RENOWACJE KAMIENIC (69):

— Pozycje konkursowe —


>>> ODNO?NIK DO STRONY G?OSOWANIA
<<<

 

Centrum:

1. Kopernika 10 A

Kopernika_10_-_przed_remontem_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

Kopernika_10_-_po_remoncie-01__small

autor: Adam Adamczyk

 

2. ?w. Marcin 12 A

w._Marcin_12_-_przed_remontem_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

w._Marcin_12_-_po_remoncie_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

3. ?w. Marcin 39 A

w._Marcin_39_-_przed_remontem-01_small

autor: Adam Adamczyk

 

w._Marcin_39_-_po_remoncie_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

4. Taczaka 20 A

 

Widok elewacji przed remontem w serwisie norc.pl

Taczaka_20_-_po_remoncie_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

Stare Miasto:

5-6. Stary Rynek 38-39 A

Stary_Rynek_38_-_przed_remontem_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

Stary_Rynek_38_-_po_remoncie_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

Stary_Rynek_39_-_przed_remontem_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

Stary_Rynek_39_-_po_remoncie_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

Stary_Rynek_38-39_-_po_remoncie-01_small

autor: Adam Adamczyk

 

7. Wo?na 10 B

Wona_10_-_przed_remontem_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

Wona_10_-_po_remoncie-01_small

autor: Adam Adamczyk

 

?azarz:

8. Chociszewskiego 18-22 / Jarochowskiego 44 / Potworowskiego 2 C

Chociszewskiego_18_22_Jarochowskiego_44_Potworowskiego_2_-_socrealistyczne_osiedle_C_-_przed_remontem_-_04__small

autor: Adam Adamczyk

 

Chociszewskiego_18_22_-_socrealistyczne_osiedle_C_-_po_remoncie_-_01__small

autor: Adam Adamczyk

 

9. ?ukaszewicza 2 A

ukaszewicza_2_-_przed_remontem-01_small
autor: Adam Adamczyk

 

ukaszewicza_2_-_po_remoncie_-_01__small
autor: Adam Adamczyk

 

10. Matejki 59 – siedziba ZTM A

Matejki_59_-_01__small
autor: Adam Adamczyk

 

Matejki_59_-_ZTM_-_po_remoncie-01__small
autor: Adam Adamczyk

 

11. Strusia 8 / Graniczna A

Strusia_8_rg_Graniczna_-_po_remoncie_-_06__small
autor: Adam Adamczyk

 

12. Wyspia?skiego 13 / Dru?backiej 1 B

Wyspiaskiego_13_Drubackiej_1A_-_przed_remontem_-_01__small
autor: Adam Adamczyk

 

Wyspiaskiego_13_Drubackiej_1A_-_po_remoncie_-_02__small
autor: Adam Adamczyk

 

Je?yce:

 

13. Jackowskiego 19 A

Jackowskiego_19_-_przed_remontem_-_11

autor: Adam Adamczyk

 

Jackowskiego_19_-_po_remoncie_-_01

autor: Adam Adamczyk

 

14. Mickiewicza 18 A

Mickiewicza_18_-_przed_remontem_-_01__small
autor: Adam Adamczyk

 

Mickiewicza_18_-_po_remoncie_-_01__small
autor: Adam Adamczyk

 

15. Staszica 19 A

Staszica_19_-_przed_remontem_-_01__small
autor: Adam Adamczyk

 

Staszica_19_-_po_remoncie_-_01__small
autor: Adam Adamczyk

 

— Pozosta?e pozycje —

Centrum:

16. D?uga 10 X
17. Garbary 26 B
18. Niepodleg?o?ci 24 – hotelik UAM C
19. Nowowiejskiego 49 / Niepodleg?o?ci A
20. Ogrodowa 12 X
21. Pó?wiejska 18 B
22. Ratajczaka 18 X
23. Rybaki 13 C
24. Strzelecka 19 X
25. ?w. Marcin 35 X
26. Za Bramk? 5A X

Stare Miasto:

27. 23 lutego 42 / Rynkowa X
28. Kramarska 20 X
29. Mokra 1 B
30. Stary Rynek 62 A
31. Szkolna 13 C
32. Wroc?awska 16 B
33. Wroc?awska 17 / Go??bia C
34. Wroniecka buy generic crestor 19/20 – akademik AM A
35. ?ydowska 8 A
36. ?ydowska 32 / Dominika?ska C

?azarz:

37. Bogus?awskiego 11 – Meblopol ?
38. G?ogowska 76 X
39. ?ukaszewicza 6 C
40. Kolejowa 6 C
41. Konopnickiej 18 C
42. Matejki 7 C
43. Matejki 60 / Grottgera C
44. Matejki 65-66 / Skryta 1 C
45. Morawskiego 12 C
46. Mottego 1 / Kolejowa 44 ?
47. Niegolewskich 12 C
48. Niegolwskich 31 – kaplica C
49. Rynek ?azarski 3 / Niegolewskich 1 C

Wilda:

50. Kili?skiego 10 C
51. Krzy?owa 3 / Wierzbi?cice 66 C

Je?yce:

52. Bukowska 15 A
53. D?browskiego 70 C
54. Jackowskiego 35 ?
55. Jackowskiego 50 C
56. Ko?cielna 22 ?
57. Ko?cienla 46 A
58. M?czna 6 C
59. Polna 17 C
60. Pozna?ska 28/30 / Mylna C
61. Prusa 14 C
62. S?owackiego 47 ?
63. Staszica 9 ?
64. Wawrzyniaka 18 ?
65. Wawrzyniaka 39 ?
66. Zwierzyniecka 18 ?

So?acz:

67. Ma?opolska 8 C
68. Mazowiecka 57 C
69. plac Spiski 1 / Ma?opolska B

 

Kategorie: Estetyka