Zapytanie o przebudowę wiaduktu na ul. Gołężyckiej

Opublikowane przez IdP w dniu

16 marca br. wysłaliśmy do urzędników zapytanie na temat stanu inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej”. Strona inwestycji w serwisie PIM znajduje się tutaj. Podawane informacje są dość lakoniczne, a z treści wynika, że część dokumentów dotyczących omawianego wiaduktu jest już „wytworzona”, czyli są gotowe i mogą być wydane jako publicznie dostępna informacja.

Poprosiliśmy więc o ich udostępnienie. Jest to inwestycja o znaczeniu raczej lokalnym, aczkolwiek droga ta jest objazdem przejazdu kolejowego na ul. Starołęckiej, jest więc dość mocno uczęszczana.

Wniosek wysłaliśmy do:

  • spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie
  • Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji
  • Zarządu Dróg Miejskich

List przedstawiamy poniżej, po nadejściu umieścimy tutaj również odpowiedź.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie (e-mailem lub na stronie internetowej odpowiadającej jednostki) informacji dotyczących inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej”. Strona internetowa Poznańskich Inwestycji Miejskich informuje o kolejnych fazach w/w inwestycji, jak wynika z tekstu – częściowo już zakończonych, nie podaje jednak prawie żadnych szczegółów.

W szczególności prosimy o udostępnienie:

– ekspertyzy technicznej wiaduktu,

– koncepcji przebudowy wiaduktu (wariantowej, jeśli takie warianty występują)

– plansz sytuacyjnych, opisu technicznego oraz wszystkich dodatkowych materiałów graficznych posiadanych przez Spółkę / Biuro / Zarząd (np. wizualizacji).

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnosimy o udostępnienie przedmiotu wniosku na podany w nagłówku adres e-mail lub (w przypadku plików o dużej objętości) na stronach internetowych odpowiadającej jednostki miejskiej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder