Usprawnienia Komunikacyjne

W nawiązaniu do naszego listu otwartego do Prezydenta Miasta z 28 listopada br. „Więcej pasażerów = więcej pieniędzy!” przedstawiamy propozycje usprawnień komunikacyjnych. Ich zastosowanie ma przyczynić się do polepszenia jakości i punktualności komunikacji miejskiej, co z kolei przełoży się na oszczędności w jej funkcjonowaniu (np. mniejsze zużycie paliwa i taboru) oraz podniesie atrakcyjność transportu publicznego. To warunek podstawowy do zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży biletów, dzięki możliwości pozyskania nowych, dotychczasowych użytkowników komunikacji indywidualnej. Pozyskamy nowych pasażerów jeśli komunikacja będzie sprawna i przewidywalna.

 

Propozycje usprawnień wpisują się w ustalenia tzw. pakietu komunikacyjnego będącego częścią zgłoszonych przez organizacje społeczne (My-Poznaniacy, Sekcja Rowerzystów Miejskich, Inwestycje dla Poznania) poprawek do budżetu. W dokumencie jest mowa o wprowadzeniu bezwzględnego priorytetu dla komunikacji zbiorowej jako jedynej skutecznej alternatywie uniknięcia paraliżu komunikacyjnego miasta. Usprawnienia to fundament przyspieszenia komunikacji i ograniczenia korków samochodowych. Pakiet komunikacyjny przewiduje ponadto zamrożenie podwyżek oraz szereg pomysłów na pozyskanie dodatkowych dochodów do budżetu poprzez np. promocję sprzedaży biletów długookresowych i zwiększenie liczby korzystających z transportu publicznego w Poznaniu. Prosta zasada „więcej pasażerów to więcej pieniędzy” powinna przyświecać działaniom władz miasta w tej dziedzinie.

(więcej…)

Poprawki do budżetu Miasta Poznania na 2012

Pragniemy poinformowa?, i? w przed?wi?tecznym tygodniu Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania dzia?aj?c w porozumieniu ze Stowarzyszeniem My-Poznaniacy i Sekcj? Rowerzystów Miejskich z?o?y?o wspólnie opracowane poprawki do projektu bud?etu Miasta Poznania na rok 2012.

 

Poprawki te zosta?y zgrupowane w pakiety tematyczne:
– dla ?ródmie?cia
– komunikacyjny
– kulturalny
– o?wiatowo-opieku?czy
– promocyjno-inwestycyjny
– rowerowy
– spo?eczny

Rzecz? godn? uwagi jest fakt znalezienia przez nasze organizacje ?róde? finansowania zg?oszonych poprawek, zaplanowanych w obecnym projekcie bud?etu na rzeczy zb?dne lub drugorz?dne z punktu widzenia prawid?owego funkcjonowania miasta. By?o to bardzo trudne zadanie przede wszystkim z racji nieprzejrzysto?ci samego bud?etu.

(więcej…)

Podsumowanie I spotkania Forum Przestrzeni

Dzisiaj, tj. w środę, 21 grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Forum Przestrzeni, nowej inicjatywy naszego stowarzyszenia, której celem jest szczególna troska o sprawy estetyki i ładu przestrzennego w mieście. Pierwszy dzień zimy (!) z iście zimową pogodą nie przeszkodził w ponad 2-godzinnej dyskusji. Uczestnicy spotkania wyznaczyli główne obszary Dowiedz się więcej…

Translate »