OŚWIADCZENIE W SPRAWIE MIEJSC WSTYDU

Szanowni Pa?stwo! Kilka dni temu „Gazeta Wyborcza” w ramach dyskusji o centrum Poznania pokaza?a obszerny materia? wraz z „map? wstydu” – miejsc brudnych i zaniedbanych, znajduj?cych si? w samym sercu miasta. Niestety temat nie jest nowy. Piszemy niestety, gdy? problem ci?gle nie zosta? rozwi?zany… W 2008 roku stowarzyszenie „Inwestycje dla Dowiedz się więcej…

Translate »