Kandydaci IdP w wyborach do rad osiedlowych 2015

Opublikowane przez IdP w dniu

Prezentujemy sylwetki i plany naszych kandydatów w wyborach do rad osiedli.

Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu

Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu

mapka-stronaidp

GórczynŁukasz Senger
JunikowoArkadiusz Borkowski
ŁawicaTomasz Małecki
NaramowicePaweł Sowa
PiątkowoRafał Jankowiak
Stare MiastoDawid Nowak
Stare MiastoWeronika Sińska
UmultowoKamil Żmijewski
WildaŁukasz KozłowskiŁukasz Senger – Górczyn

Profil działalności: komunikacja, infrastruktura, estetyka, ochrona środowiska

Plany zmian na osiedlu:

 • Doprowadzenie do wprowadzenia przez RM Poznania Strefy Tempo30 i SOP w celu ochrony mieszkańców przed samochodowym tranzytem międzydzielnicowym oraz pochodzących od niego zanieczyszczeń powietrza i przed traktowaniem Górczyna jako parkingowej strefy buforowej przez przyjeżdżających do pracy w Poznaniu przyjezdnych.
 • Inicjacja prac mających na celu budowę przystanku kolejowego przy ul. Góreckiej dla pociągów regionalnych do obsługi wschodniego Górczyna czyli Zatorza i części Świerczewa (poc. regionalne i przyszły S-Bahn, przystanek: „Poznań Górecka”).
 • Doprowadzenie do likwidacji uciążliwej dla okolicznych mieszkańców złomiarni ulokowanej przy ul. Drużynowej na Zatorzu, m.in. poprzez zamknięcie dla ruchu pojazdów cięższych niż 3,5t ul. Drużynowej.
 • Inicjacja prac mających na celu ulokowanie na terenie Górczyna stacji wypożyczeń roweru miejskiego Veturilo.
 • W reakcji na zgłaszane zapotrzebowanie mieszkańców Zatorza prace na rzecz ustanowienia linii autobusowej w relacji Górczyn-Czechosłowacka-Górecka-Hetmańska-28 Czerwca 1956-Rynek Wildecki. A także doprowadzenie do zwiększenia kursowania linii 79 do trzech kursów na godzinę kursujących o tych samych porach w każdej godzinie.
 • Doprowadzenie do regularnego pojawiania się patroli rowerowych policji i/lub straży miejskiej których zadaniem będzie rozwiązanie problemu osób spożywających alkohol w miejscach do tego nieprzeznaczonych, osób zanieczyszczających otoczenie oraz parkujących nielegalnie pojazdy.
 • Próba wypracowania wspólnego stanowiska RO Górczyn i Łazarz mająca na
  celu niedopuszczenie do budowy CHR Metropolis.

Arkadiusz Borkowski – Junikowo

Profil działalności: komunikacja, estetyka, urbanistyka, infrastruktura (rowerowa, mała architektura, piesza itd.) 
Dotychczasowe działania
:

 • Arkadiusz Borkowski JunikowoRadny Rady Osiedla Junikowo kadencji 2011-2015.
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania (w IdP od 2008r.);
 • W Radzie Osiedla:stworzenie wspólnego frontu Grunwaldzkich Rad Osiedli oraz Stowarzyszeń w trakcie remontu Grunwaldzkiej dzięki czemu wywalczono: buspasy dla autobusów zastępczych, autobus T3 na Głogowską/Hetmańską z Junikowa, tramwaj wahadłowy, wcześniejszy powrót tramwajów na Junikowo (początkowe pomysły, koordynacja, przygotowanie koncepcji transportu zastępczego wspólnie z Włodkiem Nowakiem);
  • Skrócenie czasu oczekiwania na zielone na przejściach dla pieszych na Junikowie;
  • Doprowadzenie do zmian w projekcie parkingu przy Cmentarnej/Grunwaldzkiej, dzięki czemu powstanie prawie 100 miejsc dla rowerów;
  • po opracowanych przeze mnie wnioskach dot. ddr na Grunwaldzkiej przeznaczenie 70tys. na koncepcję w 2015r. oraz 200tys. w 2016 roku na projekt przedłużenia drogi rowerowej z Junikowa do centrum wzdłuż Grunwaldzkiej;
  • Zgłoszenie ok. 160 usterek przy odbiorach Grunwaldzkiej – większość już poprawiona;
  • Sporo innych działań bieżących, często na prośbę mieszkańców

Plany zmian na osiedlu:

 • Wyzaczenie miejsc pod możliwe nowe tereny zielone;
 • Doprowadzenie do skierowania na Junikowo więcej niż 2 linii tramwajowych;
 • doprowadzenie do realizacji drogi rowerowej wzdłuż Grunwaldzkiej;
 • postawienie stojaków rowerowych przy przystankach tramwajowych na terenie Junikowa;
 • inwestycje w potrzebną małą architekturę;
 • doprowadzenie do poprawienia pozostalych jeszcze usterek zgłoszonych w trakcie odbiorów Grunwaldzkiej m.in. wymiana nawierzchni drogi rowerowej, dodatkowe przejścia dla pieszych przez Smoluchowskiego, Jawronicką i Cmentarną, chodnik na wydeptanej ścieżce idąc od Malwowej na perony tramwajowe;
 • ułatwienie dojścia z osiedla na przystanek Smoluchowskiego

Tomasz Małecki – Ławica

Profil działalności: estetyka, urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska

Ławica - Tomasz Małecki

Dotychczasowe działania:

 • Członek Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania,
 • członek Stowarzyszenia “Kiwi”
 • były członek Koła Studenckiego Inżynierii Środowiska

Plany zmian na osiedlu:

 • Remont osiedlowych chodników i ulic, szczególnie na terenie dawnej Ławicy,
 • wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej do Skórzewa plus doprowadzenie kanalizacji do pobliskich domów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach, przede wszystkim przy miejscach alarmowych przez częstsze patrole policji lub straży miejskiej,
 • postaranie się o dialog między mieszkańcami osiedla a Torem Poznań,
 • wyregulowanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych na ulicy Bukowskiej,
 • dodatkowo działania poprawiające walory Lasku Marcelińskiego,
 • dodatkowe słupy informacyjne w ważnych punktach osiedla, na których każdy z mieszkańców mógłby rozwiesić ogłoszenia.

Paweł Sowa – Naramowice

Profil działalności: komunikacja, infrastruktura, estetyka, zieleń, kultura, szkolnictwo

Paweł Sowa - Naramowice
Dotychczasowe działania: Od 2008 r. prezes Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania (w IdP od 2006). Działałem na rzecz:

 • poprawy dostępności lotniczej Poznania (akcja “”Chcemy latać z Poznania!”” w latach 2006-2008)
 • promocji miasta, lotniska i rozwoju turystyki (założenie i prowadzenie strony www.latamyzpoznania.pl od 2009 r.)
 • poprawy stanu transportu (pakiet usprawnień komunikacyjnych przedstawiony w 2011 r.)
 • utrzymania racjonalnych cen biletów komunikacji miejskiej (akcja obywatelska przeciwko drastycznym podwyżkom cen w 2012 i 2013 r.)
 • poprawy stanu poznańskiego dworca kolejowego (akcja “”Jaki Poznań Główny?”” od 2011 r.)
 • poprawy stanu porządku i estetyki szczególnie w centrum miasta
 • budowy tramwaju na Naramowice, szczególnie od 2012 roku, w którym założyłem profil na facebooku “Tramwaj na Naramowice” promując ten pomysł i zabiegając o jego poparcie wśród polityków; byłem współautorem opracowań obywatelskiej koncepcji trasy (prosto z centrum: od skrzyżowania Garbary/Estkowskiego przez dw. Poznań Garbary, Wilczak do Naramowic, a następnie wzdłuż ul. Nowej Naramowickiej do ul. Błażeja)

Plany zmian na osiedlu:

 • chcę reprezentować interesy Naramowic przy projekcie trasy tramwaju – jego przebieg musi być atrakcyjny dla mieszkańców osiedla, czyli jak najszybsze połączenie z centrum wzdłuż Nowej Naramowickiej, Naramowickiej, Szelągowskiej, Garbar aż do skrzyżowania Estkowskiego/Garbary
 • chcę dopilnować szczegółów realizacji inwestycji tramwajowej (projekt techniczny) i towarzyszącej jej przebudowie infrastruktury drogowej – jak najlepsze powiązanie trasy tramwaju z dzielnicą, dobra dostępność przystanków, dobra oferta linii, które poprzez centrum połączą Naramowice z innymi obszarami Poznania
 • chcę dbać o poprawę stanu infrastruktury (remonty chodników i ulic)
 • chcę pozyskiwać granty finansowe na działalność kulturalną, oświatową, sportową i rekreacyjną
 • chcę działać na rzecz utworzenia terenu sportowo-rekreacyjnego na obszarze między os. Łokietka a nowymi blokami na Bolka i Jasnej Roli
 • chcę zabiegać o powstanie domu kultury, który mógłby zapewnić interesujące oferty spędzania wolnego czasu mieszkańcom w różnym przedziale wiekowym
 • chcę zabiegać o budowę gimnazjum na Naramowicach

Rafał Jankowiak – Piątkowo

Profil działalności: komunikacja, infrastruktura, estetyka, zieleń
Dotychczasowe działania:

 • W latach 2001-2004 aktywny członek stowarzyszenia “Instytut Rozwoju i Promocji Kolei” – działania przede wszystkim na rzecz modernizacji linii i rozwoju połączeń na trasie Poznań-Wągrowiec oraz na innych regionalnych liniach w Wielkopolsce.
 • Działania w stowarzyszeniu “Inwestycje dla Poznania” od 2006 roku.
 • Od ponad trzech lat prowadzenie strony klubu “Latamy z POZnania”, promującego lotnisko na Ławicy.
 • Uczestnictwo w spotkaniach z poprzednimi władzami Poznania dot. usprawnień komunikacyjnych w mieście

Plany zmian na osiedlu:

 • W porozumieniu z sąsiednimi samorządami (Naramowice i Umultowo) doprowadzenie do gruntownej modernizacji (ze środków miejskich) ulicy Umultowskiej, wraz z remontem chodników, budową dróg rowerowych.
 • Dalsze działania na rzecz rozwoju terenów zielonych na Osiedlu.
 • Stopniowy remont drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż linii PST (zastąpienie kostki asfaltem).
 • Poprawa czystości oraz estetyki osiedla, walka z nielegalnymi reklamami. Jednocześnie współpraca m.in. z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową, ZDM, Eneą itp. w sprawie dbałości o infrastrkturę podległą tym służbom.
 • Inwestycje w małą architekturę.
 • Współpraca z wszystkimi zainteresowanymi stronami w sprawie rozwoju terenów podziałkowych w sąsiedztwie skrzyzowania Lechickiej i Umultowskiej.
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy głównych ulicach dzielnicy, zwiększenie liczby przejść dla pieszych.
 • Doprowadzenie do podjęcia działań przez służby mundurowe w sprawie rajdów motocyklowych wzdłuż ulic: Opieńskiego, Szeligowskiego oraz Księcia Mieszka.

Dawid Nowak – Stare Miasto

Profil działalności: estetyka, komunikacja, organizacja ruchu, urbanistyka, zieleń

Dawid Nowak - Stare Miasto

Dotychczasowe działania:

 • radny i członek zarządu Osiedla Stare Miasto kadencji 2011-2015,
 • praca w Stowarzyszeniu Inwestycje dla Poznania,
 • w Radzie Osiedla Stare Miasto:
  • koordynacja działań w tematach skwerów i zieleni przyulicznej: skwer na Rybakach, skwer na Stawnej/Szewskiej, skwer na Strzeleckiej/Półwiejskiej, skwer na Taczaka/Kościuszki,
  • mała architektura i zieleń w rożnych częściach osiedla,
  • przebudowa przystanku na Fredry,
  • koordynacja konsultacji strefy uspokojonego ruchu,
  • program “100 stojaków rowerowych”,
  • współpraca z ZDM w temacie usprawnień dla rowerzystów i pieszych oraz walki z nielegalnym parkowaniem,
  • konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPU,
  • lobbowanie na rzecz utrzymania funkcji mieszkaniowych na terenie osiedla,

Plany zmian na osiedlu:

 • budowa kolejnych skwerów i parków (powiększenie parku w Starym Korycie Warty, skwer na Libelta przed UM, uporządkowanie placu 23 Lutego/Kramarska, tereny po stacjach benzynowych, Plac Kolegiacki),
 • centrum przyjazne pieszym i rowerzystom (wprowadzanie rozsądnych stref uspokojonego ruchu, rozwój infrastruktury rowerowej, wyprowadzanie tranzytowego ruchu samochodowego poza ścisłe centrum),
 • kolejne inwestycje w małą architekturę,
 • dalsza poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej (przystanki Św. Marcin, Półwiejska)

Weronika Sińska – Stare Miasto

Profil działalności: urbanistyka – szczególnie rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, estetyka przestrzeni miejskiej i zieleń
Dotychczasowe działania:

weronika

 • aktywnie współtworzyła miejskie projekty dotyczące odnowy i rozwoju śródmieścia Poznania,
 • jako członek Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM współpracowała ze Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania w realizacji projektów związanych z poprawą warunków pieszych na Starym Mieście

Plany zmian na osiedlu:

 • Poprawa bezpieczeństwa i czystości na Starym Mieście,
 • działania na rzecz uspokojenia ruchu oraz dogodniejsze parkowanie dla mieszkańców,
 • zadbanie o tereny nadwarciańskie,
 • inwestycje w małą architekturę (ławki, kwietniki, latarnie i śmietniki),
 • integracja społeczności lokalnej – stworzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców śródmieścia – seniorów, młodzieży i rodzin

Kamil Żmijewski – Umultowo

kamil_foto

Profil działalności: urbanistyka, komunikacja, estetyka przestrzeni miejskiej i mała architektura
Dotychczasowe działania:

 • Od 2008 roku członek Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania,
 • od 2010 r. w zarządzie stowarzyszenia;
 • Działalność na rzecz poprawy estetyki miasta;
 • Pomysłodawca i współautor pierwszej części Katalogu Nawierzchni Chodników Poznania;
 • Autor koncepcji siłowni zewnętrznej w Parku Jordanowskim;
 • Konsultant społeczny Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030.
 • Z zakresu komunikacji uczestnik prac oraz konsultacji nad usprawnieniami dla komunikacji publicznej w Poznaniu oraz lepszego skomunikowania północnej części miasta z centrum poprzez budowę tramwaju na Naramowice z możliwością przedłużeniem na Umultowo.
 • W 2013 roku działania na rzecz zatrzymania kolejnej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej zakończone sukcesem.

Plany zmian na osiedlu:

 • Jako radny chciałbym działać na rzecz kontynuacji budowy chodników oraz ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Naramowickiej, a także Umultowskiej wraz z jej oświetleniem, pamiętając również o mniejszych ulicach, które nadal czekają na utwardzenie.
 • Będę zabiegać o budowę przedszkola publicznego oraz szkoły na terenie Umultowa.
 • Dołożę starań aby na osiedlu pojawiły się wysokiej jakości instalacje małej architektury zgodne z ustaleniami Katalogu Mebli Miejskich wzdłuż ulic, na przystankach oraz przy obiektach użyteczności publicznej.
 • Wzorem placu zabaw przy ul. Kopcowej chciałbym kontynuować budowę miejsc rekreacji i wypoczynku, połączonych z siłowniami zewnętrznymi.
 • Chciałbym swoim działaniem przyczynić się do popularyzacji idei osiedli jako jednostek pomocniczych i aktywizacji mieszkańców, dzięki czemu łatwiej będzie pozyskać dodatkowe środki na rozwój osiedla.

Łukasz Kozłowski – Wilda

Profil działalności: komunikacja, organizacja ruchu, urbanistyka, porządkowanie infrastruktury.

Wilda - Łukasz Kozłowski
Dotychczasowe działania:

 • Od 2010 roku członek Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania,
 • od 2013 roku współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie.
 • Jestem także członkiem Koła Wilda Platformy Obywatelskiej.
 • Uczestniczyłem w konsultacjach dotyczących terenu Wolnych Torów, Dworca PKP.
 • Staram się nagłaśniać problemy dzielnicy, która została zapomniana przez miasto.
 • Jestem autorem koncepcji przebudowy Rynku Wildeckiego z głównym celem, jakim jest przeniesienie przystanków tramwajowych bliżej płyty rynku.

Plany zmian na osiedlu:

 • Istotne dla mnie zmiany, o którę będę walczył na Wildzie, to poprawa nawierzchni, która jest w krytycznym stanie.
 • Chcę przystosować Wildę do ruchu rowerowego, szczególnie główne ulice 28 Czerwca, Górna Wilda i Wierzbięcice.
 • Poprawić infrastrukturę przystanków tramwajowych na całej długości tras, poprzez budowę antyzatok.
 • Zadbać o zieleń przyuliczną i nowe nasadzenia w miejscach odzyskanych po parkujących samochodach.
 • Moim celem jest także współpraca z miastem przy wprowadzaniu Strefy Płatnego Parkowania, którą uważam za istotny mechanizm rewitalizacji dzielnicy i zlikwidowanie poważnego problemu dzielnicy.
 • Dodatkowo chcę zająć się tematem Wolnych Torów, które są naturalną częścią dzielnicy i tak powinny być planowane.

 

Kategorie: Ogólne