Poznań Startup Weekend Smart Cities 12-14.06!


Miasto inteligentne – zmienić Poznań w 54 godziny

Poznań Startup Weekend - logo_PSW logo full

Za 2 tygodnie w dniach 12-14 czerwca br., w Poznaniu w Starym Browarze po raz kolejny spotkają się entuzjaści nowych technologii i miejscy aktywiści, którzy podejmą niecodzienne wyzwanie podczas Poznań Startup Weekend. Postanowiliśmy objąć patronat nad tym wydarzeniem, którego uczestnicy w 54 godziny opracują inteligentne rozwiązania wspierające funkcjonowanie miasta.

Kilka słów o idei

Smart cities to inaczej mówiąc inteligentne i dobrze zaplanowane miasta sprzyjające mieszkańcom w ich codziennym funkcjonowaniu i realizacji ich potrzeb. Założeniem spotkania Poznań Startup Weekend Smart Cities jest wypracowanie rozwiązań, które realnie mogą zmienić nasze miasto. Powstaną one w trakcie dyskusji, swoistej „burzy mózgów” przeprowadzonej między uczestnikami, którzy dobiorą się następnie w tematyczne zespoły robocze. Przy wsparciu mentorów, których zadaniem będzie dzielnie się wiedzą i doświadczeniem, zespoły robocze rozwiną autorskie projekty konkretnych rozwiązań. Finałem wydarzenie będzie niedzielna prezentacja efektów prac przed jury, w którym znajdą się m.in.: Marc Wesselink ze Startupbootcamo czy Bartłomiej Gola ze SpeedUp Venture Capital Group. Tegoroczna edycja, dzięki uprzejmości Grażyny Kulczyk odbędzie się ponownie w poznańskim Starym Browarze (Słodownia). Czytaj dalej Poznań Startup Weekend Smart Cities 12-14.06!

PIM zamawia koncepcje przejść podziemnych na Królowej Jadwigi. Apel do Prezydenta

Czujemy się wpuszczeni w kanał. Po trzyletniej batalii o naziemne przejście przy Dworcu Głównym Poznańskie Inwestycje Miejskie zamawia projekty „bezkolizyjnych rozwiązań ruchu pieszego” na skrzyżowaniach ul. Królowej Jadwigi. Dlatego przygotowaliśmy apel do Pana Prezydenta Jaśkowiaka o zajęcie się tą sprawą oraz przyjrzeniu się całemu procesowi przygotowywania przetargów na dokumentację techniczną projektów unijnych. Stoimy na stanowisku, że o inwestycjach należy rozmawiać jeszcze przed zleceniem opracowania koncepcji, a nie tylko na etapie już gotowych dokumentów.

Szanowny Panie Prezydencie

W połowie marca bieżącego roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu naziemnego przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie zwieńczeniem trzyletniej batalii mieszkańców Poznania o najszybsze i najwygodniejsze połączenie nowego budynku Dworca Głównego z przystankiem tramwajowym. Przejście to ma zastąpić ponury, niewygodny i połączony stromymi schodami tunel dla pieszych. Inwestycja ta była jedną z głównych deklaracji wyborczych Pana Prezydenta. Dlatego spodziewaliśmy się, że kierowany przez Pana urząd oraz podległe mu agendy będą od teraz unikać planowania rozwiązań nieprzyjaznych pieszym i rowerzystom w centrum miasta.

Niestety treść ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie 29 marca br. przetargu na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Królowej Jadwigi wprawiła nas w osłupienie. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wykonawca koncepcji ma opracować i przedstawić spółce rozwiązania uwzględniające “bezkolizyjne” poruszanie się pieszych na wszystkich skrzyżowaniach objętych przetargiem.  Czytaj dalej PIM zamawia koncepcje przejść podziemnych na Królowej Jadwigi. Apel do Prezydenta

Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Miesiąc temu opublikowaliśmy na naszej stronie wykresy modelu ruchu komunikacji miejskiej obrazujące obecne preferencję transportowe poznaniaków. Choć to tylko projekcja powstała na bazie ankiet, to mimo wszystko dość dobrze pokazuje które trasy i ciągi komunikacyjne są obecnie najpopularniejsze. Dziś publikujemy wykresy modelu ruchu dla 2025, czyli dla horyzontu czasowego kończącego obowiązywanie Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej.

Materiał w założeniach ma pokazywać zapotrzebowanie na transport na poszczególnych trasach w 2025 roku. Zakres analizy, to znaczy badana sieć komunikacji miejskiej daleko wykracza poza ramy nakreślone przez Plan. Co więcej zawarte w nim elementy sieci tramwajowej nie są nawet zawarte w Studium. Na wykresie dla tramwajów można znaleźć takie trasy jak do Toru Poznań przez Ławicę, przedłużenie PST do Lubonia, trasy wzdłuż III Ramy na odcinku raszyńskim, połączenie przez Żeromskiego i Niestachowską z trasą Piątkowską czy nowy most tramwajowy na Warcie łączący ul. Winogrady z trasą do Dworca Wschodniego. Najbardziej zaskakuje tutaj sposób obsługi komunikacyjnej Naramowic. Model zakłada podłączenie Tramwaju na Naramowice do trasy tramwajowej w ul. Murawa oraz połączenie przez ul. Winogrady i wspomniany most do Ronda Śródka bez bezpośredniej trasy do centrum. Dodatkowo Naramowice obsługiwane są przez podsystem autobusów BRT. Czytaj dalej Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską

Okazuje się, że nie tylko społecznicy mieli wątpliwości co do zleconej przez ZTM analizy techniczno-ekonomicznej rozwiązania transportowego dla Naramowic. Jeszcze za rządów poprzedniego prezydenta zamówiono opracowanie, które miało przebadać to, co pominięto w dokumencie Biura Inżynierii Transportu. Twarde dane jasno pokazują, że najkorzystniejszą opcją obsługi transportowej Naramowic jest tramwaj przez ul. Szelągowską.

naramowiceW sprawie budowy Tramwaju na Naramowice w poprzedniej kadencji samorządu działy się różne dziwne rzeczy. Szczegółowo wypunktowaliśmy to w Białej Księdze Tramwaju na Naramowice. Dokładnie rok temu Rada Miasta przyjęła Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej. Jego pierwotny projekt zakładał budowę na Naramowice wyłącznie systemu BRT. Pomysł był tak kontrowersyjny, że praktycznie zdominował konsultacje społeczne. W ich wyniku dodano Tramwaj na Naramowice do tekstu Planu TAP, zastrzegając jednak iż o wyborze konkretnego rozwiązania zdecyduje analiza techniczno-ekonomiczna. Uchwalony dokument jeszcze nie ostygł, gdy Zarząd Transportu Miejskiego w tajemnicy zlecił bez przetargu wskazaną w planie analizę. Jej wykonawcą został główny konsorcjant przygotowujący treść Planu TAP – Biuro Inżynierii Transportu. Miasto ukrywało fakt zlecenia analizy aż do wakacji ubiegłego roku, a samą treść pokazało dopiero w akcie desperacji przed drugą turą wyborów na stanowisko Prezydenta Poznania.  Czytaj dalej Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską

Przejście na przystanek to dopiero początek zmian

przejściePrzedstawiamy uwagi stowarzyszenia do koncepcji projektowej przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym do przystanku tramwajowego Poznań Główny.

Dziękujemy serdecznie za chęć wprowadzenia tego od wielu miesięcy oczekiwanego (a jednocześnie tak oczywistego) rozwiązania poprawiającego komfort pieszych w centralnym punkcie przesiadkowym miasta. Oczekujemy jednocześnie dalszych działań mających na celu usunięcie podobnych absurdów w całym Poznaniu, wzorem innych polskich i zagranicznych miast, które tego typu rozwiązania likwidują. Powstanie tego przejścia jest pilną potrzebą na co wskazują zachowania mieszkańców. Przez ul. Matyi ludzie wciąż przechodzą najkrótszą drogą (górą), widać tego wyraźne ślady na trawnikach wokół przystanków w obie strony – na dworzec, jak i w kierunku ul. Towarowej.

Poniżej przedstawiamy uwagi do projektu przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym do przystanku tramwajowego – elementy przede wszystkim poprawiające bezpieczeństwo pieszych, którego brak był rzekomą przeszkodą w wyznaczeniu przejścia naziemnego.

W zakresie jezdni południowej:

  • ograniczenie prędkości do 40 km/h na krótkim odcinku od wjazdu na most do skrzyżowania z al. Króla Przemysła II (znaczna a zarazem łatwa poprawa bezpieczeństwa, brak negatywnego wpływu na przepustowość),

  • poszerzenie w kierunku zachodnim o dwa metry planowanego przejścia dla pieszych (przewidywane bardzo duże natężenie ruchu pieszych),

  • zmiana koloru planowanego wybrukowania po stronie chodnika na zgodny z kolorem jego nawierzchni,

  • pełne udostępnienie pieszym nowego obszaru wybrukowania, przesunięcie bariery na skraj poszerzonego chodnika (jeszcze większy obszar dla pieszych).

W zakresie przejścia dla pieszych przez torowisko:

  • światła dla pieszych powinny świecić się na zielono przez cały czas gdy nie ma tramwaju, niezbędna jest zabudowa czujników zbliżania ze strony zachodniej oraz ruszania tramwajów z przystanków. Tramwaje nie powinny notować żadnych strat czasowych, a jednocześnie piesi nie mogą mieć wrażenia źle działającej sygnalizacji.

W zakresie jezdni północnej:

  • wyznaczenie przejścia dla pieszych szerokości co najmniej 5 metrów z fazą świateł dostosowaną do skrzyżowania,

  • w celu poprawy bezpieczeństwa można np. rozważyć możliwość wybudowania wysepki oddzielającej pasy wewnętrzne od zewnętrznego w celu utworzenia bezpiecznego azylu dla pieszych (wymuszenie niższej prędkości jazdy = brak przeciwwskazań do budowy przejścia przez jezdnię północną).

Kandydaci IdP w wyborach do rad osiedlowych 2015

Prezentujemy sylwetki i plany naszych kandydatów w wyborach do rad osiedli.

Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu
Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu

mapka-stronaidp

GórczynŁukasz Senger
JunikowoArkadiusz Borkowski
ŁawicaTomasz Małecki
NaramowicePaweł Sowa
PiątkowoRafał Jankowiak
Stare MiastoDawid Nowak
Stare MiastoWeronika Sińska
UmultowoKamil Żmijewski
WildaŁukasz Kozłowski


Czytaj dalej Kandydaci IdP w wyborach do rad osiedlowych 2015

Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2014

ZTM_wszystkie_linie_POZNANPrawie dokładnie rok temu Rada Miasta przyjęła Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej. Powstanie tego dokumentu było efektem realizacji projektu pn. „Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej”. Kosztował on 1,7 mln zł. Plan transportowy choć ważny nie był jednak głównym produktem projektu. W jego ramach konsorcjum wykonawców BIT-SMG/KRC przeprowadziło badania służące opracowaniu modelu ruchu Poznaniaków. Zebrane dane posłużyły w matematycznym odzwierciedleniu preferencji transportowych mieszkańców. Przygotowano dwa zestawy modeli ruchu, dla transportu samochodowego oraz komunikacji zbiorowej. Takie narzędzie będzie służyć poznańskim urzędnikom w planowaniu nowych inwestycji i rozwoju sieci transportu publicznego. Poprzedni model ruchu opracowany został w 2000 roku w ramach Kompleksowego Badania Ruchu i się mocno zdezaktualizował, nawet pomimo zasilania nowymi danymi.

Dziś chcielibyśmy zaprezentować wyniki modelu ruchu dla komunikacji miejskiej. Odzwierciedlają one rzeczywiste potoki na obecnej sieci linii komunikacji miejskiej. W dość dobry sposób obrazuje on popularność konkretnych odcinków sieci, jednak trzeba pamiętać że jest to tylko przybliżenie stanu rzeczywistego, a nie wynik dokładnego pomiaru.

Obrazy otrzymaliśmy od Zarządu Transportu Miejskiego na specjalne zapytanie. Oczywiście jak to najczęściej bywa sam Zarząd nie pomyślał o tym, żeby tak ciekawe dane udostępnić samemu z siebie. Pokazują one potoki ruchu dla linii tramwajowych, autobusowych oraz ogółem. Czytaj dalej Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2014

Tramwaj na Naramowice – projekt trasy

Naramka trasaSzanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy projekt trasy Tramwaju na Naramowice:
POBIERZ OPRACOWANIE

Projekt jest głosem w dyskusji w ramach konsultacji społecznych dotyczących sposobu obsługi transportowej Naramowic. Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej stwarza niebywałą okazję do rozwiązania nabrzmiałego w ostatnich latach problemu niewydolności komunikacyjnej tej części miasta. Zaproponowane w dokumencie rozwiązanie koncentruje się głównie na budowie nowej trasy tramwajowej, na którą można pozyskać ogromne środki unijne (nawet do 85% dofinansowania). W związku z niewystarczającą siecią dróg na terenie Naramowic postulujemy również budowę nowych ulic, które uzupełnią funkcję tramwaju oraz umożliwią rozwój zabudowy mieszkaniowej, dając możliwość zamieszkania młodym poznaniakom w granicach miasta, a nie pod nim.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Rozwiązanie komunikacyjne dla Naramowic zakłada:
- budowę trasy tramwajowej z Garbar do os. Różany Potok o długości 7,1 km
Tramwaj na Naramowice przebiegałby od skrzyżowania ul. Garbary z ulicami Małe Garbary i E. Estkowskiego ulicami Garbary, Szelągowską, Naramowicką, wiaduktem nad ul. Lechicką oraz w korytarzu ul. Nowej Naramowickiej, tunelem pod torami obwodnicy towarowej, następnie wzdłuż nowoprojektowanej ul. Bożydara oraz ul. Dzięgielowej. Trasa posiadałaby pętlę pośrednią przy węźle przesiadkowym Bożydara i kończyłaby się pętlą na os. Różany Potok.
- rozbudowę układu drogowego Naramowic
Zakładamy przebudowę istniejących ulic: Garbary, Szelągowskiej i Naramowickiej oraz budowę nowych jednojezdniowych ulic: Nowej Naramowickiej i Bożydara. Układ drogowy uzupełnia projektowana jednojezdniowa ul. Nowa Stoińskiego.
- układ docelowy
Planujemy że całość wybudowanej infrastruktury musi być projektowana z możliwością rozbudowy w horyzoncie 30 lat. Możliwa jest więc rozbudowa ulicy Nowej Naramowickiej do dwóch jezdni na odcinku od ul. Nowej Stoińskiego do skrzyżowania z ul. Serbską. Wraz z postępem zabudowy wschodniej części osiedla zakładamy budowę odnogi trasy tramwajowej do pętli przy torach kolejowych na ul. Rubież według przebiegu ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Tramwaj na Naramowice to:
– 12 nowych par przystanków
zintegrowanych z poprzecznie kursującymi autobusami,
- dwa ponadlokalne węzły przesiadkowe: Dworzec Garbary integrujący kolej, tramwaj i autobusy oraz Bożydara z parkingiem Park&Ride, pętlą pośrednią i dworcem autobusowym,
- promenada pieszo-rowerowa wzdłuż trasy i ul. Nowej Naramowickiej. Czytaj dalej Tramwaj na Naramowice – projekt trasy

Opinia projektu przystanków wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej.

Projekt jest dostępny m.in. na stronie fb Rady Osiedla Stare Miasto: https://www.facebook.com/rada.osiedla.stare.miasto/posts/879146008796344

Przystanek Łąkowa:

1. Przed betonową kostką ostrzegawczą koloru żółtego powinien znajdować się czarny pas kompensacyjny z kostki nova granit koloru grafitowego. Analogicznie do rozwiązania znanego już z przystanku tramwajowego Pl. Wiosny Ludów.
wiedeński

2. Postuluje się stworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych po południowej stronie przystanku zgodnie z pkt 9 PLANTAP: „Zaleca się, aby stosować przystanki dwustronne, z przejściami dla pieszych z obu stron przystanku. Nie dotyczy to sytuacji, w których z któregokolwiek kierunku ruch pieszy się nie odbywa.” 


Przystanek Plac Wiosny Ludów:
1. Po stronie budynku Kupca Poznańskiego konieczne jest zastosowanie pasa kompensacyjnego z kostki nova granit koloru grafitowego zgodnie z ustaleniami Katalogu nawierzchni Chodników.

Czytaj dalej Opinia projektu przystanków wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej.

Rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu DOBRY REMONT 2013

po remoncie Dąbrowskiego 33Szanowni Państwo!

Zwyciężczynią piątej edycji konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 roku „DOBRY REMONT” głosami internautów wybrana została kamienica przy ul. Dąbrowskiego 33 zdobywając 30 % głosów. Uprzejmie dziękujemy za udział w głosowaniu oraz zainteresowanie tematyką konkursu.

Jednocześnie Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, pani Joanna Bielawska-Pałczyńska przyznała dwie nagrody specjalne:

  • Siedzibie Radia Merkury przy ul. Berwińskiego 5 – za kompleksowe i profesjonalne podejście do kwestii konserwacji i restauracji elewacji oraz wnętrz willi.
  • Kamienicy przy ul. Krysiewicza 5 – za pieczołowite odtworzenie pierwotnego wyglądu kamienicy oraz za niezwykłą dbałość i wytrwałość właścicieli budynku w przywracaniu i eksponowaniu jego zabytkowych wartości.

Z kolei pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki, przyznał wyróżnienie w kategorii remontów budynków współczesnych budynkowi przy ul. Chociszewskiego 44-44B, za wzorowo przeprowadzony remont z dbałością o detal architektoniczny i właściwy dobór kolorystyki.

TEGOROCZNA DEDYKACJA – przypomnienie

Mijają 3 lata odkąd wyburzono położoną przy ul. Krysiewicza tzw. „Kamienicę Żelazko”. Jedna z edycji naszego konkursu dedykowana była odbudowie w pierwotnej formie tego atrakcyjnie położonego budynku. Niestety, od tamtej pory pusta działka straszy, a jeśli wierzyć medialnym zapowiedziom – może straszyć jeszcze bardziej. Zamiast wyczekiwanej kamienicy powstać ma tam parking…

W związku z zaistniałą sytuacją, piątą edycję konkursu dedykowaliśmy ponownie „Kamienicy Żelazko”, licząc na zmianę tego smutnego stanu rzeczy – nie przez dosłowne zabetonowanie i zalanie asfaltem, ale przywrócenie budynku w dawnej okazałości.

Składamy też serdeczne podziękowania dla przewodniczącego komisji konkursowej – Adama Adamczyka za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie konkursu oraz zebranie materiału ikonograficznego.

O terminie wręczenia nagród, ufundowanych przez firmę Mieszkania w Kamienicach, poinformujemy Państwa po ustaleniu daty z laureatami.