Repozytorium dokumentów miejskich, czyli wyręczamy urzędników

Przez dekadę istnienia Stowarzyszenia intensywnienie pracując nad zagadnieniami miejskimi zetknęliśmy się z niezliczoną liczbą materiałów będących wytworem władzy. Próbując prowadzić merytoryczną dyskusję na każdym kroku korzystamy z przysługującego nam konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, pytając o wszystko, żądając wyjaśnień, grzecznie prosząc o dokumenty. W naszym archiwum uzbierała się ich cała masa. Publikujemy więc dziś 35 ciekawych plików będących zawartością naszego repozytorium dokumentów miejskich. Zawiera ono projekty, studia wykonalności, analizy, audyty oraz umowy których autorem albo zamawiającym są organy władzy publicznej. Wyręczamy w ten sposób urzędników, którzy produkując tego typu dokumenty powinni sami zadbać, żeby były one publicznie dostępne dla wszystkich.

document-pictogramDziałalność organizacji pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności w Polsce do najprostszych nie należy. Próbując prowadzić dyskusję z przedstawicielami władzy na najwyższym możliwym poziomie merytorycznym niejednokrotnie stajemy przed murem. Tą ścianą jest niejawność działalności urzędniczej. W dobie internetu, który zapewnia błyskawiczny dostęp do informacji z całego globu, administracja publiczna działa nadal na zasadach rodem z XIX wieku. Z własnej inicjatywy (często z nakazu prawa) urząd wydaje tylko oficjalne komunikaty napisane w niezrozumiałym języku. Pełna i dokładana informacja jest dostępna tylko dla tych, którzy potrafią przedrzeć się przez strzegące je procedury.

W teorii każdy mieszkaniec naszego kraju ma nieograniczony dostęp do informacji o działalności władzy. Czytaj dalej Repozytorium dokumentów miejskich, czyli wyręczamy urzędników

Projekt organizacji ruchu dla przejścia przy Dworcu Głównym

projekt powiększenieTrzy tygodnie temu wystosowaliśmy list do władz miasta z prośbą o informacje w sprawie budowy przejścia dla pieszych przy Dworcu Głównym. Zastanawiał nas ponad 100 dniowy okres milczenia w tej kwestii. Do 18 marca br. można było składać uwagi do projektu w trwających wtedy konsultacjach społecznych. Aż do początku lipca Zarząd Dróg Miejskich nie potrafił poinformować opinii publicznej o wynikach tych konsultacji. Jednak już dzień po opublikowaniu listu na stronach ZDMu pojawiło się podsumowanie zgłoszonych uwag.

Jako stowarzyszenie złożyliśmy własne uwagi do projektu. Podnieśliśmy w nich potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych również przez północną jezdnię Mostu Dworcowego oraz dostosowanie świateł na przejściu przez torowisko do przejazdów tramwajów tak aby czerwone światło dla pieszych zapalało się tylko gdy nadjeżdża skład. Postulowaliśmy również obniżenie prędkości samochodów na jezdni południowej do 40 km/h. Walnie przyczyniłoby się ono do podniesienia bezpieczeństwa pieszych na przejściu, ponieważ obniżyłoby prędkość miarodajną pojazdów z 60 km/h do 50 km/h. Jest to o tyle ważne, że w miejsca gdzie będzie znajdować się przejście dla pieszych nie widać z początku mostu, a kierowca rozpędzając się do pełnej dozwolonej prędkości w przypadku zapalenia się czerwonego światła na pasach będzie musiał dość gwałtownie hamować. Samo ograniczenie nie wpłynęłoby znacząco na obniżenie przepustowości południowej jezdni Mostu Dworcowego, bo ta zależy od przepustowości węzła z al. Króla Przemysła II.

Niestety treść podsumowania konsultacji społecznych nie pozostawia złudzeń. Czytaj dalej Projekt organizacji ruchu dla przejścia przy Dworcu Głównym

Odpowiedź na apel ws. przejść podziemnych na Królowej Jadwigi

W połowie maja wystosowaliśmy apel do Prezydenta Jaśkowiaka w sprawie zamówienia przez Poznańskie Inwestycje Miejskie projektów przejść podziemnych pod ul. Królowej Jadwigi. W naszym piśmie podnieśliśmy kilka dodatkowych kwestii dotyczących systemowego uregulowania prowadzenia konsultacji społecznych projektów inwestycji transportowych. Zwracaliśmy uwagę, że nad planowanymi rozwiązaniami należy prowadzić publiczną dyskusję jeszcze przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej. Nasz wystąpienie odbiło się szerokim echem w mediach, a nadzorujący transport Wiceprezydent Wudarski szybko zapewnił opinię publiczną, że żadnych przejść podziemnych nie będzie.

Po dwóch miesiącach od wysłania apelu otrzymaliśmy z Wydziału Transportu i Zieleni UM pisemną odpowiedź. Niestety zawartość pisma z Urzędu Miasta nie koresponduje z zagadnieniami zawartymi w apelu. Nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi na wytłuszczone pytania skierowane bezpośrednio do Prezydenta Jaśkowiaka. Nie ustosunkowano się również do kwestii związanych z systemowym uregulowaniem konsultacji społecznych w tym objęciem publiczną dyskusją założeń inwestycji jeszcze przed podjęciem procesu projektowego.

Poniżej zamieszczamy skany odpowiedzi.

odpowiedz1 odpowiedz2

Co ze skróceniem drogi na dworzec?

jj3Szanowni Panowie Prezydenci
Jacek Jaśkowiak
Maciej Wudarski

Szanowni Panowie,

W marcu br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przejścia przez ulicę Matyi, na wysokości Dworca PKP i centrum handlowego, w celu skrócenia drogi na dworzec. Niestety, mimo że minęły ponad 3 miesiące od ich zakończenia, nie doczekaliśmy się opublikowania ich podsumowania. Ponad 100 dni wydaje się być jednak wystarczającym czasem, aby podsumować uwagi zgłoszone przez mieszkańców. Z przykrością stwierdzamy, że zmiany w kierownictwie ZDM i PIM nie podniosły jak na razie standardów prowadzenia konsultacji społecznych.

W związku z powyższym przedstawiamy poniższe wnioski:
1) Prosimy o opublikowanie podsumowania konsultacji społecznych w sprawie naziemnego przejścia dla pieszych przez ulicę Matyi wraz z odniesieniem się do uwag zgłoszonych przez mieszkańców.
2) Prosimy o publikację i przesłanie projektu, który będzie realizowany.
3) Na początku roku deklarowaliście Panowie, że droga do dworca zostanie skrócona do sierpnia włącznie. Czy termin ten zostanie dotrzymany?

Poznań Startup Weekend Smart Cities 12-14.06!


Miasto inteligentne – zmienić Poznań w 54 godziny

Poznań Startup Weekend - logo_PSW logo full

Za 2 tygodnie w dniach 12-14 czerwca br., w Poznaniu w Starym Browarze po raz kolejny spotkają się entuzjaści nowych technologii i miejscy aktywiści, którzy podejmą niecodzienne wyzwanie podczas Poznań Startup Weekend. Postanowiliśmy objąć patronat nad tym wydarzeniem, którego uczestnicy w 54 godziny opracują inteligentne rozwiązania wspierające funkcjonowanie miasta.

Kilka słów o idei

Smart cities to inaczej mówiąc inteligentne i dobrze zaplanowane miasta sprzyjające mieszkańcom w ich codziennym funkcjonowaniu i realizacji ich potrzeb. Założeniem spotkania Poznań Startup Weekend Smart Cities jest wypracowanie rozwiązań, które realnie mogą zmienić nasze miasto. Powstaną one w trakcie dyskusji, swoistej „burzy mózgów” przeprowadzonej między uczestnikami, którzy dobiorą się następnie w tematyczne zespoły robocze. Przy wsparciu mentorów, których zadaniem będzie dzielnie się wiedzą i doświadczeniem, zespoły robocze rozwiną autorskie projekty konkretnych rozwiązań. Finałem wydarzenie będzie niedzielna prezentacja efektów prac przed jury, w którym znajdą się m.in.: Marc Wesselink ze Startupbootcamo czy Bartłomiej Gola ze SpeedUp Venture Capital Group. Tegoroczna edycja, dzięki uprzejmości Grażyny Kulczyk odbędzie się ponownie w poznańskim Starym Browarze (Słodownia). Czytaj dalej Poznań Startup Weekend Smart Cities 12-14.06!

PIM zamawia koncepcje przejść podziemnych na Królowej Jadwigi. Apel do Prezydenta

Czujemy się wpuszczeni w kanał. Po trzyletniej batalii o naziemne przejście przy Dworcu Głównym Poznańskie Inwestycje Miejskie zamawia projekty „bezkolizyjnych rozwiązań ruchu pieszego” na skrzyżowaniach ul. Królowej Jadwigi. Dlatego przygotowaliśmy apel do Pana Prezydenta Jaśkowiaka o zajęcie się tą sprawą oraz przyjrzeniu się całemu procesowi przygotowywania przetargów na dokumentację techniczną projektów unijnych. Stoimy na stanowisku, że o inwestycjach należy rozmawiać jeszcze przed zleceniem opracowania koncepcji, a nie tylko na etapie już gotowych dokumentów.

Szanowny Panie Prezydencie

W połowie marca bieżącego roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu naziemnego przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie zwieńczeniem trzyletniej batalii mieszkańców Poznania o najszybsze i najwygodniejsze połączenie nowego budynku Dworca Głównego z przystankiem tramwajowym. Przejście to ma zastąpić ponury, niewygodny i połączony stromymi schodami tunel dla pieszych. Inwestycja ta była jedną z głównych deklaracji wyborczych Pana Prezydenta. Dlatego spodziewaliśmy się, że kierowany przez Pana urząd oraz podległe mu agendy będą od teraz unikać planowania rozwiązań nieprzyjaznych pieszym i rowerzystom w centrum miasta.

Niestety treść ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie 29 marca br. przetargu na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Królowej Jadwigi wprawiła nas w osłupienie. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wykonawca koncepcji ma opracować i przedstawić spółce rozwiązania uwzględniające “bezkolizyjne” poruszanie się pieszych na wszystkich skrzyżowaniach objętych przetargiem.  Czytaj dalej PIM zamawia koncepcje przejść podziemnych na Królowej Jadwigi. Apel do Prezydenta

Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Miesiąc temu opublikowaliśmy na naszej stronie wykresy modelu ruchu komunikacji miejskiej obrazujące obecne preferencję transportowe poznaniaków. Choć to tylko projekcja powstała na bazie ankiet, to mimo wszystko dość dobrze pokazuje które trasy i ciągi komunikacyjne są obecnie najpopularniejsze. Dziś publikujemy wykresy modelu ruchu dla 2025, czyli dla horyzontu czasowego kończącego obowiązywanie Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej.

Materiał w założeniach ma pokazywać zapotrzebowanie na transport na poszczególnych trasach w 2025 roku. Zakres analizy, to znaczy badana sieć komunikacji miejskiej daleko wykracza poza ramy nakreślone przez Plan. Co więcej zawarte w nim elementy sieci tramwajowej nie są nawet zawarte w Studium. Na wykresie dla tramwajów można znaleźć takie trasy jak do Toru Poznań przez Ławicę, przedłużenie PST do Lubonia, trasy wzdłuż III Ramy na odcinku raszyńskim, połączenie przez Żeromskiego i Niestachowską z trasą Piątkowską czy nowy most tramwajowy na Warcie łączący ul. Winogrady z trasą do Dworca Wschodniego. Najbardziej zaskakuje tutaj sposób obsługi komunikacyjnej Naramowic. Model zakłada podłączenie Tramwaju na Naramowice do trasy tramwajowej w ul. Murawa oraz połączenie przez ul. Winogrady i wspomniany most do Ronda Śródka bez bezpośredniej trasy do centrum. Dodatkowo Naramowice obsługiwane są przez podsystem autobusów BRT. Czytaj dalej Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską

Okazuje się, że nie tylko społecznicy mieli wątpliwości co do zleconej przez ZTM analizy techniczno-ekonomicznej rozwiązania transportowego dla Naramowic. Jeszcze za rządów poprzedniego prezydenta zamówiono opracowanie, które miało przebadać to, co pominięto w dokumencie Biura Inżynierii Transportu. Twarde dane jasno pokazują, że najkorzystniejszą opcją obsługi transportowej Naramowic jest tramwaj przez ul. Szelągowską.

naramowiceW sprawie budowy Tramwaju na Naramowice w poprzedniej kadencji samorządu działy się różne dziwne rzeczy. Szczegółowo wypunktowaliśmy to w Białej Księdze Tramwaju na Naramowice. Dokładnie rok temu Rada Miasta przyjęła Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej. Jego pierwotny projekt zakładał budowę na Naramowice wyłącznie systemu BRT. Pomysł był tak kontrowersyjny, że praktycznie zdominował konsultacje społeczne. W ich wyniku dodano Tramwaj na Naramowice do tekstu Planu TAP, zastrzegając jednak iż o wyborze konkretnego rozwiązania zdecyduje analiza techniczno-ekonomiczna. Uchwalony dokument jeszcze nie ostygł, gdy Zarząd Transportu Miejskiego w tajemnicy zlecił bez przetargu wskazaną w planie analizę. Jej wykonawcą został główny konsorcjant przygotowujący treść Planu TAP – Biuro Inżynierii Transportu. Miasto ukrywało fakt zlecenia analizy aż do wakacji ubiegłego roku, a samą treść pokazało dopiero w akcie desperacji przed drugą turą wyborów na stanowisko Prezydenta Poznania.  Czytaj dalej Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską

Przejście na przystanek to dopiero początek zmian

przejściePrzedstawiamy uwagi stowarzyszenia do koncepcji projektowej przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym do przystanku tramwajowego Poznań Główny.

Dziękujemy serdecznie za chęć wprowadzenia tego od wielu miesięcy oczekiwanego (a jednocześnie tak oczywistego) rozwiązania poprawiającego komfort pieszych w centralnym punkcie przesiadkowym miasta. Oczekujemy jednocześnie dalszych działań mających na celu usunięcie podobnych absurdów w całym Poznaniu, wzorem innych polskich i zagranicznych miast, które tego typu rozwiązania likwidują. Powstanie tego przejścia jest pilną potrzebą na co wskazują zachowania mieszkańców. Przez ul. Matyi ludzie wciąż przechodzą najkrótszą drogą (górą), widać tego wyraźne ślady na trawnikach wokół przystanków w obie strony – na dworzec, jak i w kierunku ul. Towarowej.

Poniżej przedstawiamy uwagi do projektu przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym do przystanku tramwajowego – elementy przede wszystkim poprawiające bezpieczeństwo pieszych, którego brak był rzekomą przeszkodą w wyznaczeniu przejścia naziemnego.

W zakresie jezdni południowej:

  • ograniczenie prędkości do 40 km/h na krótkim odcinku od wjazdu na most do skrzyżowania z al. Króla Przemysła II (znaczna a zarazem łatwa poprawa bezpieczeństwa, brak negatywnego wpływu na przepustowość),

  • poszerzenie w kierunku zachodnim o dwa metry planowanego przejścia dla pieszych (przewidywane bardzo duże natężenie ruchu pieszych),

  • zmiana koloru planowanego wybrukowania po stronie chodnika na zgodny z kolorem jego nawierzchni,

  • pełne udostępnienie pieszym nowego obszaru wybrukowania, przesunięcie bariery na skraj poszerzonego chodnika (jeszcze większy obszar dla pieszych).

W zakresie przejścia dla pieszych przez torowisko:

  • światła dla pieszych powinny świecić się na zielono przez cały czas gdy nie ma tramwaju, niezbędna jest zabudowa czujników zbliżania ze strony zachodniej oraz ruszania tramwajów z przystanków. Tramwaje nie powinny notować żadnych strat czasowych, a jednocześnie piesi nie mogą mieć wrażenia źle działającej sygnalizacji.

W zakresie jezdni północnej:

  • wyznaczenie przejścia dla pieszych szerokości co najmniej 5 metrów z fazą świateł dostosowaną do skrzyżowania,

  • w celu poprawy bezpieczeństwa można np. rozważyć możliwość wybudowania wysepki oddzielającej pasy wewnętrzne od zewnętrznego w celu utworzenia bezpiecznego azylu dla pieszych (wymuszenie niższej prędkości jazdy = brak przeciwwskazań do budowy przejścia przez jezdnię północną).

Kandydaci IdP w wyborach do rad osiedlowych 2015

Prezentujemy sylwetki i plany naszych kandydatów w wyborach do rad osiedli.

Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu
Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu

mapka-stronaidp

GórczynŁukasz Senger
JunikowoArkadiusz Borkowski
ŁawicaTomasz Małecki
NaramowicePaweł Sowa
PiątkowoRafał Jankowiak
Stare MiastoDawid Nowak
Stare MiastoWeronika Sińska
UmultowoKamil Żmijewski
WildaŁukasz Kozłowski


Czytaj dalej Kandydaci IdP w wyborach do rad osiedlowych 2015