Oświadczenie naramowickie

tramwajSzanowni Państwo,

mając na względzie wszystkie decyzje władz Poznania, a w szczególności:
– zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wschodnich Naramowic z 13 stycznia 2004 r. oraz MPZP dla Nowej Naramowickiej z 26 sierpnia 2007 r.
– zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 18 stycznia 2008 r.

domagamy się realizacji dwóch strategicznych inwestycji:
– budowy trasy tramwajowej z Naramowic do Garbar
– budowy ul. Nowej Naramowickiej.

W ostatnich miesiącach władze miasta wycofują się z wcześniej przyjętych ustaleń i decyzji, które same proponowały i akceptowały. Torpedowany jest projekt tramwaju. Nowym pomysłem władz miasta okazuje się tzw. szybki autobus. Z wypowiedzi przedstawicieli komitetu wyborczego obecnego prezydenta (p. radna Frankiewicz) dowiadujemy się, że jest to tylko „pretekst” do wyłudzenia pieniędzy z UE na budowę drogi.

Działania te noszą znamiona oszustwa oraz narażają nas – mieszkańców Poznania – na stratę unijnego dofinansowania. Oznacza to katastrofę komunikacyjną dla Naramowic, czyli brak zarówno tramwaju, jak i drogi.

Tymczasem rozwiązanie jest proste:
– budowa tramwaju za pieniądze UE – z dofinansowaniem do 85%
– budowa drogi za pieniądze samorządu – istnieje możliwość współpracy z deweloperami, którzy powinni partycypować w kosztach.

Mieszkańców nie stać na kolejne kilkanaście lat stania w korkach, stratę czasu i pieniędzy.

Z poważaniem

Rada Osiedla Naramowice
Stowarzyszenie dla Naramowic
Stowarzyszenie Edukacja dla Naramowic
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania
Stowarzyszenie Jasna Rola
Stowarzyszenie Projekt Poznań
Stowarzyszenie Sarmacka

Tramwaj na Naramowice – Głosowanie

tramwajZapraszamy do wybrania nazwy tramwaju na Naramowice!

Głosowanie potrwa do niedzieli, 23 listopada 2014 roku, do godziny 23:59.

Zapraszamy też na stronę fanów tramwaju na Facebooku!

 

Wybory samorządowe 2014 – stanowisko IdP

Łukasz KozłowskiW marcu br. stowarzyszenie podjęło decyzję o nie startowaniu w wyborach samorządowych i skupieniu się na dotychczasowej działalności. Postanowiliśmy promować dobre pomysły oraz wspierać ważne inwestycje takie jak np. pomysł tramwaju na Naramowice czy wytyczenie przejścia na dworzec z przystanku na ul. Matyi, nawet jeśli oznacza to nieprzychylność ze strony władz miasta. Kierujemy się tylko i wyłącznie interesem Poznania, którego jesteśmy mieszkańcami, co pozwala nam krytycznie i z dystansem podchodzić do lokalnych polityków i urzędników.

Jednocześnie statut stowarzyszenia pozwala każdemu członkowi na angażowanie się w działalność polityczną, zgodnie z własnymi poglądami.
Z tej możliwości postanowił skorzystać Łukasz Kozłowski, będący członkiem IdP od prawie 5 lat. Od samego początku Łukasz zajmował się tematami:
– rewitalizacji centrum
– estetyki
– rozwoju lotniska (współtworzy klub „Latamy z POZnania!”)
– transportu zbiorowego (brał udział w spotkaniach odnośnie usprawnień komunikacyjnych z urzędnikami)
– codziennymi problemami swojego fyrtla czyli Wildy, aktywnie działając także w lokalnym stowarzyszeniu „WILdzianie”, proponując zmiany (np. zintegrowanie przystanków na Rynku Wildeckim) czy też pomysły na przyszłość (zagospodarowanie Wolnych Torów)

Doceniamy merytorykę, otwartość na dialog i jego ogrom społecznej pracy. Swoją postawą zdobył nasze zaufanie i nie wątpimy, że jest najlepszym kandydatem na Radnego Miasta Poznania. Wspieramy naszego kolegę – do tego co robi, faktycznie podchodzi z pasją.
Łukasz startuje na Wildzie, Dębcu, Świerczewie i Starym Mieście (Okręg 1, Lista nr 4, Miejsce 3).

Jednocześnie wzywamy do udziału w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. Od Prezydenta i Radnych zależy funkcjonowanie całego miasta i sposób wydawania pieniędzy z budżetu. Nie pozwólmy, aby ktoś zdecydował za nas, a tak się dzieje właśnie wtedy, kiedy mieszkańcy rezygnują z udziału w głosowaniu.

Liczy się każdy głos!

Biała Księga tramwaju na Naramowice

tramwajCzyli prawda o budowaniu „rozwiązania komunikacyjnego” na Naramowice.
Poznań, 30 października 2014 r.
Naramowice to bardzo duża dzielnica, położona na północy Poznania. Posiada znakomite walory rekreacyjne (rezerwat Żurawiniec, dolina rzeki Warty) i jest jednym z obszarów miasta, w których drzemie potencjał rozwojowy.

Zmorą Naramowic jest brak dobrego połączenia komunikacyjnego z centrum. Koszmarne korki towarzyszą mieszkańcom ciągle rozbudowującego się fyrtla niemal codziennie. Receptą na ten problem w dziedzinie transportu zbiorowego jest budowa trasy tramwajowej, która połączyłaby Naramowice z centrum oraz pozostałymi ważnymi dzielnicami Poznania.

Niestety ostatnie 14 lat to przykład braku dobrej woli, determinacji, konsekwencji czy też nieudacznictwa ze strony władz miasta. To niebywałe, że w ostatnich kilkunastu miesiącach zamiast realizować wcześniejsze plany, Urząd Miasta bawi się w torpedowanie pomysłu budowy tramwaju, prowadząc z mieszkańcami i mediami nieczystą grę i próbując manipulować danymi.

Tymczasem koszmar komunikacyjny trwa, a środki z Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego na lata 2014-20 (UE pokrywa do 85% kosztów budowy linii tramwajowych) mogą nam przejść bokiem!

Zadaniem niniejszej publikacji jest uszeregowanie faktów dotyczących historii nie-budowy tramwaju na Naramowice.
Opracowanie – członkowie stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”
Paweł Sowa, Mateusz Woźniak
Konsultacja i współpraca – niezależni eksperci
Jakub Głaz, Paweł Głogowski, Michał Klincewicz, Cyryl Kwaśniewski, Włodzimierz Nowak
Czytaj dalej

Wzorcowy szyld – edycja trzecia

Serdecznie zapraszamy do finałowego głosowania w trzeciej edycji konkursu na najładniejszy i najlepiej wpisujący się w naszą przestrzeń miejską szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wyłowić perełki i uzmysłowić poznaniakom, że estetyczny i nieagresywny szyld może być ciekawym uzupełnieniem budynku. Chcemy pokazać, że szyld może przyciągać i upiększać przestrzeń, która nas otacza.


Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w skład której weszli reprezentanci instytucji organizujących konkurs (Ulepsz Poznań, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), Koordynator ds. estetyki Miasta Poznania, Przewodniczący Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybrała 6 finalistów, spośród 37 zgłoszeń.
Zapraszamy do głosowania w poniższej ankiecie w terminie do 9 listopada 2014 roku do godziny 24.


Ogłoszenie wyników nastąpi 12 listopada br.

Czytaj dalej

Przejście podziemne pod Matyi – zapytanie do Wojewody

DSC07966Szanowny Panie Wojewodo,

W dniu 20 lutego br. wysłaliśmy pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w załączniku, PINB 20.02.pdf) w związku z wątpliwościami dotyczącymi przejścia podziemnego przy nowym dworcu PKP w Poznaniu oraz dotyczącymi interpretacji 3 aktów prawnych:

- [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.; (z racji dojścia do obiektu użyteczności publicznej – Dworca PKP oraz odniesień z [3])
– 
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; (z racji wzmianek o obiektach inżynierskich)
– 
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (jako tyczące się problemu bezpośrednio)

Po wspomnianym zapytaniu PINB skierował wezwanie do ZDM, a ten z kolei przekazał je do Tebodinu oraz Poznań City Center Development Sp. z o.o. S. K. A.. Odpowiedzi Tebodinu, PCC Development oraz ZDM (na ponowne wezwanie z racji braku wcześniejszej odpowiedzi od PCC Development) przesyłamy w załączniku (odpowiednio pliki Tebodin.pdf, PCCD.pdf, ZDM.pdf).

Analizując przedstawione w powyższych rozporządzeniach zapisy, stan istniejący oraz odpowiedzi nadesłane przez ZDM, PCC Development i Projektanta doszliśmy do wniosku, że przejście podziemne pod ulicą Matyi w Poznaniu może nie spełniać warunków zapisanych w rozporządzeniach. Zgodnie z pismem PINB z 05.06 (PINB 05.06.pdf) określenie zgodności projektu i jego wykonania z obowiązującymi aktami prawnymi leży w gestii Wojewody, jako organu wyższego w stosunku do PINB. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy Panu nasze wątpliwości.

Pochylnie

Rozporządzenia [2] i [3] mówią o sytuacjach kiedy, poza schodami, powinny występować pochylnie:

Czytaj dalej

Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta 2015 – ciąg dalszy

fota budżetKilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedź od Prezydenta Miasta, Pana Ryszarda Grobelnego na nasz apel z 14 września br. o szybszą publikację projektu budżetu miasta na rok 2015. Apel wystosowaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem Ulepsz Poznań.

W odpowiedzi Prezydent stwierdza, że publikacja projektu budżetu w październiku jest po prostu niemożliwa. Z jej treścią można zapoznać się klikając w skan listu.

odpowiedź Prezydenta w sprawie apelu o projekt budżetu 2015

 Uważamy, że niefortunny zbieg dat nie może przeszkodzić w rzeczowej rozmowie nad stanem finansów miasta, stojąc na stanowisku, że należy szukać rozwiązań, które ją w tak ważnym okresie umożliwią.  Stąd ciąg dalszy naszego apelu do Prezydenta.

Sz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Czytaj dalej

Tramwaj na Naramowice: 3 razy DA SIĘ!

Naramowice tramwajDA SIĘ zbudować linię tramwajową na Naramowice!

W środę, 1 października br. mieliśmy okazję porozmawiać z Prezesem MPK, Panem Wojciechem Tulibackim nt. tramwaju na Naramowice, by wymienić własne stanowiska w tej sprawie oraz dowiedzieć się więcej o analizie wykonanej w 2005 roku przez Biuro Projektów Kolejowych.

Należy zaznaczyć, iż obecnie kwestiami planowania transportu zajmują się inne jednostki miejskie podlegające Prezydentowi, decyzja o budowie tramwaju/ewentualnym jego przebiegu, nie leży zatem w gestii spółki MPK Poznań.

Ze spotkania wynika jasne, bardzo pozytywne przesłanie, które można określić jako DA SIĘ. Da się zrealizować trasę na Naramowice i da się zmierzyć z problemami natury konstrukcyjnej.
Czytaj dalej

Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta na 2015 rok

herb PoznaniaSz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Stojąc u progu kampanii wyborczej do samorządu miejskiego jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się o przyspieszenie procesu opracowania projektu budżetu miasta na 2015 rok, w celu jak najszerszego naświetlenia sytuacji finansowej Poznania.

Doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, że prace nad budżetem trwają aż do ostatniej chwili przed ustawowym terminem jego przesłania do Rady Miasta. W tym roku kalendarz wyborczy układa się w bardzo niekorzystny sposób dla jawności debaty o finansach publicznych. Ostatni dzień roboczy przed ustawowym dniem publikacji budżetu wypada w wigilię ciszy wyborczej. Tak późne ujawnienie planów finansowych miasta uniemożliwi dogłębne zapoznanie się z nimi oraz rzeczową dyskusję nad ich stanem.

Czytaj dalej

Centra handlowe a rynek pracy w sektorze handlu

handel str tytułowa„Zbyt duża liczba centrów handlowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych ma niekorzystny wpływ na rynek pracy w sektorze handlu, przyczyniając się do zmniejszenia liczby miejsc pracy ogółem oraz zmian w strukturze zatrudnienia – tracą małe podmioty czyli osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.”

Takie wyniki przynosi nasza analiza, z którą można się zapoznać tutaj: Miejsca pracy w sektorze handlu w Poznaniu w latach 1991-2014.

Czytaj dalej