Przedłużmy tramwaj na Junikowie!

Opublikowane przez IdP w dniu

Wystąpiliśmy z apelem do władz Poznania o przedłużenie tramwaju na Junikowie do planowanego węzła przesiadkowego w ul. Grunwaldzkiej przy stacji kolejowej Poznań Junikowo.  Razem ze stowarzyszeniami Prawo do Miasta, Rowerowy Poznań, Ulepsz Poznań i Urbanator, wnioskujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad przedłużeniem trasy tramwajowej oraz drogi rowerowej od istniejącej pętli tramwajowej na Junikowie do planowanego węzła przesiadkowego, który ma połączyć Plewiska z Poznaniem. Poniżej publikujemy treść apelu.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania 

Szanowny Panie Prezydencie,

Miasto Poznań przymierza się do budowy węzła przesiadkowego na przecięciu ulicy Grunwaldzkiej i linii kolejowej Poznań-Berlin. Inwestycja ta, obiecywana przez wiele lat, wreszcie ma szansę ruszyć, co jest niewątpliwie plusem.

Niemniej, zakres inwestycji budzi nasze rozczarowanie i zaniepokojenie. Kiedy przed Mistrzostwami Piłkarskimi Euro 2012 prowadzono przebudowę ulicy Grunwaldzkiej, wiele środowisk zwracało uwagę na konieczność przedłużenia trasy tramwajowej o 800 metrów, do stacji kolejowej Poznań Junikowo i wyrażało wątpliwości odbudowy pętli tramwajowo-autobusowej w ówczesnej lokalizacji. Od tego czasu przedłużenie torowiska zostało wpisane do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Poznania. Mieliśmy nadzieję, że w ramach planowanej przez Miasto inwestycji dojdzie do naprawy poprzednich zaniedbań, a przy stacji Poznań Junikowo powstanie prawdziwy węzeł przesiadkowy, integrujący pociągi, tramwaje, autobusy i rowery, wraz z parkingiem Park&Ride. Brak powiązania takiego węzła z siecią tramwajową sprawia, że będzie on dysfunkcjonalny. Upłynnienie ruchu samochodowego przesunie zatory w ciągu ulicy Grunwaldzkiej bez zapewnienia alternatywy w postaci niewrażliwego na zatory transportu publicznego. Konieczność wykonania przesiadki po dojeździe na pętlę tramwajową Junikowo sprawi, że konkurencyjność tramwaju znacznie spadnie. Rozwiązanie takie jest wprost sprzeczne z Polityką Transportową Miasta Poznania, uchwaloną w 1999 roku. Planowane drogi rowerowe także nie zapewniają ciągłości z istniejącymi już drogami rowerowymi wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej.

Myśląc o transporcie, władze miasta powinny na pierwszym miejscu myśleć o transporcie publicznym – jako najbardziej efektywnym sposobie poruszania się po całej aglomeracji. Będzie to z korzyścią nie tylko dla mieszkańców podpoznańskich gmin, ale także mieszkańców Poznania. Ci pierwsi zostawią swoje samochody na parkingach przy dworcach w Dopiewie, Buku czy Palędziu, a dalej do Poznania dojadą pociągiem i przesiądą się na tramwaj, aby np. dojechać do pracy na Grunwaldzie. To z kolei zmniejszy natężenie ruchu samochodowego, z korzyścią dla mieszkańców Poznania. Proponowane rozwiązanie w postaci tunelu bez tramwaju, nie zachęci mieszkańców Plewisk do dotarcia na tramwaj, rowerem czy pieszo.

W związku z powyższym, oczekujemy od Miasta Poznań jak najszybszego rozpoczęcia prac koncepcyjnych, dotyczących doprowadzenia trasy tramwajowej oraz drogi rowerowej do węzła przesiadkowego na Junikowie (poprzez wprowadzenie torowiska tramwajowego w jezdnię ulicy Grunwaldzkiej i zapewnienie tramwajowi płynnego przejazdu poprzez sterowanie sygnalizacjami), a następnie ich szybką realizację.

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania
Stowarzyszenie Prawo do Miasta
Stowarzyszenie Rowerowy Poznań
Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
Stowarzyszenie Urbanator