Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską

Opublikowane przez IdP w dniu

Okazuje się, że nie tylko społecznicy mieli wątpliwości co do zleconej przez ZTM analizy techniczno-ekonomicznej rozwiązania transportowego dla Naramowic. Jeszcze za rządów poprzedniego prezydenta zamówiono opracowanie, które miało przebadać to, co pominięto w dokumencie Biura Inżynierii Transportu. Twarde dane jasno pokazują, że najkorzystniejszą opcją obsługi transportowej Naramowic jest tramwaj przez ul. Szelągowską.

naramowiceW sprawie budowy Tramwaju na Naramowice w poprzedniej kadencji samorządu działy się różne dziwne rzeczy. Szczegółowo wypunktowaliśmy to w Białej Księdze Tramwaju na Naramowice. Dokładnie rok temu Rada Miasta przyjęła Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej. Jego pierwotny projekt zakładał budowę na Naramowice wyłącznie systemu BRT. Pomysł był tak kontrowersyjny, że praktycznie zdominował konsultacje społeczne. W ich wyniku dodano Tramwaj na Naramowice do tekstu Planu TAP, zastrzegając jednak iż o wyborze konkretnego rozwiązania zdecyduje analiza techniczno-ekonomiczna. Uchwalony dokument jeszcze nie ostygł, gdy Zarząd Transportu Miejskiego w tajemnicy zlecił bez przetargu wskazaną w planie analizę. Jej wykonawcą został główny konsorcjant przygotowujący treść Planu TAP – Biuro Inżynierii Transportu. Miasto ukrywało fakt zlecenia analizy aż do wakacji ubiegłego roku, a samą treść pokazało dopiero w akcie desperacji przed drugą turą wyborów na stanowisko Prezydenta Poznania. 

Poza kwestiami czysto formalnymi jak zlecenie bez przetargu oraz merytorycznymi związanymi ze powierzeniem przeprowadzenia analizy firmie, która już na etapie przygotowywania Planu TAP optowała za rozwiązaniem BRT, głównym zastrzeżeniem było ograniczenie liczby wariantów tramwajowych i brak reorganizacji sieci transportu publicznego w przypadku opcji tramwajowej. Rozwiązanie szynowe zostało z góry ograniczone przez ZTM tylko do wariantu wschodniego wskazanego w studium. Nie pochylono się jednak nad wariantem zachodnim w korytarzu ul. Nowej Naramowickiej. Dodatkowo zgodnie z przyjętymi warunkami brzegowymi pozostawiono praktycznie niezmienioną sieć linii autobusowych. Analiza na porządku dziennym zostawiła tak absurdalną sytuację, że autobusami na ul. Szelągowskiej podróżowałoby więcej pasażerów niż tramwajem. Jednocześnie szczegółowo wyliczono, że BRT będzie opcją tańszą i efektywniejszą ekonomicznie.

Wariant 3T - Przebieg linii transportowych po optymalizacji

Przebieg linii transportowych po optymalizacji

W obliczu takiego stanu rzeczy nadzorujący ZTM urzędnicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta (obecnie Wydział Transportu i Zieleni UM) zlecili firmie URS Polska przebadanie funkcjonowania komunikacji miejskiej po przeprowadzeniu optymalizacji przebiegu linii autobusowych między innymi na Naramowicach. Nie wiemy czy była to skrupulatność, zwykła ciekawość, czy krytyczne podejście do działań ZTMu. Efekt jednak daje do myślenia.

W opracowaniu sprawdzono jak radzą sobie warianty z analizy BITu w obliczu radykalnego przemodelowania linii komunikacji miejskiej w horyzoncie 2025 roku. Samych układów i wariantów sieci autobusowej jest na tyle dużo, że trzeba brać badane opcje jako przykład, a nie rozwiązanie docelowe. Niemniej porównanie wszystkich wariantów pokazuje, że najbardziej efektywna jest opcja tramwajowa, a sens ekonomiczny ma jedynie trasa prowadząca bezpośrednio do centrum miasta przez ul. Szelągowską.

podsumowanie naramowice

Wariant 3T po optymalizacji linii autobusowych okazuje się bezkonkurencyjny w stosunku do innych opcji na rozwiązanie problemu transportowego Naramowic. Bije na głowę również promowany przez poprzednie władze podsystem BRT. Warto również zwrócić uwagę, że wariant 1T czyli poprowadzenie trasy tramwajowej tylko do pętli Wilczak jest opcją najmniej efektywną ekonomicznie. Nie tylko ustępuje wariantowi 3T ale również 4A czyli autobusom BRT. Co ważne wariant ten ma gorsze parametry przewozowe niż stan obecny. Praca przewozowa rośnie aż o 151 pojazdokilometrów. Oznacza to, że po zrealizowaniu tramwaju tylko do pętli Wilczak, Miasto na obsługę komunikacyjną Naramowic będzie przeznaczać więcej pieniędzy niż obecnie.

Poniżej publikujemy całą analizę firmy URS Polska, którą otrzymaliśmy od Wydziału Transportu i Zieleni UM. Opracowanie te analizuje również możliwość wprowadzenia transportu BRT w korytarzu ul. B. Krzywoustego oraz optymalizację linii komunikacyjnych w związku z budową trasy tramwajowej do dworca autobusowego przy al. Polskiej. Optymalizacja rozkładu linii transportowych z uwzględnieniem proponowanych w Planie transportowym Aglomeracji Poznańskiej zmian sieci transportowej –  URS Polska grudzie? 2014 (plik 33 MB)

Kategorie: Komunikacja