POZytywna zmiana* – dwujęzyczne rozkłady jazdy ZTMu

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Stary Rynek 52a/1, 61-772 Poznań

LIST GRATULACYJNY – „POZytywna zmiana

Szanowny Pan
Rafał Kupś
p.o. dyr. Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Szanowny Panie,

z zadowoleniem zauważyliśmy pojawienie się nowej formy graficznej poznańskich tablic przystankowych, podających rozkłady jazdy tramwajów i autobusów w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej. Inicjatywa ta wychodzi naprzeciw potrzebom obcokrajowców, zarówno mieszkających w Poznaniu, jak i tych, którzy są tutaj w celach turystycznych i biznesowych.
(więcej…)

Felieton Wolnotorowy – czy przetarg na Wolne Tory istnieje skoro nie ma go w „Google”?

Gdzie jest przetarg?

Znana m?dro?? wspó?czesnego ?wiata mówi, ?e je?li czego? nie ma w internecie to oznacza, ?e to co? nie istnieje. Rozwój tego? medium i wyszukiwarek internetowych zdaje si? j? potwierdza? – nie istnieje to, czego nie mo?na znale?? za pomoc? „Google”. Odnosz?c to do og?oszonego przez PKP przetargu na wykonanie planu zagospodarowania Wolnych Torów dochodzimy do wniosku, ?e jego wcale… nie ma!

Oczywi?cie s? na ?wiecie miejsca, gdzie mo?na go znale??. Znale?li?my ich trzy – strona PKP, strona Urz?du Miasta oraz strona TUP. Na te trzy strony wskazuje wyszukiwarka „Google” po próbie wyszukania tego „tajemniczego” przetargu. To nie jest sytuacja typowa. Nawet przetarg na remont ?azienki domu kultury w jakim? mie?cie powiatowym pojawi?by si? na kilkunastu bran?owych stronach, zbieraj?cych informacje o wszystkich mo?liwych przetargach og?oszonych w kraju.

W tym przypadku mówienie, ?e brak ch?tnych do projektowania to nie wina s?abej reklamy (w?a?ciwie jest to zwrot nieadekwatny, lepiej spraw? oddaje „brak informacji”) a okresu wakacyjnego, jest troch? niepowa?ne. Swoj? drog? wyt?umaczenie to jest wr?cz absurdalne – du?e biura projektowe (a pono? na takie liczy PKP) to nie szko?y podstawowe, tylko sporych rozmiarów firmy zatrudniaj?ce dziesi?tki osób, w których praca nie jest zawieszana dlatego, ?e na dworze jest ciep?o i s?onecznie. (więcej…)

Jak stworzyć dobry deptak – przykład z Białorusi

Wskazując na dobre wzorce w projektowaniu przestrzeni miejskich zwykle dajemy za przykład miasta zachodniej Europy – Berlin, Lipsk, Kopenhaga, Barcelona, Amsterdam. Okazuje się jednak, że w kwestii tworzenia przyjaznych przestrzeni wspólnych możemy także brać przykład z naszego wschodniego sąsiada – z białoruskiego Brześcia.

Ulica Sowiecka w Brześciu to trakt pieszy o długości 1100m, czyli dwa razy dłuższy od poznańskiej ul. Półwiejskiej. Deptak jest usytuowany w centralnej części miasta i jest niedostępny dla samochodów za wyjątkiem pogotowia czy policji. W przeciwieństwie do poznańskiego deptaka, zakaz wjazdu jest faktycznie respektowany, więc „trakt pieszy” jest faktycznie dla pieszych. Deptak w Brześciu istnieje w tym miejscu od lat, a w ostatnich dwóch latach przeszedł gruntowną modernizację.

(więcej…)

Translate »