Przejście podziemne pod Matyi – zapytanie do Wojewody

DSC07966Szanowny Panie Wojewodo,

W dniu 20 lutego br. wysłaliśmy pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w załączniku, PINB 20.02.pdf) w związku z wątpliwościami dotyczącymi przejścia podziemnego przy nowym dworcu PKP w Poznaniu oraz dotyczącymi interpretacji 3 aktów prawnych:

- [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.; (z racji dojścia do obiektu użyteczności publicznej – Dworca PKP oraz odniesień z [3])
– 
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; (z racji wzmianek o obiektach inżynierskich)
– 
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (jako tyczące się problemu bezpośrednio)

Po wspomnianym zapytaniu PINB skierował wezwanie do ZDM, a ten z kolei przekazał je do Tebodinu oraz Poznań City Center Development Sp. z o.o. S. K. A.. Odpowiedzi Tebodinu, PCC Development oraz ZDM (na ponowne wezwanie z racji braku wcześniejszej odpowiedzi od PCC Development) przesyłamy w załączniku (odpowiednio pliki Tebodin.pdf, PCCD.pdf, ZDM.pdf).

Analizując przedstawione w powyższych rozporządzeniach zapisy, stan istniejący oraz odpowiedzi nadesłane przez ZDM, PCC Development i Projektanta doszliśmy do wniosku, że przejście podziemne pod ulicą Matyi w Poznaniu może nie spełniać warunków zapisanych w rozporządzeniach. Zgodnie z pismem PINB z 05.06 (PINB 05.06.pdf) określenie zgodności projektu i jego wykonania z obowiązującymi aktami prawnymi leży w gestii Wojewody, jako organu wyższego w stosunku do PINB. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy Panu nasze wątpliwości.

Pochylnie

Rozporządzenia [2] i [3] mówią o sytuacjach kiedy, poza schodami, powinny występować pochylnie:

Czytaj dalej

Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta 2015 – ciąg dalszy

fota budżetKilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedź od Prezydenta Miasta, Pana Ryszarda Grobelnego na nasz apel z 14 września br. o szybszą publikację projektu budżetu miasta na rok 2015. Apel wystosowaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem Ulepsz Poznań.

W odpowiedzi Prezydent stwierdza, że publikacja projektu budżetu w październiku jest po prostu niemożliwa. Z jej treścią można zapoznać się klikając w skan listu.

odpowiedź Prezydenta w sprawie apelu o projekt budżetu 2015

 Uważamy, że niefortunny zbieg dat nie może przeszkodzić w rzeczowej rozmowie nad stanem finansów miasta, stojąc na stanowisku, że należy szukać rozwiązań, które ją w tak ważnym okresie umożliwią.  Stąd ciąg dalszy naszego apelu do Prezydenta.

Sz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Czytaj dalej

Tramwaj na Naramowice: 3 razy DA SIĘ!

Naramowice tramwajDA SIĘ zbudować linię tramwajową na Naramowice!

W środę, 1 października br. mieliśmy okazję porozmawiać z Prezesem MPK, Panem Wojciechem Tulibackim nt. tramwaju na Naramowice, by wymienić własne stanowiska w tej sprawie oraz dowiedzieć się więcej o analizie wykonanej w 2005 roku przez Biuro Projektów Kolejowych.

Należy zaznaczyć, iż obecnie kwestiami planowania transportu zajmują się inne jednostki miejskie podlegające Prezydentowi, decyzja o budowie tramwaju/ewentualnym jego przebiegu, nie leży zatem w gestii spółki MPK Poznań.

Ze spotkania wynika jasne, bardzo pozytywne przesłanie, które można określić jako DA SIĘ. Da się zrealizować trasę na Naramowice i da się zmierzyć z problemami natury konstrukcyjnej.
Czytaj dalej

Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta na 2015 rok

herb PoznaniaSz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Stojąc u progu kampanii wyborczej do samorządu miejskiego jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się o przyspieszenie procesu opracowania projektu budżetu miasta na 2015 rok, w celu jak najszerszego naświetlenia sytuacji finansowej Poznania.

Doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, że prace nad budżetem trwają aż do ostatniej chwili przed ustawowym terminem jego przesłania do Rady Miasta. W tym roku kalendarz wyborczy układa się w bardzo niekorzystny sposób dla jawności debaty o finansach publicznych. Ostatni dzień roboczy przed ustawowym dniem publikacji budżetu wypada w wigilię ciszy wyborczej. Tak późne ujawnienie planów finansowych miasta uniemożliwi dogłębne zapoznanie się z nimi oraz rzeczową dyskusję nad ich stanem.

Czytaj dalej

Centra handlowe a rynek pracy w sektorze handlu

handel str tytułowa„Zbyt duża liczba centrów handlowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych ma niekorzystny wpływ na rynek pracy w sektorze handlu, przyczyniając się do zmniejszenia liczby miejsc pracy ogółem oraz zmian w strukturze zatrudnienia – tracą małe podmioty czyli osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.”

Takie wyniki przynosi nasza analiza, z którą można się zapoznać tutaj: Miejsca pracy w sektorze handlu w Poznaniu w latach 1991-2014.

Czytaj dalej

PEKA pełna absurdów, a ZTM nie chce nic zmieniać

PEKA pełna absurdówNa początku sierpnia wysłaliśmy do Zarządu Transportu Miejskiego listę 20 pytań dotyczących funkcjonowania systemu PEKA. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź.

Wynika z niej, że przewodnim słowem kierownictwa Zarządu jest słowo NIE. Co gorsza posiada ono staropolski kontekst: NIE BO NIE! W skrócie odpowiedzi te brzmią: nie udało nam się, nie zdążyliśmy, nie przygotowaliśmy się, nie uważamy że to coś da.

Czytaj dalej

Tramwaj vs BRT na Naramowice – analiza BIT

analiza BITPublikujemy prezentację wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta przez Biuro Inżynierii Transportu odnośnie porównania tramwaju i systemu BRT na Naramowice. Budzi ona wiele zastrzeżeń – nasz komentarz zamieścimy wkrótce.

Warto zaznaczyć, iż otrzymaliśmy ją tylko dzięki uprzejmości Pana Redaktora Seweryna Lipońskiego z „Gazety Wyborczej”. Można się z nią zapoznać tutaj:
BIT Naramowice
Czytaj dalej

List do Prezesa MPK ws. tramwaju na Naramowice

tramwajMijają prawie 4 tygodnie od czasu wysłania naszego apelu do Wiceprezydenta Kruszyńskiego o publikację przez miasto wszelkich dostępnych analiz dotyczących tramwaju na Naramowice. Dotychczas nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. W międzyczasie jednak otrzymaliśmy list od Prezesa MPK: List Prezesa MPK z dnia 21 lipca 2014.

Poniżej publikujemy naszą odpowiedź do Prezesa MPK, w której podkreślamy potrzebę publikacji wszelkich dokumentów i analiz nt. trasy tramwajowej na Naramowice, także tych, które są w posiadaniu MPK. Mogą być one cennym źródłem informacji i materiałem porównawczym dla analiz, na które czekamy od Wiceprezydenta Kruszyńskiego.

Czytaj dalej