Wnioski IdP do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu

Opublikowane przez IdP w dniu

Dziś jest ostatni dzień zorganizowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną konsultacji społecznych w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu. W związku z naszym ostatnim opracowaniem (tutaj), postanowiliśmy zabrać w tych konsultacjach głos.

Naszym zdaniem, w związku ze zbliżającą się budową trasy tramwajowej oraz przebudową infrastruktury drogowej (m .in. ul. Ożarowskiej), konieczne jest zaplanowanie w okolicy Ronda Żegrze parkingu P+R, choćby tymczasowego, tak by ułatwić przesiadkę na tramwaje oraz uniknąć zastawiania okolicznych ulic i osiedli (jak to się działo np. na Piątkowie przy PST). Uważamy też, że docelowo linia tramwajowa powinna obsługiwać całe osiedle „Enklawa”, a pętla, parking i węzeł przesiadkowy powinny znaleźć się w rejonie ulic Warownej/Gołężyckiej, poza ścisłą zabudową mieszkaniową, bezpośrednio na trasie „wlotowej” na Rataje. List, jaki przekazaliśmy MPU cytujemy poniżej.


W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania wnosi następujące uwagi:

1) należy wziąć pod uwagę zwiększenie popytu na transport publiczny i uwzględnić w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania przedłużenie trasy tramwajowej z ul. Unii Lubelskiej w rejon pomiędzy ulicami Warowną, Gołężycką i Obodrzycką, gdzie powinien powstać zintegrowany węzeł przesiadkowy z parkingiem P+R oraz stacją i stojakami rowerowymi. Obecnie zapisana w planie miejscowym lokalizacja pętli tramwajowej powinna być jedynie tymczasowa.

Uzasadnienie: planowane jest (Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły niedawno przetarg na koncepcję) wybudowanie brakującego fragmentu ulicy Ożarowskiej na Minikowie – w ten sposób utworzy się nowy ciąg komunikacyjny od ul. Głuszyna przez Minikowo, ul. Gołężycką i Obodrzycką w rejon Ronda Żegrze. Będą mogły z niego korzystać autobusy, ale także wielu kierowców: ci z nich, którzy będą chcieli się przesiąść na tramwaj do centrum miasta, wjadą na ul. Unii Lubelskiej i będą chcieli zaparkować na terenie osiedla „Enklawa”. Na tamtejszych osiedlach już dziś panuje tzw. „anarchia parkingowa” i nie ma możliwości przyjęcia kolejnych samochodów.

Obecna „anarchia parkingowa” na nowo przebudowanej ul. Unii Lubelskiej

Potrzebny jest więc przeznaczony specjalnie dla pasażerów komunikacji miejskiej kubaturowy parking Park&Ride zlokalizowany na obrzeżach osiedla – idealnym do tego miejscem jest właśnie rejon ulic Warownej/Gołężyckiej. W ten sposób węzeł przesiadkowy z parkingiem powstałyby z dala od zabudowań. Sama trasa tramwajowa obsłużyłaby natomiast więcej mieszkańców w gęstej zabudowie. Proponowaną docelową lokalizację pętli tramwajowej z parkingiem oraz kierunki, które mogłyby z parkingu korzystać zaznaczyliśmy na dołączonej grafice.

Strumienie pojazdów, które mogłyby korzystać najpierw z tymczasowego, a następnie z docelowego parkingu P+R

2) Niezależnie od faktu, czy wydłużenie ww. trasy tramwajowej zostanie zapisane w planie miejscowym, czy nie, powinien również powstać parking P+R w rejonie Ronda Żegrze(w pobliżu przystanków), który służyłby kierowcom dojeżdżającym od strony ul. Obodrzyckiej / Unii Lubelskiej. Powinien to być parking tymczasowy, bez kosztownej trwałej infrastruktury informatycznej, tak by mógł powstać szybko, nawet na działkach nieprzeznaczonych do tego docelowo. Chodzi np. o działki będące rezerwą pod łącznik ul. Hetmańskiej z III ramą lub pod Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze. Pozostaną one niezagospodarowane jeszcze przez co najmniej kilkanaście lat – warto wykorzystać je pod parking, który będzie jednocześnie zachętą do korzystania z komunikacji miejskiej. Taki parking pozwoli też uniknąć„rozjechania” osiedli przy ul. Falistej i Unii Lubelskiej przez parkujące samochody pasażerów komunikacji miejskiej, jak to się niegdyś stało na osiedlach piątkowskich położonych wokół PST. Proponowaną tymczasową lokalizację parkingu również zaznaczyliśmy na grafice, oczywiście mogą to być jakiekolwiek inne aktualnie niewykorzystane działki w rejonie Ronda Żegrze.