Wspólne stanowisko grunwaldzkich rad osiedli oraz stowarzyszeń

Wspólne stanowisko grunwaldzkich Rad Osiedli: Grunwald Pó?noc, Junikowo, ?awica, Kwiatowe, Stary Grunwald i radnych Osiedla Grunwald Po?udnie oraz stowarzysze? Inwestycje dla Poznania i My Poznaniacy na temat organizacji ruchu i transportu publicznego na czas remontów i utrudnie? skierowane do ZTM i ZDM.

 

—————————————

Szanowni Pa?stwo!

 

Grunwald zosta? odci?ty od miasta. Ju? trwa remont wci?gu ulicy Roosevelta, a tak?e remont Ronda Jana Nowaka-Jeziora?skiego. W pa?dzierniku ma rozpocz?? si? kolejny remont, który utrudni poruszanie si? mieszka?com Grunwaldu – przebudowa ulicy i torowiska w ci?gu ulicy Grunwaldzkiej, a od pocz?tku listopada przestan? kursowa? po Grunwaldzkiej tramwaje.

W zwi?zku z powy?szym chcemy przedstawi? Pa?stwu wspólne stanowisko grunwaldzkich Rad Osiedli: Grunwald Pó?noc, Junikowo, ?awica, Kwiatowe, Stary Grunwald i radnych Osiedla Grunwald Po?udnie oraz stowarzysze? Inwestycje dla Poznania i My Poznaniacy na temat organizacji ruchu i transportu publicznego na czas wy?ej wymienionych remontów.

Najszybsz? form? komunikacji s? podczas obecnych bezprecedensowych korków tramwaje, które poruszaj? si? w wi?kszo?ci wydzielonym torowiskiem nie stoj?c w korkach. Grunwald takiej komunikacji zostanie na par? miesi?cy pozbawiony w zwi?zku z tym bardzo wa?ne jest wyznaczenie odpowiedniej komunikacji zast?pczej. Za wszelk? cen? chcemy unikn?? przesiadki obecnych pasa?erów ZTM na samochody. Po wspólnych konsultacjach przedstawiamy Pa?stwu nasze wnioski, prosimy ZTM i ZDM o wzi?cie ich pod uwag?, a tak?e prosimy o pilne spotkanie w tej sprawie.

(więcej…)

Bliskie spotkanie z Ryszardem Grobelnym..w tramwajufot. Edgar Drozdowski
W miniony piątek odbył się wyścig Poznań Traffic Race. Miał sprawdzić, jaki rodzaj środka transportu jest obecnie najbardziej efektywny. Do rywalizacji stanęli: piłkarz Manuel Arboleda jadący samochodem, muzyk Michał Kowalonek na rowerze, urzędnik miejski Ryszard Grobelny w tramwaju oraz dziennikarz Sławomir Bajew przemieszczający się biegiem.

 


Na starcie pojawiliśmy się też my, przedstawiciele stowarzyszeń Inwestycje dla Poznania i My-Poznaniacy. Postanowiliśmy wesprzeć prezydenta w jego obcowaniu z komunikacją miejskiej, a zarazem skorzystać z okazji i zadać mu kilka pytań.

Kto wygrał, kto przegrał i dlaczego?

Start – Ulica Mogileńska, meta – Stadion Miejski. W maju 2012 wyścig odbędzie się ponownie, aby porównać, jak obecne remonty wpłynęły na efektywność poszczególnych środków transportu. Wynik obecnej rywalizacji może zaskakiwać. Wygrał samochód z wynikiem 37 min. i 44 sek., drugie miejsce przypadło rowerzyście z czasem 38 min. 2 sek., następne biegaczowi z czasem 57 min. 59 sek., a na samym końcu pojawił się prezydent Grobelny w tramwaju, który dotarł na metę w czasie 1h 10 min. 10 sek.. Wynik napełnia pesymizmem, bo kto to widział, żeby o własnych nogach przez całe miasto było szybciej niż tramwajem? 

(więcej…)

społeczność Jaki Poznań Główny?

Szanowni Państwo!   Pragniemy poinformować o utworzeniu strony na portalu społecznościowym facebook, poświęconej naszym działaniom o nowoczesny, wygodny i porządny dworzec Poznań Główny: www.facebook.com/jakipoznanglowny   Z wielką przykrością informujemy, iż jak dotąd na wysłany przez nas w lipcu br. list do inwestorów przebudowy dworca (PKP PLK S.A., Trigranit) poruszający szereg Dowiedz się więcej…

Wyniki konkursu na najlepszą renowację DOBRY REMONT 2010

W niedzielę, 2 października br. zakończyło się internetowe głosowanie w konkursie na najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”. Miło nam powiadomić, iż decyzją kilkuset internautów zwycięzcami zostały następujące obiekty: – kategoria najlepsza renowacja: miejce 1: Wyspiańskiego 12 / Chełmońskiego 23 – Villa Historica – 24,1% Dowiedz się więcej…

Translate »