Tramwaj na Towarowej – list otwarty

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Radni,

w związku z trwającymi remontami i olbrzymimi zmianami w kursowaniu wielu linii tramwajowych, doskonalimy szeregu analiz i obliczeń, którymi chcemy się z Państwem podzielić.

Sprawa jest pilna, dotyczy bowiem dużej ilości pieniędzy, które tracimy codziennie w wyniku wydłużonych objazdów. Straty idą w parze ze zdenerwowaniem pasażerów i niedogodnościami w poruszaniu się po mieście. W skrajnych przypadkach najszybszą metodą na dostanie się do celu podróży jest wyjście z tramwaju, przejście dwóch przystanków pieszo i kontynuacja jazdy; nie powinno to być dopuszczalne (np. Bałtyk – Most Teatralny, Bałtyk – Gwarna).

Tymczasem wyliczenia wyraźnie pokazują, że możemy zaoszczędzić od ok. 5 do nawet 10 milionów złotych (już po uwzględnieniu wydatku inwestycyjnego), co ma niebagatelne znaczenie dla budżetu naszego miasta. Rozwiązaniem jest uruchomienie torowiska na ul. Towarowej i pilna budowa prawoskrętu dla tramwajów z ul. Towarowej w ul. św. Marcin.

Tylko w ciągu ostatnich 2 miesięcy od czasu zamknięcia Ronda Kaponiera, wskutek wydłużonych objazdów trzech linii tramwajowych (10, 11 i 14) straciliśmy co najmniej 1,17 mln złotych (obliczenia na podstawie danych za wozokilometry z 2011 r.). Kaida „jedenastka” nadkładała dodatkowe 1,6 km na trasie, każda „czternastka” 2,5 km a każda „dziesiątka” aż 3,4 km w stosunku do najkrótszego alternatywnego objazdu, jakim jest ul. Towarowa!

Są to więc dane szokujące – minione miesiące wydłużonych objazdów są warte więcej, niż wynosi koszt budowy prawoskrętu, który szacujemy na około 0,5 mln złotych. Równie szybko zwróci się koszt remontu torowiska na ul. Towarowej (jeśli okaże się absolutnie niezbędny). Oceniliśmy ten koszt na sumę ok. 4 mln złotych. Trudno przewidzieć jak długo potrwa remont Ronda Kaponiera oraz niespodziewana (nieplanowana wcześniej) rekonstrukcja Mostu Uniwersyteckiego. Towarowa jest jeszcze bardziej potrzebna w obliczu tego drugiego remontu, który z pewnością wydłuży całkowity czas trwania prac na węźle Rondo Kaponiera. W związku z tym, wysokość oszczędności może przekroczyć nasze ostrożne szacunki. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 1 (od redakcji: oświadczenie stowarzyszenia “Oszczędźmy nawet 10 milionów złotych!”).

W dniu dzisiejszym (5 listopada 2012 r.) ZTM zmienia ponownie układ linii tramwajowych. Niestety nie jest w stanie wyeliminować strat na przejechanych kilometrach bez uruchomienia ul. Towarowej. Niepokój budzą również daleko idące zmiany w numeracji i samym przebiegu tras wielu linii – układ odbiega coraz bardziej od naturalnego, podczas gdy postulowany prawoskręt pozwoliłby przywrócić niemalże stałe trasy niektórych linii (np. 5), zgodne z długoletnimi przyzwyczajeniami pasażerów. Listopad minie nam pod znakiem straty w wysokości prawie 340 tysięcy złotych. Do końca roku rachunek wyniesie zatem ponad 1,85 mln złotych!

Zalety postulowanego projektu inwestycyjnego
1) Sprzyjające warunki techniczne
Nasza symulacja pokazuje, ?e nie jest konieczna żadna przebudowa skrzyżowania Al. Niepodległości/ul. Towarowa/ul. św. Marcin. Wystarczy jedynie niewielka korekta wysepki i przesuniecie znaku drogowego. Nowy łuk jest niemalże lustrzanym odbiciem istniejącego, stąd jego geometria będzie odpowiednia.

2) Brak utrudnień dla ruchu kołowego
Ruch tramwajowy może funkcjonować jednoczenie z bardzo uczęszczanym przez samochody lewoskrętem z ul. św. Marcin w Al. Niepodległości: symulacja pokazuje, że zachowana jest niezbędna skrajnia. Oznacza to brak konieczności wprowadzania dodatkowej, oddzielnej fazy sygnalizacji, czyli brak utrudnień dla ruchu kołowego!

3) Brak konkurencji z planowaną trasą na ul. Ratajczaka
Planowana trasa tramwajowa na ul. Ratajczaka ma skrócić mieszkańcom Wildy dojazd do centrum. Ulica Towarowa w żaden sposób nie stanowi alternatywy dla mieszkańców Wildy, bowiem drogę do centrum wydłuża bardziej niż nawet obecnie funkcjonująca linia w ul. Strzeleckiej. Istnienie relacji Towarowa-centrum nie wpłynie w żaden sposób na realizację projektu Ratajczaka.

Korzyści na przyszłość
1) Wsparcie procesów rewitalizacyjnych ul. św. Marcin poprzez jej zapewnienie szybkiego połączenia ze Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym Poznań Główny

2) Trasa zapasowa w przypadku awarii lub remontów zarówno ul. Roosevelta, jak i planowanej ul. Ratajczaka

3) Ułatwienie obsługi komunikacyjnej nowych inwestycji powstających przy ul. Towarowej – mieszkaniowych oraz usługowych (nowy gmach Uniwersytetu Ekonomicznego)

Nadmieniamy, iż wiemy o mających rozpocząć się niedługo pracach spółki Trigranit na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Matyi. Według obietnic inwestora najbardziej uciążliwa część jego prac zakończy się w trzy-cztery miesiące. W tym czasie ul. Towarowa mogłaby być remontowana równolegle. Dodatkowo dzięki temu, że południowy fragment torowiska na ul. Towarowej zostanie wyremontowany przez zewnętrznego inwestora, spadnie całkowity koszt dostosowania tej trasy do kursowania tramwajów. Sadzimy więc, iż inwestycja spółki Trigranit w żaden sposób nie przeszkadza przygotowaniu do uruchomienia torowiska na ul. Towarowej.

Lada moment przystąpi Pan wraz z Radnymi do prac nad ostatecznym kształtem budżetu na 2013 rok. Czy wobec przedstawionych przez nas obliczeń i argumentów Miasto Poznań zrealizuje tak szybko jak to możliwe budowę? prawoskrętu w ul. św. Marcin celem zaoszczędzenia nawet 10 milionów złotych w dwóch najbliższych latach budżetowych?

Z nadzieją na rozsądne decyzje w tej kwestii pozostajemy
z wyrazami szacunku
członkowie Stowarzyszenia “Inwestycje dla Poznania”
Arkadiusz Borkowski, Zbigniew Lipkowski, Michał Mięsiak, Tomasz Owczarczak, Paweł Sowa, Kamil Żmijewski

Kategorie: Komunikacja

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder