Strefa 30 w ścisłym centrum Poznania

Opublikowane przez IdP w dniu

strefa30

Zarząd Dróg Miejskich planuje sukcesywne wprowadzanie strefy uspokojonego ruchu (popularnie zwanej Strefą 30) w ścisłym centrum Poznania. Do 4 kwietnia trwają konsultacje społeczne projektu pierwszego etapu Strefy 30.

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy decyzję o wprowadzeniu Strefy 30, gdyż pomysł ten może pozytywnie wpłynąć na jakość życia mieszkańców Centrum, a tym samym zwiększyć jego atrakcyjność i dostępność.

Uspokojenie ruchu polega między innymi na zastosowaniu szeregu fizycznych barier, które niestety w prezentowanym projekcie praktycznie nie są wykorzystane. Typowymi elementami, które wykorzystuje się do uspokojenia ruchu są:

 • czytelnie oznakowane wjazdy do strefy,
 • skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z wyniesioną do wysokości chodników powierzchnią,
 • szykany, tzw. esowanie pasów ruchu (meandrowanie osi jezdni),
 • wyłączenie z ruchu kołowego ulic o małym natężeniu ruchu,
 • zróżnicowanie nawierzchni jezdni (stosowanie różnych rodzajów kostek),
 • stosowanie elementów małej architektury (kwietniki, ławki, słupki)
 • eliminacja sygnalizacji świetlnej.

{slimbox images/stories/strefa30/1.jpg, images/stories/strefa30/1_s.jpg, Skrzyżowanie wyniesione do poziomu chodnika w Polsce; images/stories/strefa30/2.jpg, images/stories/strefa30/2_s.jpg, Wydłużony próg zwalniający w Düsseldorfie (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Noebse); images/stories/strefa30/3.jpg, images/stories/strefa30/3_s.jpg, Zwężenie jezdni oraz wyniesione przejście dla pieszych w Auckland; images/stories/strefa30/4.jpg, images/stories/strefa30/4_s.jpg, Wyniesione przejście dla pieszych w Polsce; images/stories/strefa30/5.jpg, images/stories/strefa30/5_s.jpg, Szykana na drodze jednopasmowej w Seattle (http://en.wikipedia.org/wiki/File:One-lane_chicane_1.jpg);images/stories/strefa30/6.jpg, images/stories/strefa30/6_s.jpg, Wydłużony próg zwalniający w Pradze; images/stories/strefa30/7.jpg, images/stories/strefa30/7_s.jpg, Czytelny wjazd do Strefy 30 w Niemczech (http://bh30.blogspot.com/2010/10/fakten-weniger-unfalle-schwerverletzte.html); images/stories/strefa30/8.jpg, images/stories/strefa30/8_s.jpg, Zwężenie jezdni na wysokości przejścia dla pieszych w Kanadzie (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Curb_extensions_at_midblock_crosswalk.jpg); images/stories/strefa30/9.jpg, images/stories/strefa30/9_s.jpg, Przykład esowania pasów ruchu (http://cstreetne.blogspot.com/2009/12/traffic-calming-green-streetscape.html; images/stories/strefa30/10.jpg, images/stories/strefa30/10_s.jpg, Bariery oddzielające drogę rowerową od pasa ruchu w Santa Cruz (www.pedbikeimages.org / Bill Daly))}

Żaden z tych elementów nie pojawia się w projekcie, dlatego mamy poważne obawy, że wdrożenie projektu w obecnym kształcie nie wpłynie na uspokojenie ruchu, a tym samym nie zwiększy bezpieczeństwa i komfortu pieszych.

Nasze uwagi do projektu “Strefa 30” ZDMu

Chcemy aby wprowadzenie Strefy 30 rzeczywiście poskutkowało uspokojeniem ruchu, poprawieniem komfortu i bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. W związku z tym postulujemy wprowadzenie poprawek do obecnego projektu. Zachęcamy także do wysyłania swoich uwag do Zarządu Dróg Miejskich przez formularz kontaktowy dostępny na stronie ZDMu.

Poniżej przedstawiamy nasze postulaty oraz szkic projektu z naniesionymi naszymi uwagami.

 1. Proponujemy zastosowanie czerwonej nawierzchni kontrapasów oraz – tam gdzie to możliwe – dodatkowych barier oddzielających drogę rowerową od pasa ruchu w postaci np.:
  • elastycznych, czerwonych, niskich pachołków (analogicznie jak np. w okolicy Starego Browaru),
  • farby wydającej dokuczliwy dźwięk przy najechaniu na skraj drogi rowerowej,
  • fizycznych barier/progów.

  Cel: poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, zapobieżenie najeżdżaniu na drogę rowerową przez kierowców, uniemożliwienie postoju na drodze rowerowej.

 2. Zastosowanie bardzo wyraźnych oznaczeń wjazdu do strefy. Wjazd do strefy powinien stanowić zarówno fizyczną, jak i psychologiczną barierę, dlatego warto, aby w tych miejscach zastosować wyniesione do powierzchni chodnika przejścia dla pieszych (tam gdzie jest to technicznie możliwe) z wyraźnym, całopowierzchniowym oznaczeniem ograniczenia prędkości. Takiego rozwiązania nie można nie zauważyć, dodatkowo wymaga zwolnienia przy najeździe.
  Cel: wyraźne wydzielenie Strefy 30, zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
 3. Wyniesienie skrzyżowań (ewentualnie samych przejść dla pieszych) do powierzchni chodnika, w miejscach gdzie nie ma świateł (ul. Młyńska/Nowowiejskiego, ul. Libelta, plac C. Ratajskiego). Dla kierowców respektujących ograniczenie prędkości, najazd na taką przeszkodę nie jest uciążliwy czy niekomfortowy, a skutecznie spowalnia ruch, dając jednocześnie pieszym możliwość przejścia przez jezdnię.
  Cel: zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.
 4. Wyznaczenie kontrapasu w ul. Ratajczaka (w przyszłości mógłby być przedłużony dalej w kierunku południowym), umożliwienie prostego (tak jak na planie) przejechania rowerem skrzyżowania ul. Ratajczaka/Plac Wolności w stronę ul. 3 Maja.
  Cel: ułatwienia dla rowerzystów.
 5. Wytyczenie lewoskrętu dla rowerów z ulicy Św. Marcin w Ratajczaka.
  Cel: ułatwienia dla rowerzystów.
 6. Zastosowanie fizycznych ograniczeń prędkości na ul. Ratajczaka w postaci esowania pasów ruchu, szykan, zieleni w donicach. Ewentualnie zredukowanie jednego pasa ruchu i poszerzenie chodnika (dodatkowe miejsce na klomby, stoliki kawiarniane, ławki).
  Cel: uspokojenie ruchu, poprawa estetyki.
 7. Osłupkowanie Placu Wolności od strony południowej i północnej.
  Cel: uniemożliwienie nielegalnego postoju samochodów na chodniku.
 8. Wytyczenie dodatkowego, wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Św. Marcin na wysokości ul. Kantakta.
  Cel: uspokojenie ruchu, ułatwienie ruchu pieszego.
 9. Zastosowanie zwężeń jezdni na wysokości pasów dla pieszych na ul. 23 Lutego i ul. Mielżyńskiego (jako alternatywa do wyniesionych przejść).
  Cel: zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, ukrócenie nielegalnego parkowania w tym rejonie.
 10. Wyniesienie skrzyżowania ul. Ratajczaka z ul. 27 Grudnia lub zastosowanie fizycznych barier uniemożliwiających ścinanie skrzyżowania.
  Cel: uspokojenie ruchu i ograniczenie prędkości przejazdu przez skrzyżowanie.
 11. Wyeliminowanie lub skrócenie jednego z pasów ruchu ul. 27 Grudnia na odcinku od ul. Ratajczaka do ul. Kantaka. Na uzyskanej powierzchni można np. wytyczyć drogę rowerową.
  Cel: uspokojenie ruchu, ułatwienia dla rowerzystów.
 12. Południowa strona Pl. Wolności – zastosowanie fizycznych ograniczeń prędkości w formie szykan, esowania pasów ruchu. Ograniczenie pasów ruchu do jednego od al. Marcinkowskiego do przystanku tramwajowego przy Empiku.
  Cel: uspokojenie ruchu.
 13. Wyeliminowanie ruchu samochodowego z ul. Fredry na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kościuszki.
  Cel: uspokojenie ruchu.
 14. Rezygnacja z sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Kościuszki z ul. Libelta oraz z ul. Fredry.
  Cel: zwiększenie płynności ruchu.
 15. Wytyczenie dodatkowego, wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja na wysokości skrzyżowania z Pl. Wolności.
  Cel: uspokojenie ruchu, ułatwienie ruchu pieszego.
 16. Włączenie w docelowy obszar Strefy 30 al. Marcinkowskiego, ul. Ratajczaka oraz ul. Św. Marcin. Ulice te należy włączyć w strefę uspokojonego ruchu, gdyż nie pełnią i nie powinny pełnić roli ulic przelotowych.
  Cel: uspokojenie ruchu, konieczny element rewitalizacji tych ulic.

 

Plik źródłowy w formacie JPG.

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder