Konkurs Dobry Remont 2012

Opublikowane przez IdP w dniu

  

RENOWACJE KAMIENIC (72):

— Pozycje konkursowe —

Lista konkursowa oraz sonda w kategorii „Termomodernizacje” znajduj? si? na nast?pnej stronie.

Centrum:

1. Kopernika 9 (ocena MKZ: A)

Kopernika_9_-_przed_remontem_-_01_medium

autor: Adam Adamczyk

Kopernika_9_-_po_remoncie_-_01_medium

autor: Adam Adamczyk

2. Ko?ciuszki 80 (ocena MKZ: C)

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

3. Kwiatowa 3 / Rybaki (ocena MKZ: C)

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

4. Kwiatowa 7 / ??kowa 16 (ocena MKZ: B)
Widok elewacji przed remontem w serwisie Street View

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

5. Strza?owa 3 (ocena MKZ: C)

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

Stare Miasto:

6. Stary Rynek 44 / Wo?na (ocena MKZ: A)
autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

7. Stary Rynek 84 / Zamkowa 6 – Muzeum Sienkiewicza (ocena MKZ: B)

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: PieEetrek

autor: PieEetrek

8-9. Stary Rynek 97/98 (ocena MKZ: A)

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

Stary_Rynek_97-98_-_po_remoncie_-_01_medium

autor: Adam Adamczyk

Wilda:

10. Chwia?kowskiego 17/19 (ocena MKZ: A)

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

11. Umi?skiego 24 (ocena MKZ: A)

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: PieEetrek

autor: PieEetrek

Je?yce:

12. Je?ycka 35 (ocena MKZ: C)

Widok elewacji przed remontem w serwisie Street View

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

13. Mickiewicza 15 (ocena MKZ: ?)
autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

14. Pozna?ska 27 (ocena MKZ: A)

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

?ródka:

15. Ostrówek 6 (ocena MKZ: A)

autor: Adam Adamczyk

autor: Adam Adamczyk

autor: PieEetrek

autor: PieEetrek

— Pozosta?e pozycje —

Wyt?uszczona litera przy adresie oznacza ocen? remontu przez MKZ.

Centrum:

16. Garbary 49 X
17. Grobla 1 A
18. Grobla 10 ?
19. Ko?ciuszki 72 B
20. Kwiatowa 6 C
21. ??kowa 18 B
22. Miel?y?skich 25 X
23. Niegolewskich 20 C
24. Nowowiejskiego 6 X
25. Pó?wiejska 15 B
26. Pó?wiejska 16 ?
27. Rybaki 33 C
28. ?w. Marcin 16 B
29. ?w. Marcin 61 X
30. Wo?na 14A ?

Stare Miasto:

31. Kramarska 20 ?
32. Wo?na 7/8-9 / ?lusarska B
33. Wroc?awska 1 C
34. Wroc?awska 13 ?
35. Zamkowa 5 / Rynkowa B
36. ?ydowska 29 C
37. ?ydowska 33 C

?azarz:

38. Che?mo?skiego 3 ?
39. Che?mo?skiego 4 C
40. G?ogowska 56 ?
41. Graniczna 5 ?
42. Kana?owa 9 / Kolejowa 55 C
43. Kolejowa 7A C
44. Kolejowa 11 C
45. Kolejowa 57 C
46. Matejki 36 C
47. Matejki 62 – Biedronka B
48. Mottego 6 / ?ukasiewcza ?
49. Niegolewskich 20 ?
50. ?niadeckich 60 / Stolarska ?

Wilda:

51. Górna Wilda 68 C
52. Kili?skiego 13 C
53. Kosi?skiego 10 X
54. Langieiwcza 2 ?
55. Pami?tkowa 24 ?
56. Popli?skich 10 / ?upa?skiego 7 C
57. Sikorskiego 6 / Czarneckiego 15 C
58. Sikorskiego 7 / Czarnieckiego 14 C

Je?yce:

59. D?browskiego 9/11 / Mickiewicza C
60. D?browskiego 27A C
61. Je?ycka 36 C
62. Kraszewskiego 25 A
63. Pozna?ska 20 X
64. Pozna?ska 28/30 / Mylna C
65. Pozna?ska 32 C
66. Pozna?ska 55A C
67. Szamarzewskiego 13/15 ?

Inne:

68. Bosa 21 ?
69. G?ogowska 141 / Krauthofera ?
70. Krauthofera 13 ?
71. Ma?opolska 7 X
72. Podhala?ska 1/3 ?

Przejd? na nast?pn? stron? aby zobaczy? kategori? TERMOMODERNIZACJA:  


Dodaj komentarz