Burza Mózgów na Stacji Poznań Główny – podsumowanie

Opublikowane przez IdP w dniu

SONY DSCW dniu 16.01.2016 na Stacji Poznań Główny oraz w siedzibie WSUS odbyła się prawdziwa Burza Mózgów dotycząca przyszłości Dworca, peronów i terenów wokół stacji organizowana przez Miasto Poznań, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania oraz Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej z UAM. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w tym twórczym spotkaniu! Dyskusja miejscami była spokojna, miejscami burzliwa. W jednych tematach mieszkańcy byli zgodni, w innych niemalże całkowicie podzieleni. Niewątpliwie debata ta była dobrym krokiem dla zagospodarowania terenów stacji i międzytorza.

Pełne podsumowanie oraz analizę odpowiedzi mogą Państwo pobrać w formacie pdf: Burza mózgów na Poznaniu Głównym. Analiza odpowiedzi mieszkańców.

Podsumowanie dzieli się na 3 części: najpierw znajduje się krótkie podsumowanie całej dyskusji. W dalszej, najbardziej obszernej części, możemy zapoznać się z odpowiedziami każdej z grup na poszczególne pytania oraz z podsumowaniem tych odpowiedzi na dane pytanie. Ostatnia część to uwagi dodatkowe od grup dotyczące różnych elementów związanych ze stacją Poznań Główny.