Grunt to dobry REMONT! – wręczenie nagród

Przez ca?y 2009 r. u?ytkownicy Forum Polskich Wie?owców (www.skyscrapercity.com) dokumentowali trwaj?ce w Poznaniu renowacje oraz remonty starych kamienic. Pod koniec roku zestawiono efekty tej pracy i internauci dokonali wyboru trzech najlepszych renowacji lub rekonstrukcji elewacji kamienicy w Poznaniu w 2009 r. Zag?osowa? móg? ka?dy, nale?a?o jedynie zarejestrowa? si? na forum. Plebiscyt zosta? zorganizowany przez u?ytkowników polskiego oddzia?u tego mi?dzynarodowego Dowiedz się więcej…

Mediolańskie Prowokacje Cenowe

Szanowni Państwo!   Już jutro (sobota) grupa 20 osób, członków internetowego klubu „Latamy z POZnania!” udaje się na Mediolańskie Prowokacje Cenowe. To „dwunocna” wyprawa lotnicza do Mediolanu powiązana z happeningiem na placu przed mediolańską katedrą. Uczestnicy zwiedzą miasto oraz okolice – urokliwą miejscowość Varenna, położoną nad jeziorem Como (gdzie oczywiście Dowiedz się więcej…

Zachęcamy LOT do rozwoju w POZnaniu

Sz. PanSebastian MikoszPrezes Zarz?du PLL LOT   Szanowny Panie Prezesie! Z zadowoleniem obserwujemy ostatnie dzia?ania PLL LOT zmierzaj?ce do zwi?kszenia liczby klientów i zach?cania Polaków do latania pod skrzyd?ami narodowego przewo?nika. Nowe po??czenia oraz coraz cz?stsze promocje – w tym fenomenalne loty po Polsce za 46, 66 czy 79 z?otych, Dowiedz się więcej…

Translate »