Archiwa kategorii: Aktualności

Nowe władze IdP

Szanowni Sympatycy,

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania istnieje już 11 lat. Zgodnie ze Statutem jego władze są kadencyjne i wybierane przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Miło nam poinformować, iż pod koniec kwietnia br. wybraliśmy nowy Zarząd i Prezesa na szóstą kadencję (2017-2019).

Nowym Prezesem został Arkadiusz Borkowski, a w skład nowego Zarządu weszli również: Bogumiła Socha, Paweł Sowa, Mateusz Woźniak i Kamil Żmijewski.

“Serdecznie dziękuję dotychczasowemu Prezesowi – Pawłowi Sowie za 9 lat szefowania. Mam pełne przekonanie, że takie akcje jak “Chcemy skrócenia drogi na Poznań Główny”, “Tramwaj na Naramowice” czy “Latamy z POZnania!” nie byłyby tak skuteczne bez jego zaangażowania. Cieszę się zarazem, że Paweł dalej zamierza aktywnie działać jako jeden z wiceprezesów IdP. Jednocześnie wiem, że chce również kontynuować pracę społeczną w radzie osiedla Naramowice oraz dalej wspierać realizację swojego marzenia – budowę tramwaju na Naramowice. Dziękuję również za wkład w działalność stowarzyszenia Tomaszowi Owczarczakowi i Dawidowi Nowakowi, którzy opuszczają skład Zarządu. Również oni zamierzają nadal wspierać realizację celów IdP.”
Arkadiusz Borkowski, Prezes IdP

“Nowy Prezes – Arkadiusz Borkowski wstąpił do stowarzyszenia w 2008 roku, w momencie ukończenia 18 roku życia. Dał się poznać jako bardzo aktywny, solidny, racjonalny i wszechstronny działacz. Szybko wstąpił do Zarządu stowarzyszenia (2010 rok), gdzie przez następne 7 lat pełnił funkcję wiceprezesa. Od paru dni jest nowym szefem IdP, co mnie bardzo cieszy. Przekazuję ster w dobre ręce, będę go wspierać w realizacji celów stowarzyszenia. Moje dotychczasowe doświadczenie (11 lat) chcę wykorzystać do intensyfikacji kontaktów stowarzyszenia ze światem nauki i gospodarki.”
Paweł Sowa, wiceprezes IdP

Jako Zarząd, chcemy aby IdP dalej realizowało swoje cele, do których należy przede wszystkim inicjowanie dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami dla miasta i mieszkańców w zakresie komunikacji, estetyki i urbanistyki. Cały czas będziemy zwracać uwagę na bieżące problemy Poznania, monitorować je, proponować rozwiązania prowadząc dialog z władzami. Zamierzamy też kontynuować współpracę z kołami naukowymi poznańskich uczelni oraz innymi organizacjami obywatelskimi o podobnym profilu.

IdP partnerem III Polsko-Ukraińskiej Konferencji Biznesowej

Z przyjemnością informujemy, iż „Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania” zostało Partnerem III Polsko-Ukraińskiej Konferencji Biznesowej, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2017 roku we Lwowie, na Ukrainie.

Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia – prezes Paweł Sowa, wygłosi przemówienie na temat perspektyw rozwoju rynku lotniczego między Polską a Ukrainą. Jakie możliwości i szanse stwarzają dla mieszkańców obu krajów nowe kierunki połączeń lotniczych? Jakie są plany na lata 2017-2018? Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Jak podaje organizator konferencji – firma Rodemna głównym celem spotkania „jest przekazanie przedsiębiorcom w sposób jasny i przejrzysty najważniejszych zmian w przepisach 2017-2018, dotyczących współpracy obu krajów oraz nawiązanie kontaktów między przedsiębiorcami z Ukrainy i Polski”.

Udział w Konferencji wpisuje się w działania Stowarzyszenia dążące do promocji Poznania i Wielkopolski, szczególnie w kontekście tematyki nowych połączeń lotniczych. 25 sierpnia 2017 wystartuje nowe połączenie Poznań – Kijów Żuliany (Wizz Air), a wszystko wskazuje na to, że jeszcze w czerwcu bieżącego roku Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią bezpośrednie połączenie z Poznania właśnie do Lwowa (informowały o tym portale: polski pasażer.com, ukraiński avianews.com oraz rozkład lotów ze strony lotniska we Lwowie).

Szczegółowy program Konferencji można znaleźć na stronie:
http://rodemna.com/konferencja_biznesowa_2017_pl.php#plan

Społeczna funkcja ulicy

Ostatnio sporo dyskutuje się o nowych pomysłach na strefę Tempo 30 w Poznaniu. Podobne projekty w całej Polsce również rodziły kontrowersje. Jednak po dobrej realizacji strefy, np. w Gdańsku, gdzie strefę uspokojonego ruchu wprowadzono na sporym obszarze, można przeczytać wiele pozytywnych opinii odnośnie jej funkcjonowania. W Poznaniu dyskusję zdominowały dwa argumenty: pierwszy dotyczy ograniczania miejsc parkingowych, drugi, przeciwstawny, tyczy się szerokości chodnika.

Oba te argumenty, choć stanowią meritum obecnych dyskusji, tyczą się niejako efektu całości działań, a nie ich podstawy. Co ciekawe, często obie strony podnoszą, że nie mają nic przeciwko strefie tempo 30 jako takiej, co de facto cieszy. Warto jednak wiedzieć co jest istotą stref uspokojonego ruchu, bo często podnoszone hasło „utrudnienie życia kierowcom” niepotrzebnie wprowadza konflikt na linii piesi/rowerzyści vs. kierowcy.

Żeby w pełni zrozumieć sens takich stref i ich ideę potrzeba więcej niż jednego artykułu. W kolejnych wpisach postaram się rozwijać ten temat. Dzisiaj chciałbym się skupić na ważnej rzeczy, która jest całkowicie pomijana w dyskusji – na funkcji ulicy. Czytaj dalej Społeczna funkcja ulicy

Uwagi IdP do projektu przebudowy ul. Rybaki

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania pozytywnie przyjmuje projekt przebudowy
ul. Rybaki. Na uwagę zasługuje fakt powiększenia przestrzeni przeznaczonej dla pieszych oraz rewaloryzacja szaty roślinnej. Planowana inwestycja w połączeniu z rozszerzeniem strefy Tempo 30 powinna dać pozytywny impuls dla tego rejonu centrum miasta. Przedstawiamy natomiast następujące uwagi szczegółowe:

 

 

 1. Zaprezentowana dokumentacja jest niekompletna. Przedstawiona plansza sytuacyjna projektu drogowego nie zawiera wszystkich istotnych informacji dotyczących funkcjonowania ulicy po przeprowadzeniu przebudowy. Zwracamy uwagę, że do konsultacji powinny być kierowane projekty kompletne tak jak to definiuje prawo budowlane czyli w formie graficznej i opisowej. Zaprezentowany materiał nie mówi nic o organizacji ruchu na ulicy po przebudowie. Niezbędne jest również w takich przypadkach udostępnienie projektu organizacji ruchu chociażby w stadium koncepcji. O tym jak naprawdę będzie funkcjonować ulica można się tylko domyślać. W materiale na stronie Zarządu nie przedstawiono żadnych informacji o sposobie organizacji ruchu rowerowego czy bilansu miejsc parkingowych.
 2. Zgodnie z zapisami Katalogu Nawierzchni Chodników ul. Rybaki znajduje się w obszarze II, na którym przewidziana jest drobna kostka betonowa z posypką mineralną imitującą granit w kolorze szarości z czarnym pasem kompensacyjnym od strony jezdni oraz pierzei zabudowań. Zaproponowany przez projektantów wzór złożony z płyt otoczonych kostką nie wpisuje się w ten obszar. Jest to rozwiązanie zbliżone do obszaru I przeznaczonego dla ulic okalających Stary Rynek. Domyślamy się, że wariant ten został tutaj zaproponowany jako chęć zachowania istniejących płyt granitowych po stronie wschodniej ulicy. Jako współtwórcy Katalogu silnie rekomendujemy jednak ponowne przemyślenie tego pomysłu. Historyczny materiał w postaci płyt granitowych zachował się tylko po wschodniej części ulicy. Jest on niekompletny i dodatkowo został uzupełniony płytami chodnikowymi wykonanymi z betonu, czyli nie stanowi już pierwotnego wzoru, a jest jego daleko idącą modyfikacją. Płyt granitowych jest na tyle mało, że nie da się pokryć w ten sam sposób chodnika po zachodniej stronie ulicy. Co za tym idzie, na jednej ulicy planuje się stworzyć dwa odmienne wzory. W ten właśnie sposób powstaje chaos, który próbujemy przecież naprawić. Projektant przewidział na zachodniej części zastosowanie wariantu zastępczego w postaci płyt betonowych, które w żadnym stopniu nie nawiązują do granitu i są materiałem, który miał być sukcesywnie usuwany z obszaru ścisłego centrum. Połączenie płyt betonowych i kostki granitowej, jest na pewno dużo tańsze, ale zdecydowanie nie prezentuje się korzystnie, co można zaobserwować np. na
  Wielkiej i porównać do odremontowanej ul. Żydowskiej (przy Hotelu Puro) czy
  ul. Stawnej. Jest to półśrodek, bardzo daleko idący kompromis, który niestety nie spełnia zamierzonego efektu. Płyty betonowe są charakterystyczne dla chodników tworzonych później niż chodniki granitowe i te materiały po prostu do siebie nie pasują. Uważamy, że materiał w postaci płyt granitowych, który tylko częściowo zachował się na ulicy Rybaki, powinien zostać zdjęty i ponownie wykorzystany przy okazji remontu jednej z ulic wiodących bezpośrednio na Stary Rynek. Jest to bardzo rozsądna praktyka, która pozwala niezwykle cenny materiał sukcesywnie przenosić z ulic oddalonych od obszaru miasta średniowiecznego – w jego granice.
 3. Projekt przebudowy ul. Rybaki powinien być połączony z przebudową krótkiego odcinka ul. Kwiatowej łączącego tą ulice z deptakiem na ul. Półwiejskiej. Uważamy, że realizacja tej inwestycji to niesamowita okazja do połączenia tych przestrzeni nie spotykanym jeszcze w Poznaniu a wywodzącym się z Holandii tak zwanym podwórzcem (hol. woonerf). Może to być taki mały poligon doświadczalny dla tej ciekawej idei organizacji przestrzeni miejskiej.
 4. Nie do końca jasny jest dla nas sposób organizacji ruchu drogowego na ul. Rybaki po przebudowie. Wnioskując po zawartości projektu drogowego oraz wizualizacjach, droga dla rowerów ma zostać wyznaczona po zachodniej stronie jezdni na chodniku. W strefie Tempo 30 podstawowym sposobem organizowania ruchu rowerowego powinny być zasady ogólne ruchu drogowego z dodatkowymi znakami dopuszczającymi np. ruchu rowerów pod prąd.
 5. Wnioskujemy również o rozszerzenie projektu o oświetlenie uliczne. Jest to integralny element małej architektury znacząco wpływający na postrzeganie przestrzeni. Zawieszone między kamienicami na ulicy Rybaki oprawy zasługują na odnowienie/wymianę.

Dzień Planisty 2017

Niniejszym informujemy, iż objęliśmy patronatem konferencję naukową „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej” organizowaną przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej i Studenckie Koło Naukowe Geografów – Sekcja Gospodarki Przestrzennej, która odbędzie się w dniach 6 – 7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz zderzenie różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni miejskiej.

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień:
– współczesne trendy w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanej,
– niekonwencjonalne przestrzenie publiczne,
– zielone dachy w przestrzeni miasta,
– rewitalizacja przestrzeni miast,
– zieleń jako element miasta,
– szanse i problemy rozwoju obszarów metropolitalnych,
– polityka miejska w kontekście planowania przestrzennego,
– smart cities.
Powyższa lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów na stronie Dzień Planisty UAM
oraz w linku: https://drive.google.com/file/d/0Bz95KzYvfojJQUMyOWRKYzUtTlk/view?usp=sharing

Pytania można kierować na adres: dzienplanistyuam@gmail.com

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Kładka Berdychowska – apel o konkurs

Warta i Ostrów Tumski fot Dawid MajewskiPrzedstawiamy treść apelu do Prezydenta Miasta Poznania, który wystosowaliśmy w dn. 16 lutego 2017 wspólnie ze stowarzyszeniami Ulepsz Poznań oraz SIW Poznaniacy w sprawie zorganizowania przez Miasto konkursu architektonicznego na projekt Kładki Berdychowskiej. To bardzo ważna przestrzeń Poznania, która zasługuje na szczególne traktowanie – stąd apel o konkurs.

Szanowny Pan
Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

APEL O KONKURS

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie otwartego konkursu architektonicznego na projekt tzw. Kładki Berdychowskiej łączącej Stare Miasto z Ostrowem Tumskim oraz okolicą kampusu Politechniki Poznańskiej.

Inicjatywa budowy przeprawy w tym miejscu jest godna pochwały oraz poparcia. To ogromna szansa dla ożywienia centrum Poznania oraz utworzenie tak potrzebnego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Starym Miastem, Ostrowem Tumskim i Maltą. Nie mamy co do tego faktu żadnych wątpliwości.

Mając na uwadze znaczenie tej przestrzeni dla wszystkich poznaniaków, stoimy na stanowisku, iż tylko konkurs o charakterze otwartym, bez ograniczeń, pozwoli na znalezienie najlepszego rozwiązania dla tak ważnego dla historii Poznania miejsca. To przecież przestrzeń łącząca kolebkę miasta (Ostrów Tumski) oraz jego średniowieczne serce (Stare Miasto).

Postulowany konkurs znakomicie wpisuje się w nową politykę promocyjną Poznania rozumianego jako miasto wolne i otwarte, w którym  najważniejszym celem jest budowanie wspólnoty w przestrzeni na partnerskich warunkach.  Dajmy szansę architektom z różnych stron Polski i świata przedstawić swoje pomysły na tę kładkę oraz zaproponować nowatorskie rozwiązania, które oprócz tego, iż dodadzą uroku i zwiększą rozpoznawalność miasta, będą również w pełni praktyczne i funkcjonalne. Projekt wybrany drogą otwartego konkursu to szansa na wykreowanie nowego symbolu Poznania, architektoniczną perełkę, która może stanowić ważny magnes nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów.

Obecna propozycja, która wyklucza konkurs i narzuca wykorzystanie masywnych przęseł ze Starołęki jest w naszej opinii bardzo złą decyzją. Nie tylko przekreśla potencjał tego miejsca, ale stwarza szereg trudności technicznych i naraża Poznań na dodatkowe koszty. Oznacza to konieczność budowy ogromnej rampy lub szeregu schodów, co wyklucza funkcjonalność kładki szczególnie dla osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów. Wiąże się z tym także nieunikniona ingerencja w dopiero co uporządkowany park w Starym Korycie Warty. Wreszcie – wspomniane elementy mogą zwiększyć koszt całej inwestycji.

Jednocześnie doceniamy wysiłek Miejskiej Konserwator Zabytków w zabiegach o ratowanie tych przęseł mostu starołęckiego. Uważamy że można znaleźć lokalizacje, w których zostaną one użyte do budowy kolejnej niezbędnej przeprawy (kładki). Podobne warunki geograficzne doliny Warty do tych ze Starołęki występują na wysokości planowanej kładki między Wildą a Ratajami (os. Piastowskie). Co więcej ich wykorzystanie na wysokości os. Piastowskiego pozwala na wierne odtworzenie dawnej przeprawy starołęckiej ze względu na brak konieczności rozpięcia jej nad dwoma korytami rzeki (jak to ma miejsce w lokalizacji berdychowskiej). Przęsła można przeznaczyć również na inne funkcje – ciekawe pomysły w tej kwestii ma Rada Osiedla Stare Miasto oraz środowiska architektów. Deklarujemy wsparcie dla takich działań.

Panie Prezydencie, konkurs to szansa na odczarowanie złej opinii o mieście, w którym w ostatnich kilkunastu latach dziwne decyzje urzędników lub polityków prowadziły do powstawania koszmarków architektonicznych. Nowy wizerunek, o który Pan zabiega, jest w zasięgu dłoni. Niech ten konkurs będzie jednym z jego mocnych symboli.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Paweł Sowa, Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Anna Wachowska-Kucharska, Stowarzyszenie SIW Poznaniacy
Paweł Głogowski, Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
Dawid Majewski, inicjatywa „Kładka przez Wartę”

Ławica potrzebuje połączeń – raport lotniczy 2016

?AWICA POTRZEBUJE PO??CZE? – raport 2016

Przedstawiamy krótki raport nt. stanu po??cze? lotniczych na pozna?skiej ?awicy oraz wydarze?, jakie mia?y miejsce w zakresie zmian w strukturze siatki lotniczej z Poznania w 2016 roku.

Opracowanie: Rafa? Jankowiak, Pawe? Sowa
Grafiki: Jacek Jarzina
Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”

Raport w formacie pdf: ?awica potrzebuje po??cze? – raport 2016

1. ROZCZAROWANIA ROKU 2016

Sezon letni 2016 przyniós? rozczarowanie wynikami pozna?skiego lotniska. Sta?o si? tak g?ównie ze wzgl?du na zawirowania na rynku przewozów czarterowych, od których ?awica jest do?? mocno zale?na. Ta zale?no??, w po??czeniu z niewystarczaj?c? ofert? lotniska w zakresie po??cze? regularnych (zarówno linii tradycyjnych, jak i niskokosztowych) powoduje, ?e nadal nie jest wykorzystany potencja? Poznania i Wielkopolski na rynku przewozów lotniczych.

Du?y udzia? lotów czarterowych nie zawsze przek?ada si? na wzrost liczby pasa?erów ze wzgl?du na niestabilno?? polityczn?. Dla przyk?adu w 2016 roku by?y to: zamachy i spadek atrakcyjno?ci krajów basenu Morza ?ródziemnego, jak m.in. Egipt czy Tunezja, Turcja, który zadecydowa? w konsekwencji o spadku ruchu turystycznego do tych krajów, uwa?anych odt?d za „kraje ryzyka”. Wyra?nie widoczne by?o to w wynikach za pierwsze pó?rocze 2016 r., kiedy ?awica zanotowa?a spory spadek liczby pasa?erów czarterowych.

Liczba pasa?erów i kierunkówRyc. 1. Liczba pasa?erów oraz bezpo?rednich regularnych po??cze? lotniczych w  siedmiu najwi?kszych portach lotniczych Polski w 2016 r.

Jednocze?nie w tym samym czasie wzrasta?a liczba pasa?erów regularnych, g?ównie dzi?ki „efektowi Wizz Aira” – zbazowaniu w maju 2015 r. drugiego samolotu tej linii, z nowymi po??czeniami. Ten efekt jednak sko?czy? si? pod koniec maja ub. roku, w pierwsz? rocznic? powi?kszenia bazy. Zbyt ma?a liczba zapowiedzianych lub ju? uruchomionych nowych po??cze? regularnych (jedynie: Korfu – tylko latem, oraz ca?orocznie Malta i Alicante) przy jednoczesnym skasowaniu innych tras (Majorka, Mediolan-Bergamo) nie da?o podstaw do wzrostów za?o?onych w liczbie pasa?erów – 1,8 mln za 2016. Do osi?gni?cia tej liczby zabrak?o prawie 90 tysi?cy podró?nych – za 2016 rok mamy ostatecznie 1710216 pasa?erów. To ostatnie miejsce w?ród du?ych polskich lotnisk, które w 2016 roku osi?gn??y poziom miliona pasa?erów (por. ryc. 1.).

2. LOTNISKO FUNDAMENTEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Lotnisko jest oknem na ?wiat, bez którego nie ma mowy o d?ugookresowym rozwoju gospodarczym miasta i regionu, a szczególnie bran?y turystycznej, przemys?u spotka? i kongresów oraz mi?dzynarodowych centrów us?ug. To bardzo niebezpieczna sytuacja, zwa?ywszy na targowe tradycje Poznania. To równie? utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu wielu Wielkopolan, którzy zmuszeni si? korzysta? z lepszej oferty innych lotnisk, wydaj?c niepotrzebnie pieni?dze i trac?c czas na dojazdy. To rzecz, która wymaga pilnych dzia?a? naprawczych. Najwy?szy czas, aby lotnisko wykorzysta?o potencja? miasta i regionu.

3. ANALIZA TRENDÓW NA ?AWICY 2016 – 2017

Wydarzenia na plus:

– zwi?kszenie oferowania PLL LOT na trasie do Warszawy (dodatkowe rejsy w weekendy, umo?liwiaj?ce przesiadki na trasy dalekodystansowe),

– kontynuacja lotów do Edynburga równie? w sezonie zimowym (Ryanair),

– czwarta rotacja w tygodniu do Dublina w okresie zimowym,

– pi?ta rotacja w tygodniu do Doncaster-Sheffield (Wizz Air) – tylko w szczycie sezonu letniego,

– dodatkowa, trzecia rotacja do Eindhoven (od II po?owy maja 2017),

– uruchomienie lotów do Birmingham (Wizz Air) w grudniu 2015,

– zwi?kszenie liczby czarterów,

– uruchomienie lotów wakacyjnych na Malt? i Korfu oraz uruchomienie rejsów do Alicante (Ryanair)

Wydarzenia na minus:

– likwidacja lotów do Dusseldorfu (Eurowings) oraz Mediolanu-Bergamo (Wizz Air),

– ograniczenie lotów do Kopenhagi (SAS) – najpierw z 3 do 2, a od jesieni 2016 do zaledwie 1 dziennie (oprócz sobót) ,

– likwidacja lotów do Oslo-Rygge (zwi?zana z zamkni?ciem tego lotniska – decyzja niezale?na od ?awicy),

– ograniczenie lotów do Barcelony w rozk?adzie zimowym z 2 do 1 rejsu tygodniowo,

– znikni?cie sezonowego po??czenia na Majork? (czy Malta jest jego zamiennikiem?),

– znacz?ce ograniczenie (w stosunku do zapowiedzi) oferty Wizz Aira w okresie jesienno-zimowym 2016/17 (Sztokholm: z 3 do 2 rejsów tygodniowo, Londyn z 12 do 9 tygodniowo)

4. POTRZEBA ROZWOJU

Uwa?amy, ?e Pozna? powinien rozwija? ofert? zarówno linii tradycyjnych, jak i niskokosztowych, które zapewni? nam po??czenia do du?ych w?z?ów przesiadkowych, b?d?cych jednocze?nie najwi?kszymi i najsilniejszymi gospodarczo miastami kontynentu (np. Amsterdam, Pary?, Londyn [Heathrow], a tak?e Mediolan, Madryt, Lizbona). Istotne s? te? kierunki uwa?ane za turystyczne, które jednak s? du?ymi miastami, sk?d mog? pochodzi? tury?ci ?ci?gaj?cy do naszego regionu (Ateny, Malaga), oraz emigracyjne (Cork, miasta skandynawskie, miasta Ukrainy – dla pracuj?cych w Wielkopolsce Ukrai?ców).

Najbardziej po??dane kierunki linii  tradycyjnych – wg kolejno?ci:

 1. Amsterdam
 2. Londyn Heathrow
 3. Pary? Charless de Gaulle
 4. Helsinki
 5. Kijów Boryspol

mapa po??danych kierunkówRyc. 2. Najbardziej po??dane kierunki lotów z Poznania – stan na stycze? 2017 r.

Najbardziej po??dane kierunki lotów lowcostowych – wg kolejno?ci:

 1. Madryt
 2. Lizbona
 3. Belfast lub Cork [drugi kierunek do Irlandii]
 4. Bruksela lub Charleroi [Belgia]
 5. Mediolan (Bergamo) lub Bolonia [pó?nocne W?ochy]
 6. Kijów-?uliany
 7. Manchester
 8. Bergen
 9. Malaga
 10. Kolonia, Dusseldorf lub Dortmund [Nadrenia Pó?nocna – Westfalia]

Ponadto po??dane s? równie? po??czenia do innych miast: Aten, Goteborga, Lwowa, Wiednia i Zurychu.

5.B??DY Z PRZESZ?O?CI

W ostatnich kilkunastu latach zdarza?o si?, ?e pozna?skie lotnisko oraz jego w?a?ciciele nie zauwa?ali zmian zachodz?cych na europejskim rynku lotniczym. Wydaje si? ?e nie doceniano si?y przewo?ników niskokosztowych. Ich potencja? wykorzysta?y inne polskie lotniska. Szczególnie dobrze wida? to na przyk?adzie Katowic, Krakowa, Gda?ska i Wroc?awia, gdzie cz?sto rozwój ruchu niskokosztowego przek?ada? si? nast?pnie na zwi?kszenie oferty przewo?ników tradycyjnych. Wydaje si?, i? kilka razy stracono szans? na przyci?gni?cie bazy Ryanaira lub wi?ksz? obecno?? Wizz Aira (Gda?sk – 5 zbazowanych samolotów Wizz Aira, 2 Ryanaira, Katowice – 5 Wizz Aira, Wroc?aw – 1 Wizz Aira i ju? 3 Ryanairy, Kraków – 3 Ryanairy, wkrótce prawdopodobnie czwarty).

Nie mo?na polega? na rozwoju Warszawy czy Berlina jako lotnisk dla Wielkopolan. Mimo wszystko odleg?o?? 300 km jest sporym utrudnieniem, a dla rozwoju przemys?u spotka? i konferencji jest ogromn? barier? (bardzo cz?sto wymogiem organizacji konferencji jest maksymalna odleg?o?? do 100 km od lotniska z dobr? ofert? lotów). W tej chwili nasz? przewag? jest doskona?a infrastruktura targowa, co nie znaczy, i? inne polskie miasta nie mog? sobie takiej zbudowa? i przej?? atrakcyjny finansowo sektor gospodarki. Czas przyj?? strategi? zdecydowanych kroków w celu budowy silnej oferty w?asnego portu.

6. KONKURENCJA NIE ?PI

Inne du?e miasta w Polsce o wiele wcze?niej zrozumia?y potrzeb? inwestowania w rozbudow? siatki po??cze?. Wiedzia?y ?e wi??? si? z tym pewne koszty, które s? jednak dalekosi??n? inwestycj?, prowadz?c? do zwi?kszenia przychodów lotniska. Wynika to ze zwi?kszenia si? liczby pasa?erów, którzy nie tylko korzystaj? z us?ug portu lotniczego, ale równie? podmiotów wynajmuj?cych tam powierzchni?. Kolejny zysk to zwi?kszenie ruchu przyjazdowego, w du?ej mierze pozyskanie nowych turystów, którzy wydaj? swoje pieni?dze w mie?cie i regionie. S? to ogromne sumy si?gaj?ce kilkuset euro dziennie zasilaj?ce ró?ne podmioty gospodarcze oraz ludzi pracuj?cych w szeroko rozumianej bran?y turystycznej (hotele, restauracje, transport) i z ni? kooperuj?cych.

Pozyskanie danych o wysoko?ci i rodzaju wsparcia udzielanego przez miasta i regiony liniom lotniczym jest trudne. Z dost?pnych opracowa? wynika, i? trzeci co do ruchu pasa?erskiego port lotniczy w Polsce (Gda?sk) inwestowa? w latach 2006-12 ?rednio ok. 10 mln z?otych rocznie (dane: raport portalu pasa?er.com: „Haracz czy reklama? Dop?aty dla linii” z 13/02/2013). Liczba pasa?erów w Gda?sku wzros?a do prawie 4 mln w 2016 roku (!). Tamtejsze lotnisko przynios?o zysk w wysoko?ci ok. 24 mln z?otych za 2015 r. Sta?o si? tak dzi?ki zastosowaniu prostej zasady, któr? mo?na stre?ci?: „wi?cej pasa?erów = wi?cej przychodów”, któr? warto zastosowa? w Poznaniu. Korzy?ci p?yn?ce dla Gda?ska z inwestowania w rozwój siatki po??cze? lotniczych s? ju? dzi? ?atwo mierzalne, a miasto staje si? coraz bardziej rozpoznawalnym i atrakcyjnym miejscem na mapie Europy ?rodkowo-Wschodniej. Zwi?ksza si? non-stop oferta linii tradycyjnych, pomimo ogromnego rozwoju linii niskokosztowych (przypominamy o tym, ?e w Gda?sku zbazowanych jest 5 samolotów linii Wizz Air) – dzieje si? tak ze wzgl?du na efekt synergii.

7. STATYSTYKI ZA 2016 – POZNA? NA TLE POZOSTA?YCH POLSKICH LOTNISK

Liczba pasa?erów – stan danych na 11 stycznia 2017, kursyw? nieoficjalny szacunek:

 1. Warszawa          12 835 560
 2. Kraków                 4 983 645
 3. Gda?sk                  3 941 003
 4. Katowice             3 221 261
 5. Modlin                  2 631 746
 6. Wroc?aw              2 419 559
 7. Pozna?                 1 710 216

Liczba bezpo?rednich regularnych po??cze? lotniczych (przewo?nicy tradycyjni i niskokosztowi, bez czarterów) – stan na 11 stycznia 2017, kierunki w sprzeda?y

 1. Warszawa – 130
 2. Kraków – 91
 3. Gda?sk – 58
 4. Katowice – 51
 5. Modlin – 44
 6. Wroc?aw – 39
 7. Pozna? – 24

Niniejszym apelujemy do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za ?awic? (w?adze lotniska, miasta i regionu) o podj?cie dzia?a?, które doprowadz? do poprawy tej niekorzystnej sytuacji. To wspólne, ponadpolityczne zadanie, wymagaj?ce wspó?pracy. Jeste?my do dyspozycji, gotowi dzieli? si? spostrze?eniami, jako pozarz?dowa organizacja zajmuj?ca si? tematyk? po??cze? lotniczych od 2006 roku.

POST SCRIPTUM

Bez nowych po??cze? w bie??cym roku, utrzymanie wyniku za 2016 mo?e by? bardzo trudne. Na chwil? obecn? analiza oferowania na 2017 nie wygl?da pocieszaj?co… Rozk?ad letni 2017 póki co przynosi mniejsz? liczb? rotacji na niektórych kierunkach w stosunku do 2016 – mowa zarówno o Ryanairze, Wizz Air’rze jak i SASie. Wed?ug naszych oblicze? oferowanie b?dzie mniejsze o oko?o 86 tysi?cy miejsc – czyli mo?e si? prze?o?y? na spadek ok. 60-65 tysi?cy pasa?erów.

oferowanieRyc. 3. Oferowanie Ryanaira na sezon letni 2017 w Poznaniu – stan na 11 stycznia 2017 r.

Ryanair – oferowanie na lato 2017 mniejsze o ok. 34,0 tys.
SAS – brak rotacji nocnej (Kopenhaga) – ub?dzie 25,3 tys.
Wizz Air – oferowanie mniejsze o ok. 27,0 tys. miejsc, gdy? w niskim sezonie 30 rotacji/tygodniowo, w szczycie 35 rotacji (w 2016 by?o odpowiednio: 33 i 37).

 

 

 

 

 

 

Perony Poznania Głównego – odpowiedź od PKP PLK

Jeszcze w starym roku, pod koniec grudnia otrzymaliśmy list od PKP Polskich Linii Kolejowych, będący odpowiedzią na nasze pytania zadane w apelu z dn. 13 października 2016 r. odnośnie modernizacji stacji Poznań Główny. Postulowaliśmy w nim między innymi o poszerzenie tunelu pod peronami 4-6 oraz estetyzację hali peronowej i przebudowę peronów 1-3.

Cały list od PKP PLK dostępny jest w linku, warto jednak zaznaczyć kilka najważniejszych spraw, zawartych w odpowiedziach:

– 1) PKP PLK nie planują poszerzenia tunelu pod peronami 4-6; uważają ten pomysł na bezzasadny, który nie przyniesie spodziewanego efektu

– 2) nie ma na razie decyzji w sprawie budowy hali nad peronami 4-6; jej ewentualne powstanie musi uwzględnić wymogi konserwatora zabytków, możliwość zachowania istniejących wiat na peronach nr 5 i 6, wysokość nie może przesłaniać widoku na historyczny układ przestrzenno-funkcjonalny dworca oraz powinno zakryć powierzchnię ok. 2,3 ha

– 3) w ramach obecnych prac PKP PLK nie planują wymiany nawierzchni na peronach 1-3

– 4) PKP PLK twierdzą, że nie mają możliwości narzucenia obowiązku estetyzacji hali peronowej nad peronami 1-3, która należy do właściciela galerii handlowej „Avenida” (w momencie odpowiedzi funkcjonowała jeszcze nazwa „Poznań City Center”)

– 5) PKP PLK planują zlecić wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej ujednolicenie małej architektury na peronach 1-3 z rozwiązaniami stosowanymi obecnie w ramach modernizacji peronów 4-6

Przygotowujemy obecnie kolejny list, który będzie kontynuacją naszej korespondencji oraz apelu wystosowanego w październiku ubiegłego roku.

Projekt Copernicus – uwagi i pytania do koncepcji

Cieszy nas przystąpienie do realizacji Tramwaju na Kopernika – Projekt Copernicus. Trasa ta niewątpliwie poprawi komunikację publiczną w tym rejonie, dzięki czemu podróż dla mieszkańców stanie się sprawniejsza i szybsza. Jest to naszym zdaniem istotny element inwestycyjny, służący zmianie świadomości i przyzwyczajeń społecznych dotyczących korzystania z komunikacji publicznej w miejsce indywidualnej. Do przedstawionej koncepcji przesyłamy nasze uwagi oraz kilka pytań z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

1) Popieramy uwzględnienie rozjazdu w ulicę Grochowską. Pragniemy jednak zauważyć, że odcinek Arciszewskiego – Grunwaldzka to około 900 m w miarę prostej trasy. Projektując rozjazd, należy od razu zaprojektować tramwaj właśnie w Grochowskiej. Po pierwsze jest to niewielka finansowo inwestycja. Po drugie moglibyśmy mieć tutaj podobne korzyści, jak w przypadku tramwaju na Unii Lubelskiej – skrócenie trasy linii nr 1 (o około 2 km) wprowadziłoby z czasem oszczędności równe kosztowi budowy tego odcinka. Po trzecie, o możliwości realizacji trasy tramwajowej na Os. Kopernika mówi się w kontekście ewentualnego dofinansowania zewnętrznego dla projektu. W przypadku rozszerzenie inwestycji o budowę odcinka w ul. Grochowskiej możemy jeszcze bardziej zminimalizować koszt tego odcinka, a zarazem projekt ten może być już nie tylko tramwajem na Kopernika ale będzie pełnił rolę kompleksowej poprawy dostępności i sprawności transportu publicznego w rejonie południowo-zachodniego Poznania.

Czytaj dalej Projekt Copernicus – uwagi i pytania do koncepcji

Tramwaj na Naramowice – plany na 2017

naramowice-2-gru-odpW pi?tek 2 grudnia 2016 otrzymali?my odpowied? z Wydzia?u Transportu i Zieleni Urz?du Miasta na nasze zapytanie ws. post?pu prac nad tramwajem na Naramowice (zadali?my je w dn. 24 listopada br.).

Odpowied? Urz?du Miasta mo?na pobra? tutaj:
odpowiedz-wydzialu-transportu-i-zieleni-w-kwestii-tramwaju-na-naramowice-z-2-grudnia-2016.

Z tre?ci listu wynika, ?e 2017 rok up?ynie pod znakiem kontynuacji prac zwi?zanych z przygotowaniem pe?nobran?owego projektu budowlanego dla I etapu (Wilczak-Naramowice) wraz z pozyskaniem decyzji ?rodowiskowej (maj 2017). Pozyskanie decyzji pozwolenia na budow? buy levitra inwestycji jest planowane na czerwiec 2018, co powinno zbiec si? z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomo?ci gruntowych na trasie inwestycji I etapu. Ponadto Urz?d planuje pozyska? wszelkie decyzje administracyjne niezb?dne do rozpocz?cia inwestycji oraz pe?n? dokumentacj? dla II etapu (Wilczak-Ma?e Garbary) równie? w 2018 roku (grudzie? 2018).

Etap I inwestycji zosta? zg?oszony do wnioskowania o dotacj? Unii Europejskiej, etap II zostanie zg?oszony pod warunkiem, ?e zaistnieje taka mo?liwo??.