Przewietrzyć POZnań!

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!

Pozna? potrzebuje ?wie?o?ci, wyj?cia z urz?dniczych schematów, wi?kszego otwarcia na potrzeby mieszka?ców.
Miasto „know-how” trzeba solidnie przewietrzy?!

Jako m?odzi mieszka?cy Poznania, którzy nie widz? ?adnej sensownej wizji rozwoju miasta ze strony celebrex buy online uk obecnych polityków i rz?dz?cych, postanowili?my wystawi? komitet wyborczy stowarzyszenia w nadchodz?cych wyborach samorz?dowych do Rady Miasta.

Ju? wkrótce premiera strony naszego komitetu. Zapraszamy!

Z pozdrowieniami

Cz?onkowie stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”

Kategorie: Ogólne

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder