„Tak” dla obwodnicy Poznania

Poznań, 25 kwietnia 2012 r.   Szanowny PanDonald TuskPrezes Rady MinistrówWarszawa   Szanowny Panie Premierze! Niezmiernie rzadko korzystamy z korespondencji do Pana Premiera, jednak sprawa, którą chcemy poruszyć jest najwyższej wagi. Chodzi o podstawowe zasady dobrego gospodarowania pieniędzmi, które przecież pochodzą z naszych podatków. Wczoraj, tj. 24 kwietnia 2012 r., Dowiedz się więcej…

Katalog nawierzchni

FORUM PRZESTRZENI Sze?? miesi?cy temu wspólnie z blogiem Ulepsz Pozna? powo?ali?my do ?ycia FORUM PRZESTRZENI. Platforma, w ramach której ro?ni ludzie i organizacje mog? wspólnie tworzy? i realizowa? projekty na rzecz rozwoju Poznania. Idea dokonania inwentaryzacji chodników idealnie wpisa?a si? w profil dzia?alno?ci FORUM PRZESTRZENI. IDEA KATALOGU Idea katalogu zrodzi?a Dowiedz się więcej…

Odnaleziono trzech nocnych „artystów” – POTSE, PIVE i ENEMY !

Jak donosz? cz?onkowie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, po wielu staraniach odnaleziono zaginionych panów, którzy niegdy? z nieposkromion? pasj? oznaczali swoje terytorium obejmuj?ce ca?y Pozna?. Ich silne, pe?ne ekspresji i emocji przywi?zanie do ka?dego fragmentu czystego, pozna?skiego muru, wyra?aj? poprzez sztuk? tak alternatywn?, ?e nie potrafi znale?? g??bszego zrozumienia w?ród mieszka?ców Dowiedz się więcej…

Translate »