Podsumowanie roku 2011

Opublikowane przez IdP w dniu

logoZa nami rok 2011, warto więc posumować w paru zdaniach działalność stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Przede wszystkim, cieszy nas rosnące zainteresowanie mieszkańców swoim miastem, co przekłada się m.in na wzrost zainteresowania działalnością takich grup jak nasza. Miarodajnym wskaźnikiem, który to potwierdza jest liczba fanów naszego profilu na facebooku. Na dzień dzisiejszy przekracza ona 1500. Otrzymujemy też więcej maili od naszych sympatyków w porównaniu do lat ubiegłych.
Poza głównym profilem, stowarzyszenie prowadzi także dwa tematyczne, wspierające nasze akcje. Oba fanpage mają związek z bardzo szeroko pojętym transportem i komunikacją. Pierwszy z nich istniejący od ponad dwóch lat, to oczywiście klub “Latamy z POZnania!“, który gromadzi już ponad 5400 fanów. Jak również nowy – „Jaki Poznań Główny?”, inicjujący działania ku poprawie jakości jednej z najważniejszych obecnie w Poznaniu inwestycji, Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – Poznań Główny. “Jaki Poznań Głowny?” wsparło już blisko 500 osób. Za wszystkie “lubię to!” serdecznie dziękujemy! Wszystkie te liczby motywują nas do dalszego działania, potwierdzają, że w Poznaniu jest wiele osób, które podzielają bliskie nam idee. Pod koniec artykułu wymieniamy inicjatywy, które skupiły naszą uwagę w 2011 roku.

Warto jednak również, poza suchymi faktami, napisać kilka słów komentarza:

Ważnym projektem, przy którym uczestniczyliśmy, był pierwszy etap strefy Tempo 30 w centrum miasta. Jak to często bywało w przeszłości, rozpoczęło się od listu, który wysłaliśmy w procesie konsultacji społecznych. Następnie, odbyła się cała seria spotkań, razem z innymi poznańskimi stowarzyszeniami, na których sukcesywnie przedstawialiśmy nasze uwagi. Przebieg konsultacji oceniamy bardzo pozytywnie. Do ostatecznego projektu strefy(obecnie w realizacji), wprowadzono wiele elementów, o które walczyliśmy (np. wyniesione przejścia dla pieszych). Jest to z pewnością dobry przykład współpracy organizacji pozarządowych z urzędnikami, w efekcie czego skorzystali wszyscy mieszkańcy, ponieważ wdrożone rozwiązania są lepsze.

Na drugim biegunie współpracy (a właściwie jej braku) są nasze działania w sprawie estetyki nowych peronów na dworcu głównym. Mimo kilku listów, aż do końca 2011 roku nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi od PKP PLK. Dopiero, gdy piszę te słowa mogę z satysfakcją odnotować, że taką odpowiedź otrzymaliśmy (korespondencja z dnia 31.01.2012). Cieszymy się za to z reakcji pana Andrzeja Massela – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu(list wspólnie z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej). Temat całego ZCK Poznań Główny kontynuujemy i będziemy kontynuować w roku obecnym.

Kolejnym ważnym obszarem tematycznym na jakim działaliśmy w 2011 roku była estetyka. Porządek i schludny wygląd miasta uważamy za niezwykle ważny aspekt. Po pierwsze z uwagi na komfort życia mieszkańców, po drugie w myśl zasady “jak cię widzą tak cię piszą” dobre wrażenie jest ważne zarówno w oczach turystów jak i potencjalnych inwestorów. Z tych powodów wystartowaliśmy z nową inicjatywą – “Forum Przestrzeni”, kontynuowaliśmy także konkurs “Dobry Remont”(II edycja). Obie akcję są bardzo perspektywiczne i będziemy rozwijać je w przyszłości.
Istotnym aspektem działalności jest prezentacja naszych koncepcji na zagospodarowanie terenów w mieście. W 2011 były to idee na skwery miejskie oraz koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenu obecnej elektrociepłowni Garbary. Staramy się pokazywać jak mogą wyglądać zaniedbane(bądź w przypadku elektrociepłowni niedostępne) dziś obszary. Mamy nadzieję, że przełoży się to na rozsądne zagospodarowanie ich w przyszłości, w interesie wszystkich mieszkańców miasta i aglomeracji. Czego naszym sympatykom i sobie życzymy!

Lista artykułów:

 1. Strefa tempo 30.

   

 2. Jaki Poznań Główny?

   

 3. Dobry Remont 2010.

   

 4. Szeroko rozumiana komunikacja poza strefą 30.

   

 5. Nasze autorskie projekty zagospodarowania terenów w Poznaniu.

   

 6. Uwagi do MPZP, konkursów na zagospodarowanie.

   

 7. Inne nowe inicjatywy.

   

 8. Budżet miasta Poznania

   

 9. Prezentacja projetków/dobrych przykładów.

   

 10. Dwóch członków stowarzyszenia wystartowało z powodzeniem w wyborach do rad osiedli.
Kategorie: Ogólne

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder