Urzędników problemy z Pestką

Pozna?, 15 kwietnia 2011 r. „Urz?dników problemy z Pestk?” – O?WIADCZENIE WSPÓLNEStowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”Stowarzyszenie Mobilny Pozna?Stowarzyszenie My-Poznaniacy Tras? Pozna?skiego Szybkiego Tramwaju otwarto w 1997 roku. W ci?gu kilkunastu miesi?cy okaza?o si?, ?e bije ona rekordy popularno?ci. Wiele osób z pó?nocnej cz??ci miasta przesiad?o si? z samochodów do ?rodków komunikacji publicznej. Chwil? Dowiedz się więcej…

Park biurowy PIXEL – nowa siedziba Grupy Allegro

Park biurowy PIXEL b?dzie docelowo zespo?em pi?ciu budynków biurowych, usytuowanych u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Babimojskiej. Projekt zak?ada stworzenie w budynkach ogólnodost?pnych, zielonych tarasów, ogrodów na dachach oraz jasnych i nas?onecznionych wn?trz. We wn?trzach natomiast maj? by? wykorzystane naturalne, wy??cznie ekologiczne materia?y wyko?czeniowe. Oprócz powierzchni biurowej, w kompleksie znajdzie si? Dowiedz się więcej…

Translate »