Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Miesiąc temu opublikowaliśmy na naszej stronie wykresy modelu ruchu komunikacji miejskiej obrazujące obecne preferencję transportowe poznaniaków. Choć to tylko projekcja powstała na bazie ankiet, to mimo wszystko dość dobrze pokazuje które trasy i ciągi komunikacyjne są obecnie najpopularniejsze. Dziś publikujemy wykresy modelu ruchu dla 2025, czyli dla horyzontu czasowego kończącego obowiązywanie Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej.

Materiał w założeniach ma pokazywać zapotrzebowanie na transport na poszczególnych trasach w 2025 roku. Zakres analizy, to znaczy badana sieć komunikacji miejskiej daleko wykracza poza ramy nakreślone przez Plan. Co więcej zawarte w nim elementy sieci tramwajowej nie są nawet zawarte w Studium. Na wykresie dla tramwajów można znaleźć takie trasy jak do Toru Poznań przez Ławicę, przedłużenie PST do Lubonia, trasy wzdłuż III Ramy na odcinku raszyńskim, połączenie przez Żeromskiego i Niestachowską z trasą Piątkowską czy nowy most tramwajowy na Warcie łączący ul. Winogrady z trasą do Dworca Wschodniego. Najbardziej zaskakuje tutaj sposób obsługi komunikacyjnej Naramowic. Model zakłada podłączenie Tramwaju na Naramowice do trasy tramwajowej w ul. Murawa oraz połączenie przez ul. Winogrady i wspomniany most do Ronda Śródka bez bezpośredniej trasy do centrum. Dodatkowo Naramowice obsługiwane są przez podsystem autobusów BRT. Czytaj dalej Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską

Okazuje się, że nie tylko społecznicy mieli wątpliwości co do zleconej przez ZTM analizy techniczno-ekonomicznej rozwiązania transportowego dla Naramowic. Jeszcze za rządów poprzedniego prezydenta zamówiono opracowanie, które miało przebadać to, co pominięto w dokumencie Biura Inżynierii Transportu. Twarde dane jasno pokazują, że najkorzystniejszą opcją obsługi transportowej Naramowic jest tramwaj przez ul. Szelągowską.

naramowiceW sprawie budowy Tramwaju na Naramowice w poprzedniej kadencji samorządu działy się różne dziwne rzeczy. Szczegółowo wypunktowaliśmy to w Białej Księdze Tramwaju na Naramowice. Dokładnie rok temu Rada Miasta przyjęła Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej. Jego pierwotny projekt zakładał budowę na Naramowice wyłącznie systemu BRT. Pomysł był tak kontrowersyjny, że praktycznie zdominował konsultacje społeczne. W ich wyniku dodano Tramwaj na Naramowice do tekstu Planu TAP, zastrzegając jednak iż o wyborze konkretnego rozwiązania zdecyduje analiza techniczno-ekonomiczna. Uchwalony dokument jeszcze nie ostygł, gdy Zarząd Transportu Miejskiego w tajemnicy zlecił bez przetargu wskazaną w planie analizę. Jej wykonawcą został główny konsorcjant przygotowujący treść Planu TAP – Biuro Inżynierii Transportu. Miasto ukrywało fakt zlecenia analizy aż do wakacji ubiegłego roku, a samą treść pokazało dopiero w akcie desperacji przed drugą turą wyborów na stanowisko Prezydenta Poznania.

Poza kwestiami czysto formalnymi jak zlecenie bez przetargu oraz merytorycznymi związanymi ze powierzeniem przeprowadzenia analizy firmie, która już na etapie przygotowywania Planu TAP optowała za rozwiązaniem BRT, głównym zastrzeżeniem było ograniczenie liczby wariantów tramwajowych i brak reorganizacji sieci transportu publicznego w przypadku opcji tramwajowej. Rozwiązanie szynowe zostało z góry ograniczona przez ZTM tylko do wariantu wschodniego wskazanego w studium. Nie pochylono się jednak nad wariantem zachodnim w korytarzu ul. Nowej Naramowickiej. Dodatkowo zgodnie z przyjętymi warunkami brzegowymi pozostawiono praktycznie niezmienioną sieć linii autobusowych. Analiza na porządku dziennym zostawiła tak absurdalną sytuację, że autobusami na ul. Szelągowskiej podróżowałoby więcej pasażerów niż tramwajem. Jednocześnie szczegółowo wyliczono, że BRT będzie opcją tańszą i efektywniejszą ekonomicznie.

Wariant 3T - Przebieg linii transportowych po optymalizacji
Przebieg linii transportowych po optymalizacji

W obliczu takiego stanu rzeczy nadzorujący ZTM urzędnicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta (obecnie Wydział Transportu i Zieleni UM) zlecili firmie URS Polska przebadanie funkcjonowania komunikacji miejskiej po przeprowadzeniu optymalizacji przebiegu linii autobusowych między innymi na Naramowicach. Nie wiemy czy była to skrupulatność, zwykła ciekawość, czy krytyczne podejście do działań ZTMu. Efekt jednak daje do myślenia.

W opracowaniu sprawdzono jak radzą sobie warianty z analizy BITu w obliczu radykalnego przemodelowania linii komunikacji miejskiej w horyzoncie 2025 roku. Samych układów i wariantów sieci autobusowej jest na tyle dużo, że trzeba brać badane opcje jako przykład, a nie rozwiązanie docelowe. Niemniej porównanie wszystkich wariantów pokazuje, że najbardziej efektywna jest opcja tramwajowa, a sens ekonomiczny ma jedynie trasa prowadząca bezpośrednio do centrum miasta przez ul. Szelągowską.

podsumowanie naramowice

Wariant 3T po optymalizacji linii autobusowych okazuje się bezkonkurencyjny w stosunku do innych opcji na rozwiązanie problemu transportowego Naramowic. Bije na głowę również promowany przez poprzednie władze podsystem BRT. Warto również zwrócić uwagę, że wariant 1T czyli poprowadzenie trasy tramwajowej tylko do pętli Wilczak jest opcją najmniej efektywną ekonomicznie. Nie tylko ustępuje wariantowi 3T ale również 4A czyli autobusom BRT. Co ważne wariant ten ma gorsze parametry przewozowe niż stan obecny. Praca przewozowa rośnie aż o 151 pojazdokilometrów. Oznacza to, że po zrealizowaniu tramwaju tylko do pętli Wilczak, Miasto na obsługę komunikacyjną Naramowic będzie przeznaczać więcej pieniędzy niż obecnie.

Poniżej publikujemy całą analizę firmy URS Polska, którą otrzymaliśmy od Wydziału Transportu i Zieleni UM. Opracowanie te analizuje również możliwość wprowadzenia transportu BRT w korytarzu ul. B. Krzywoustego oraz optymalizację linii komunikacyjnych w związku z budową trasy tramwajowej do dworca autobusowego przy al. Polskiej. Optymalizacja rozkładu linii transportowych z uwzględnieniem proponowanych w Planie transportowym Aglomeracji Poznańskiej zmian sieci transportowej –  URS Polska grudzień 2014 (plik 33 MB)

Przejście na przystanek to dopiero początek zmian

przejściePrzedstawiamy uwagi stowarzyszenia do koncepcji projektowej przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym do przystanku tramwajowego Poznań Główny.

Dziękujemy serdecznie za chęć wprowadzenia tego od wielu miesięcy oczekiwanego (a jednocześnie tak oczywistego) rozwiązania poprawiającego komfort pieszych w centralnym punkcie przesiadkowym miasta. Oczekujemy jednocześnie dalszych działań mających na celu usunięcie podobnych absurdów w całym Poznaniu, wzorem innych polskich i zagranicznych miast, które tego typu rozwiązania likwidują. Powstanie tego przejścia jest pilną potrzebą na co wskazują zachowania mieszkańców. Przez ul. Matyi ludzie wciąż przechodzą najkrótszą drogą (górą), widać tego wyraźne ślady na trawnikach wokół przystanków w obie strony – na dworzec, jak i w kierunku ul. Towarowej.

Poniżej przedstawiamy uwagi do projektu przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym do przystanku tramwajowego – elementy przede wszystkim poprawiające bezpieczeństwo pieszych, którego brak był rzekomą przeszkodą w wyznaczeniu przejścia naziemnego.

W zakresie jezdni południowej:

  • ograniczenie prędkości do 40 km/h na krótkim odcinku od wjazdu na most do skrzyżowania z al. Króla Przemysła II (znaczna a zarazem łatwa poprawa bezpieczeństwa, brak negatywnego wpływu na przepustowość),

  • poszerzenie w kierunku zachodnim o dwa metry planowanego przejścia dla pieszych (przewidywane bardzo duże natężenie ruchu pieszych),

  • zmiana koloru planowanego wybrukowania po stronie chodnika na zgodny z kolorem jego nawierzchni,

  • pełne udostępnienie pieszym nowego obszaru wybrukowania, przesunięcie bariery na skraj poszerzonego chodnika (jeszcze większy obszar dla pieszych).

W zakresie przejścia dla pieszych przez torowisko:

  • światła dla pieszych powinny świecić się na zielono przez cały czas gdy nie ma tramwaju, niezbędna jest zabudowa czujników zbliżania ze strony zachodniej oraz ruszania tramwajów z przystanków. Tramwaje nie powinny notować żadnych strat czasowych, a jednocześnie piesi nie mogą mieć wrażenia źle działającej sygnalizacji.

W zakresie jezdni północnej:

  • wyznaczenie przejścia dla pieszych szerokości co najmniej 5 metrów z fazą świateł dostosowaną do skrzyżowania,

  • w celu poprawy bezpieczeństwa można np. rozważyć możliwość wybudowania wysepki oddzielającej pasy wewnętrzne od zewnętrznego w celu utworzenia bezpiecznego azylu dla pieszych (wymuszenie niższej prędkości jazdy = brak przeciwwskazań do budowy przejścia przez jezdnię północną).

Kandydaci IdP w wyborach do rad osiedlowych 2015

Prezentujemy sylwetki i plany naszych kandydatów w wyborach do rad osiedli.

Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu
Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu

mapka-stronaidp

GórczynŁukasz Senger
JunikowoArkadiusz Borkowski
ŁawicaTomasz Małecki
NaramowicePaweł Sowa
PiątkowoRafał Jankowiak
Stare MiastoDawid Nowak
Stare MiastoWeronika Sińska
UmultowoKamil Żmijewski
WildaŁukasz Kozłowski


Czytaj dalej Kandydaci IdP w wyborach do rad osiedlowych 2015

Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2014

ZTM_wszystkie_linie_POZNANPrawie dokładnie rok temu Rada Miasta przyjęła Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej. Powstanie tego dokumentu było efektem realizacji projektu pn. „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej”. Kosztował on 1,7 mln zł. Plan transportowy choć ważny nie był jednak głównym produktem projektu. W jego ramach konsorcjum wykonawców BIT-SMG/KRC przeprowadziło badania służące opracowaniu modelu ruchu Poznaniaków. Zebrane dane posłużyły w matematycznym odzwierciedleniu preferencji transportowych mieszkańców. Przygotowano dwa zestawy modeli ruchu, dla transportu samochodowego oraz komunikacji zbiorowej. Takie narzędzie będzie służyć poznańskim urzędnikom w planowaniu nowych inwestycji i rozwoju sieci transportu publicznego. Poprzedni model ruchu opracowany został w 2000 roku w ramach Kompleksowego Badania Ruchu i się mocno zdezaktualizował, nawet pomimo zasilania nowymi danymi.

Dziś chcielibyśmy zaprezentować wyniki modelu ruchu dla komunikacji miejskiej. Odzwierciedlają one rzeczywiste potoki na obecnej sieci linii komunikacji miejskiej. W dość dobry sposób obrazuje on popularność konkretnych odcinków sieci, jednak trzeba pamiętać że jest to tylko przybliżenie stanu rzeczywistego, a nie wynik dokładnego pomiaru.

Obrazy otrzymaliśmy od Zarządu Transportu Miejskiego na specjalne zapytanie. Oczywiście jak to najczęściej bywa sam Zarząd nie pomyślał o tym, żeby tak ciekawe dane udostępnić samemu z siebie. Pokazują one potoki ruchu dla linii tramwajowych, autobusowych oraz ogółem. Czytaj dalej Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2014

Tramwaj na Naramowice – projekt trasy

Naramka trasaSzanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy projekt trasy Tramwaju na Naramowice:
POBIERZ OPRACOWANIE

Projekt jest głosem w dyskusji w ramach konsultacji społecznych dotyczących sposobu obsługi transportowej Naramowic. Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej stwarza niebywałą okazję do rozwiązania nabrzmiałego w ostatnich latach problemu niewydolności komunikacyjnej tej części miasta. Zaproponowane w dokumencie rozwiązanie koncentruje się głównie na budowie nowej trasy tramwajowej, na którą można pozyskać ogromne środki unijne (nawet do 85% dofinansowania). W związku z niewystarczającą siecią dróg na terenie Naramowic postulujemy również budowę nowych ulic, które uzupełnią funkcję tramwaju oraz umożliwią rozwój zabudowy mieszkaniowej, dając możliwość zamieszkania młodym poznaniakom w granicach miasta, a nie pod nim.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Rozwiązanie komunikacyjne dla Naramowic zakłada:
- budowę trasy tramwajowej z Garbar do os. Różany Potok o długości 7,1 km
Tramwaj na Naramowice przebiegałby od skrzyżowania ul. Garbary z ulicami Małe Garbary i E. Estkowskiego ulicami Garbary, Szelągowską, Naramowicką, wiaduktem nad ul. Lechicką oraz w korytarzu ul. Nowej Naramowickiej, tunelem pod torami obwodnicy towarowej, następnie wzdłuż nowoprojektowanej ul. Bożydara oraz ul. Dzięgielowej. Trasa posiadałaby pętlę pośrednią przy węźle przesiadkowym Bożydara i kończyłaby się pętlą na os. Różany Potok.
- rozbudowę układu drogowego Naramowic
Zakładamy przebudowę istniejących ulic: Garbary, Szelągowskiej i Naramowickiej oraz budowę nowych jednojezdniowych ulic: Nowej Naramowickiej i Bożydara. Układ drogowy uzupełnia projektowana jednojezdniowa ul. Nowa Stoińskiego.
- układ docelowy
Planujemy że całość wybudowanej infrastruktury musi być projektowana z możliwością rozbudowy w horyzoncie 30 lat. Możliwa jest więc rozbudowa ulicy Nowej Naramowickiej do dwóch jezdni na odcinku od ul. Nowej Stoińskiego do skrzyżowania z ul. Serbską. Wraz z postępem zabudowy wschodniej części osiedla zakładamy budowę odnogi trasy tramwajowej do pętli przy torach kolejowych na ul. Rubież według przebiegu ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Tramwaj na Naramowice to:
– 12 nowych par przystanków
zintegrowanych z poprzecznie kursującymi autobusami,
- dwa ponadlokalne węzły przesiadkowe: Dworzec Garbary integrujący kolej, tramwaj i autobusy oraz Bożydara z parkingiem Park&Ride, pętlą pośrednią i dworcem autobusowym,
- promenada pieszo-rowerowa wzdłuż trasy i ul. Nowej Naramowickiej. Czytaj dalej Tramwaj na Naramowice – projekt trasy

Opinia projektu przystanków wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej.

Projekt jest dostępny m.in. na stronie fb Rady Osiedla Stare Miasto: https://www.facebook.com/rada.osiedla.stare.miasto/posts/879146008796344

Przystanek Łąkowa:

1. Przed betonową kostką ostrzegawczą koloru żółtego powinien znajdować się czarny pas kompensacyjny z kostki nova granit koloru grafitowego. Analogicznie do rozwiązania znanego już z przystanku tramwajowego Pl. Wiosny Ludów.
wiedeński

2. Postuluje się stworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych po południowej stronie przystanku zgodnie z pkt 9 PLANTAP: „Zaleca się, aby stosować przystanki dwustronne, z przejściami dla pieszych z obu stron przystanku. Nie dotyczy to sytuacji, w których z któregokolwiek kierunku ruch pieszy się nie odbywa.” 


Przystanek Plac Wiosny Ludów:
1. Po stronie budynku Kupca Poznańskiego konieczne jest zastosowanie pasa kompensacyjnego z kostki nova granit koloru grafitowego zgodnie z ustaleniami Katalogu nawierzchni Chodników.

Czytaj dalej Opinia projektu przystanków wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej.

Rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu DOBRY REMONT 2013

po remoncie Dąbrowskiego 33Szanowni Państwo!

Zwyciężczynią piątej edycji konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 roku „DOBRY REMONT” głosami internautów wybrana została kamienica przy ul. Dąbrowskiego 33 zdobywając 30 % głosów. Uprzejmie dziękujemy za udział w głosowaniu oraz zainteresowanie tematyką konkursu.

Jednocześnie Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, pani Joanna Bielawska-Pałczyńska przyznała dwie nagrody specjalne:

  • Siedzibie Radia Merkury przy ul. Berwińskiego 5 – za kompleksowe i profesjonalne podejście do kwestii konserwacji i restauracji elewacji oraz wnętrz willi.
  • Kamienicy przy ul. Krysiewicza 5 – za pieczołowite odtworzenie pierwotnego wyglądu kamienicy oraz za niezwykłą dbałość i wytrwałość właścicieli budynku w przywracaniu i eksponowaniu jego zabytkowych wartości.

Z kolei pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki, przyznał wyróżnienie w kategorii remontów budynków współczesnych budynkowi przy ul. Chociszewskiego 44-44B, za wzorowo przeprowadzony remont z dbałością o detal architektoniczny i właściwy dobór kolorystyki.

TEGOROCZNA DEDYKACJA – przypomnienie

Mijają 3 lata odkąd wyburzono położoną przy ul. Krysiewicza tzw. „Kamienicę Żelazko”. Jedna z edycji naszego konkursu dedykowana była odbudowie w pierwotnej formie tego atrakcyjnie położonego budynku. Niestety, od tamtej pory pusta działka straszy, a jeśli wierzyć medialnym zapowiedziom – może straszyć jeszcze bardziej. Zamiast wyczekiwanej kamienicy powstać ma tam parking…

W związku z zaistniałą sytuacją, piątą edycję konkursu dedykowaliśmy ponownie „Kamienicy Żelazko”, licząc na zmianę tego smutnego stanu rzeczy – nie przez dosłowne zabetonowanie i zalanie asfaltem, ale przywrócenie budynku w dawnej okazałości.

Składamy też serdeczne podziękowania dla przewodniczącego komisji konkursowej – Adama Adamczyka za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie konkursu oraz zebranie materiału ikonograficznego.

O terminie wręczenia nagród, ufundowanych przez firmę Mieszkania w Kamienicach, poinformujemy Państwa po ustaleniu daty z laureatami.

Dobry Remont 2013

Konkurs Dobry Remont 2013

Szanowni Państwo! Rozpoczynamy piątą edycję konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 r. „DOBRY REMONT”. Miło nam poinformować, że konkurs po raz kolejny odbywa się pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pałczyńskiej. Ponadto po raz pierwszy patronat obejmuje również pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki.

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promować ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia się w architekturze kilku tysięcy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzględnienia zarówno piękne kamienice powstałe w XIX i XX wieku, jak i te młodsze, rzadko doceniane przykłady przedwojennego oraz powojennego modernizmu. Poznań posiada bardzo bogatą substancję zabytkową, którą warto zachować dla przyszłych pokoleń w oryginalnej formie, wykorzystując jednocześnie cały jej potencjał. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podejścia do dbania o zabytki, uwzględniającego w najwyższym stopniu wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

Jest to już piąta edycja naszego konkursu. Wyniki poprzednich edycji znajdują się tutaj (2009), tutaj (2010), tutaj (2011) oraz tutaj (2012). Rok temu w wyniku głosowania, miano najlepszej renowacji otrzymała kamienica przy na rogu ul. Kwiatowej 3 / Rybaki, znana z mieszczącej się w niej restauracji Manekin.

Jak wiele remontuje się w Poznaniu?

W 2013 roku naliczyliśmy 136 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. Czytaj dalej Konkurs Dobry Remont 2013

7 powodów by zagłosować na Jacka Jaśkowiaka

Jacek JaśkowiakMiło na pokrótce przedstawić 7 istotnych z naszego punktu widzenia powodów, dla których popieramy kandydaturę Jacka Jaśkowiaka i postanowiliśmy dać mu kredyt zaufania.

1. OTWARTOŚĆ

Jest otwarty na argumenty innych osób, jest dobrym i merytorycznym partnerem, chętnym do dyskusji o rozwoju miasta. Chce słuchać innych osób, a to bardzo ważna cecha, której brakowało w Poznaniu w ostatnich latach.

2. TRANSPORT PUBLICZNY

Ma nowoczesne podejście do transportu publicznego w mieście i rozumie jego znaczenie. Stawia na rozbudowę systemu komunikacji publicznej (w tym trasy tramwajowe między innymi na Naramowice). Chce wykorzystać do tego środki z Unii Europejskiej.

3. HANDEL I GOSPODARKA

Zauważa problem nadmiernego rozrostu galerii handlowych i centrów handlowych, które dobijają lokalny handel, zabierając miejsca pracy wielu mieszkańcom. Jest za wspieraniem drobnej przedsiębiorczości oraz współpracą z biznesem.

4. DROGI

Deklaruje budowę dróg, które uwolnią najważniejsze obszary Jeżyc i Łazarza od ruchu tranzytowego, umożliwiając odnowę tych dzielnic (ul. św. Wawrzyńca oraz ul. Dolna Głogowska).

5. SUBURBANIZACJA I CENTRUM

Jest świadomy negatywnego procesu suburbanizacji, rozumie problem wyludniania się miasta (do którego nie przywiązują zbytniej wagi obecne władze miasta). Co więcej ma plan na przywrócenie blasku zaniedbanemu śródmieściu. Zdaje sobie sprawę z błędów popełnionych w ostatnich latach na tym obszarze.

6. INWESTYCJE DLA LUDZI

W Poznaniu brakuje tak zwanych „drobnych” inwestycji, związanych z codziennym życiem wielu mieszkańców. Mowa tu o ławkach, zieleni, równych chodnikach, sensownie ustawionej sygnalizacji świetlnej lub najprostszych rozwiązaniach, zgodnych z logiką i ludzkimi zachowaniami (np. ten słynny przypadek braku przejścia dla pieszych na najkrótszej drodze między nowym dworcem PKP a przystankiem tramwajowym).

7. INNOWACYJNOŚĆ I DOBRE WZORCE

Wielokrotnie powtarzał, że Poznań musi stać się innowacyjny, kreować pomysły, po to by nadążyć za zmieniającym się światem. Chce czerpać z doświadczeń miast niemieckich (np. Drezno, Lipsk, Hanower, Hamburg), które przechodziły kiedyś przez bardzo podobne procesy i problemy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj w Poznaniu. To ważne, bo dobre wzorce pomogą nam uniknąć wielu błędów.

PS. Wymieniani w mediach potencjalni kandydaci na wiceprezydentów – zastępców pana Jaśkowiaka budzą optymizm. Radni Łukasz Mikuła, Mariusz Wiśniewski czy wspominany czasem Tomasz Lewandowski to najlepsi radni poprzedniej kadencji. Chcielibyśmy, aby takie osoby odpowiadały za rządy w mieście.

Jednocześnie z całą odpowiedzialnością deklarujemy rozliczanie kandydata ze złożonych obietnic. To nasz obywatelski obowiązek i nie mamy zamiaru z niego zrezygnować.

Zapraszamy do głosowania, także tych spośród naszych sympatyków, którzy nie podzielają naszego poglądu. Wybory już w niedzielę, 30 listopada 2014.