Usprawnienia komunikacyjne – ciągle potrzebne

Opublikowane przez IdP w dniu

Pan
Maciej Wudarski
Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Szanowny Paniekorek tramwajowy Prezydencie!

Z zainteresowaniem obserwujemy działania powołanego kilka miesięcy temu nowego Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta. Bardzo nas cieszą pierwsze zmiany w polityce transportowej dotyczące inwestycji i organizacji ruchu samochodowego w śródmieściu. Jesteśmy pod wrażeniem tych nowych inicjatyw. Wprowadzenie priorytetów dla komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach w śródmieściu, wytyczanie buspasów, dróg i śluz dla rowerów, wyłączenie niektórych sygnalizacji świetlnych czy przygotowywanie stałych rozwiązań usprawniających ruch rowerowy i pieszy na głównych ulicach centrum miasta zasługują na uznanie.

Organizacje społeczne zaangażowane w promowanie zrównoważonego transportu kibicują kolejnym koncepcjom na usprawnienie ruchu komunikacji miejskiej, ruchu pieszego i rowerowego. Mamy również własne pomysły na polepszenie sytuacji wszystkich uczestników ruchu drogowego. Z tego też względu zwracamy się do Pana Prezydenta o ustanowienie stałego formatu współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, specjalistami transportu oraz administracją miejską. Uważamy, że szeroka dyskusja oraz zewnętrzne spojrzenie na niektóre problemy może przyczynić się do wypracowania najlepszych propozycji dla Poznania. Będzie to kontynuacja dobrych praktyk zapoczątkowanych jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. Liczymy więc na owocną współpracę.

Z poważaniem
członkowie Stowarzyszenia