Biletowy niesmak

Zdjęcie-0097Kto śledzi nasze działania o błędnych danych biletowych, podanych przez ZTM radnym oraz mieszkańcom, już pewno słyszał  nie raz. Gwoli przypomnienia:
W dniu 13.11.2012 otrzymaliśmy dane dot. sprzedaży biletów w październiku 2012, które udostępnił ZTM. Na podstawie tych danych mówiono o „rekordowym październiku” i sukcesie w sprzedaży biletów zachęcając tym radnych do przegłosowania kolejnej podwyżki i odrzucenia pierwszego w historii miasta Poznania projektu uchwały obywatelskiej, który tą podwyżkę miał wstrzymać. 11.12.2012 radni uchwałę obywatelską odrzucili. Kolejne dane otrzymaliśmy w lutym 2013 i wynikało z nich, że w owym październiku sprzedano jednak o prawie 11 tys. sztuk mniej biletów długookresowych niż podawano wcześniej, czyli wpływy były mniejsze o ponad 820 tys. zł. Rekordowego października nie było. Po otrzymaniu z urzędu miasta odpowiedzi, że w trakcie debaty nad uchwałą faktycznie przekazano błędne dane, skierowaliśmy skargę do Rady Miasta, którą ostatnio pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

I temat prawdopodobnie można by uznać za zakończony, a kolejne komentarze byłyby zbyteczne: zaszła pomyłka, w bardzo niewłaściwym momencie no ale co zrobić. Jednak pojawił się nowy fakt: ZTM przyznał się, że błąd znalazł już 16.11.2012 czyli 3,5 tygodnia przed odrzuceniem uchwały obywatelskiej tylko…zapomniał o tym poinformować radnych oraz mieszkańców! Zapomniał poinformować chyba nawet Prezydenta, bo ten błędnymi danymi posługiwał się na swoim blogu jeszcze 05.12.2012. Do tego nie poinformował o tym również Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego dyrektorka najpierw odpowiadała na nasze zapytanie co do faktycznej liczby sprzedaży (odpowiedzi udzielone jesienią), a później w dwóch listach tłumaczyła pomyłkę. W żadnej z odpowiedzi nie padła data wykrycia pomyłki przez ZTM.

(więcej…)

Skarga ws. nieprawdziwych danych dotyczących sprzedaży biletów za październik 2012 roku

bimbaPan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania

 

 

Skarga
ws. nieprawdziwych danych dotyczących sprzedaży biletów za październik 2012 roku przekazanych opinii publicznej podczas procedowania projektu uchwały obywatelskiej dotyczącej zamrożenia cennika biletowego w 2013 roku

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 i 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnosimy skargę na działalność Prezydenta Miasta Poznania oraz jednostek organizacyjnych mu podległych ws. wprowadzenia w błąd Rady Miasta oraz opinii publicznej podczas debaty nad obywatelskim projektem uchwały zamrażającej ceny biletów komunikacji miejskiej w 2013 roku. Prezydent oraz podległe mu jednostki podczas publicznej dyskusji nad projektem uchwały obywatelskiej przekazali nieprawdziwe dane dotyczące sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w październiku 2012 roku przez co naruszył zaufanie do organów administracji publicznej.

Uzasadnienie

Nowy Statut Miasta przyjęty 9 listopada 2010 roku wprowadza instytucję uchwały obywatelskiej. Statut w §16 ust. 1 pkt 6 stanowi, iż aby Rada Miasta zajęła się obywatelskim projektem uchwały niezbędne jest zebranie przynajmniej 5000 podpisów mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

Społeczność miasta w obliczu spadku popularności komunikacji miejskiej, będącej wynikiem serii podwyżek cen biletów w 2012 roku podjęła inicjatywę mająca na celu zablokowanie kolejnej planowanej podwyżce cennika komunikacji miejskiej. Projekt pierwszej uchwały obywatelskiej przygotowały stowarzyszenia My Poznaniacy, Inwestycje dla Poznania, Projekt Poznań oraz KoLiber. W wyniku tej inicjatywy udało się zebrać 16 000 podpisów z czego około 12 500 przekazano do weryfikacji. Ostatecznie Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta uznał 6656 podpisów, dzięki czemu obywatelska inicjatywa uchwałodawcza spełniała wymagania zawarte w Statucie Miasta. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIX/953/V/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Przewodniczący Rady Miasta wprowadził do porządku obrad sesji 11 grudnia 2012 roku.

(więcej…)