółki.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder